TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Modernizácia webEDI riešenia pre spoločnosť Futaba Czech

Budova spoločnosti Futaba

Za účelom udržania kroku s konkurenčnými spoločnosťami investuje Futaba Czech, s.r.o. do rozvoja IT technológií, vrátane EDI (Electronic Data Interchange), na ktorého obnovu a modernizáciu si vybrala skúseného odborníka spoločnosť EDITEL. Cieľom projektu bola modernizácia súčasného riešenia webEDI pre dodávateľov. Prechodom na modernejšiu, flexibilnejšiu a užívateľsky prívetivejšiu službu webEDI od spoločnosti EDITEL, získali dodávatelia spoločnosti Futaba nielen možnosť sťahovať dokumenty tak, ako boli zvyknutí na pôvodnom portáli prevádzkovanom spoločnosťou Futaba, ale aj možnosť vlastného prispôsobenia. Najmä, pokiaľ ide o výstupné formáty pre prípadný import do vlastných systémov dodávateľov.

Na implementácii služby webEDI od spoločnosti EDITEL sa podieľali tímy spoločností EDITEL a TELEDIN. Spoločnosť Futaba Czech, s.r.o. je po tejto implementácii automaticky schopná pre dodávateľov publikovať na webEDI dáta v rôznych formátoch napr. FirmOrder, Manifests, Kanbans, Delivery Forecasts a V2V Order. Medzi ďalšie rozšírené možnosti, ktoré spoločnosť Futaba získala, patrí dôveryhodná archivácia, automatické párovanie dokumentov, hromadná tlač logistických dokumentov, rýchla dostupnosť správ a v neposlednom rade aj e-mailové notifikácie alebo možnosť integrácie portálu s ďalšími systémami prostredníctvom rozhrania API.

Z pohľadu spoločnosti Futaba

Nové riešenie webEDI nám prináša viacero výhod – od lepšieho užívateľského komfortu cez nové funkcionality, ktoré neboli dostupné v pôvodnom riešení, až po vylepšenú bezpečnosť. Počas implementácie bolo potrebné vyriešiť aj niekoľko špecifických požiadaviek, ktoré sa v našom prostredí vyskytujú z dôvodu nadväzujúcich systémov. Aj s týmto sa spoločnosť EDITEL dokázala vysporiadať. Spoločnosť EDITEL nielenže navrhla, ale aj nasadila vhodné funkčné riešenie.

Na záver tak môžeme zhodnotiť, že počas implementácie webEDI s nami spoločnosť EDITEL veľmi dobre spolupracovala a spolupráca bola prínosom pre obe strany. „Podpisujú“ sa pod to hlavne kľúčoví členovia implementačného tímu – Tomáš Hanák (Generálny manažér) za logistiku a plánovanie výroby , Martin Cveček (IT manažér) a Josef Pavelka (IT špecialista) za oddelenie IT, ktorí mali na starosti implementáciu (nielen) z technického hľadiska.

O spoločnosti

Futaba_LogoFutaba Czech, s.r.o. – spoločnosť založená koncom roka 2002 so základným imaním 1 340 mil. Kč. Futaba je popredným výrobcom dielov karosérie, podvozkov a výfukových systémov, ktoré dodáva najmä zákazníkom TMMCZ (Toyota Motor Manufacturing Czech), TMMF (Toyota Motor Manufacturing France), MSC (Suzuki Hungary), JLR/Magna (Jaguar Land Rover/Magna Austria) a iným. Vo výrobnom závode, ktorý sa nachádza v Baštinove pri Havlíčkovom Brode, s rozlohou 132 101 m2 a zastavanou plochou 47 460 m2, spoločnosť zamestnáva približne 1 000 zamestnancov.

Symbolic image copyright Futaba Czech, s.r.o.
Logo copyright Futaba Czech, s.r.o.

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.