+ 421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -10

Automotive

Automotive car icon

O odvetví

Automobilový priemysel je, a vždy bol, hlavným motorom hospodárskeho rastu mnohých svetových ekonomík. Toto odvetvie zahŕňa mnoho oblastí podnikania, od designu, vývoja, výroby dielov a príslušenstva cez marketing, logistiku až po kompletnú výrobu vozidiel a ich predaj. Globalizácia je hlavným ovplyvňujúcim faktorom v tomto odvetví, ktoré vyžaduje vysokú mieru koordinácie medzi jednotlivými podnikmi, ktoré sa obvykle nachádzajú po celom svete. Slovenská republika a ďalšie krajiny strednej a východnej Európy sú považované za veľmi dôležitých hráčov v oblasti dodávok automobilových dielov, výroby vozidiel i vo vývoji nových technológií. Prichádzajúce trendy, ako je elektronická mobilita, digitalizácia, autonómne riadenie, znižovanie emisií CO2 a mnoho ďalších, sa premietajú do nových, mnohostranných výziev tohoto odvetvia.

Výzvy odvetvia

Vzhľadom na požadovanú bezproblémovú koordináciu medzi niekoľkými automobilovými dodávateľmi, subdodávateľmi, logistickými partnermi a výrobcami vozidiel, je automobilový priemysel jedným z najnáročnejších odvetví pre automatizované obstarávanie tovaru, najmä, ak sa jedná o dodávky v režimoch JIT = Just-in-time alebo JIS = Just-in-sequence. Aby boli všetky diely na výrobnej linke v správny čas k dispozícii, je okrem kvality, včasného dodania a transparentných logistických procesov kľúčovým faktorom vysoký stupeň flexibility a krátka časová odozva IT systémov. Elektronická výmena dát (EDI) je skvelým spojencom, pre dosiahnutie tohto cieľa. Bezproblémová EDI komunikácia tak vo finále umožňuje úspešnú implementáciu komplexných dodávateľsko-odberateľských procesov a dáva automobilovým podnikom konkurenčnú výhodu, ktorá je v tomto odvetví kľúčová.

Výhody EDI

EDI umožňuje dobre koordinovanú a štandardizovanú výmenu logistických informácií medzi výrobcami a ich dodávateľmi. Kľúčové vlastnosti:

 • Zrýchľuje spracovanie objednávky / odvolávky
 • Umožňuje presné plánovanie dopytu a výroby
 • Zvyšuje kvalitu dát
 • Znižuje transakčné náklady na logistické procesy
 • Transparentné a sledovateľné dáta
 • Bezproblémová komunikácia
 • Rýchle a intuitívne napojenie nových zákazníkov a dodávateľov
 • Sledovateľnosť v celom výrobnom reťazci

V skratke

Najčastejšie používané správy EDI

 • DELFOR (delivery forecast)
 • DELJIT (delivery just-in-time)
 • DESADV (despatch advice)
 • RECADV (receiving advice)
 • INVOIC (invoice)
Icon: arrow-left
Icon: arrow-right
Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.