TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Elektronický podpis

Spoločnosť EDITEL SK s.r.o. je oprávnená na základe zmluvy so spoločnosťou D. Trust Certifikačná Autorita a.s. (DTCA) vydávať všetky druhy certifikátov poskytovaných touto certifikačnou autoritou.

DTCA je výhradným poskytovateľom služieb akreditovanej certifikačnej autority Prví certifikační autorita a.s., Praha (I.CA) v Slovenskej republike. Vďaka tejto spolupráci dokáže EDITEL poskytnúť pre svojich klientov komplexné služby v oblasti EDI komunikácie a elektronickej fakturácie, počnúc vydaním vhodného certifikátu pre elektronický podpis, cez dodávku produktov a služieb EDI, až po poskytnutie dôveryhodného legálneho archívu daňových dokladov.

Základné typy vydávaných certifikátov

 • Komerčný certifikát

  Komerčný certifikát je vhodný na použitie v uzavretých systémoch, kde je medzi účastníkmi bezpečnej komunikácie súčasne uzavretá zmluva, ktorá okrem iného rieši aj podmienky komunikácie. V súčasnosti majú komerčné certifikáty uplatnenie predovšetkým tam, kde podľa súčasnej legislatívy nemožno kvalifikované certifikáty použiť, a to na šifrovanie a autentizáciu. Pre využitie v oblasti EDI komunikácie je pre potreby slovenských zákazníkov komerčný certifikát najvhodnejší, ale je ho možné použiť aj na rôzne iné účely napr. zabezpečenie komunikácie elektronickou poštou apod.

  Komerčný certifikát je možné vydať na fyzickú osobu, zamestnanca, živnostníka alebo právnickú osobu.

 • Kvalifikovaný certifikát

  Kvalifikované certifikáty sú určené výlučne pre potreby vytvárania a overovania zaručených elektronických podpisov v zmysle Zákona o elektronickom podpise. Platný zaručený elektronický podpis overiteľný na základe kvalifikovaného certifikátu vydaného DTCA má právnu váhu vlastnoručného podpisu. Tento typ certifikátu je najčastejšie využívaný v komunikácii firemných zákazníkov so štátnou správou napr. s Daňovým úradom, Colnou správou, apod. Súkromné kľúče ku kvalifikovaným certifikátom je možné uchovávať výlučne na bezpečnom zariadení pre generovanie a uchovávanie kľúčov, ktoré bolo overené a schválené Národným bezpečnostným úradom SR. Príkladom takéhoto zariadenia je USB token s čipovou kartou StarCos, ktorá je súčasťou balíka pre zaručený elektronický podpis vydávaný našou spoločnosťou.

  Kvalifikovaný certifikát je možný vydať na fyzickú osobu alebo zamestnanca.

 • Certifikát pre server

  Certifikát pre server je špecifickým typom komerčného certifikátu určeného primárne pre potreby zabezpečenia komunikačnej infraštruktúry po technickej stránke. Certifikáty sú vydávané pre technické zariadenie (typicky server, smerovač alebo podobne), zabezpečujúce ochranu komunikačnej infraštruktúry vytváraním elektronických podpisov alebo šifrovaním. Certifikáty spĺňajú požiadavky medzinárodne platných štandardov a preto je možné ich bezproblémové využitie v akomkoľvek systéme vyžadujúcom použitie certifikátov pre technické zariadenia pre rôznorodé účely. Najtypickejším príkladom použitia certifikátov pre server je ochrana www stránok pomocou protokolu SSL alebo TLS resp. HTTPS, preto bývajú tieto certifikáty často nazývané i SSL certifikátmi.

Ohľadne podrobnejších informácií o postupe vydania certifikátov, cien produktov, apod. nás prosím neváhajte kontaktovať telefonicky +421 232 272 210 alebo e-mailom na info@editel.sk.

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.