TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Zásady ochrany osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás zvlášť dôležitá. Z tohto dôvodu sú všetky druhy osobných údajov spracovávané v súlade s právnymi predpismi (Zákon o ochrane osobných údajov, Zákon o elektronických komunikáciách). V nasledujúcom texte o ochrane údajov Vás informujeme o najdôležitejších aspektoch spracovávania údajov vo vzťahu k našim webovým stránkam.

Tieto webové stránky je možné všeobecne používať bez poskytnutia osobných údajov. Kdekoľvek budú na našich stránkach zhromažďované osobné údaje (napríklad meno, adresa alebo e-mailová adresa), dôjde k tomu iba s Vašim vysloveným súhlasom, na základe Vášho vlastného rozhodnutia. Bez Vášho vysloveného súhlasu nebudeme zdieľať tieto údaje s tretími stranami.

Vaše práva

V súvislosti s osobnými údajmi Vám náleží právo na prístup k informáciám o spracovaní údajov, na úpravu a výmaz, obmedzenie spracovania údajov, prenositeľnosť údajov, odvolanie súhlasu so spracovaním údajov a právo vzniesť námietky proti spracovávaniu údajov. Ak sa domnievate, že pri spracovaní Vašich osobných údajov dochádza k porušovaniu právnych predpisov o ochrane údajov alebo iným spôsobom k porušovaniu Vašich nárokov daných právnymi predpismi o ochrane údajov, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

Bezpečnostné opatrenia

Upozorňujeme na to, že prenos dát na internete (napr. pri komunikácii e-mailom) môže vykazovať bezpečnostné medzery. Dokonalá ochrana údajov pred prístupom tretích osôb nie je možná. Napriek tomu však prijímame všetky opatrenia primerané stavu techniky a povahe, rozsahu a účelu spracovania údajov, ktoré sú vhodné pre dosiahnutie úrovne zabezpečenia zodpovedajúcej danému riziku. Vykonávame navyše pravidelné testovanie, posudzovanie a hodnotenie účinnosti našich technických a organizačných opatrení pre zaistenie zabezpečenia údajov.

Kontaktný formulár

Pokiaľ nás užívatelia kontaktujú (napr. prostredníctvom nášho kontaktného formuláru, e-mailu, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych sietí), používame ich údaje v rozsahu nevyhnutne nutnom pre spracovanie ich požiadaviek a prevádzkovanie požadovaných činností.
Požiadavky zaslané pomocou kontaktného formuláru spracovávame ako súčasť našich zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, aby sme mohli plniť naše zmluvné a predzmluvné povinnosti alebo spracovávať (pred)zmluvné požiadavky. Okrem toho ich spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu také požiadavky vybaviť.

  • Spracovávané typy údajov: kmeňové dáta (napr. mená, adresy), kontaktné údaje (napr.e-mail, telefónne čísla), údaje o obsahu (napr. vložený text, fotografie, videá)
  • Subjekt údajov: komunikační partneri
  • Účel spracovania údajov: požiadavky týkajúce sa kontaktov a komunikácie

Newsletter

K odberu nášho newslettera sa môžete prihlásiť cez naše webové stránky alebo e-mailom. Za týmto účelom potrebujeme Vašu e-mailovú adresu a Vaše prehlásenie, že s odberom newslettera súhlasíte. Všeobecne platí, že pre prihlásenie k odberu newslettera používame dvojité potvrdenie súhlasu. Akonáhle sa prihlásite k odberu newslettera, pošleme Vám potvrdzovací e-mail. Potvrďte prosím pomocou uvedeného odkazu Vašu registráciu a súhlas s prehlásením o ochrane osobných údajov. Z odberu newslettera sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Pre tento účel prosím použite odkaz priamo v newsletteri alebo nám zašlite e-mail na adresu: marketing@editel.sk. Vašu adresu z adresára obratom vymažeme.

Zásady používania cookies

Cookies sú textové súbory, ktoré zhromažďujú údaje z webov alebo domén navštívených užívateľom, a ktoré sú internetovým prehliadačom ukladané v počítači užívateľa. Súbory cookie sa väčšinou používajú k ukladaniu informácií o užívateľovi pri návšteve on-line ponúk alebo po nej. Ukladané informácie zahŕňajú napr. Váš preferovaný jazyk pre dané stránky, stav prihlásenia, nákupný košík alebo bod prehrávania videa. Pod pojem cookies zahŕňame aj iné technológie, ktoré majú rovnaké funkcie ako cookies (napr. ak sú informácie poskytnuté užívateľom uložené pre pseudoanonymné identifikačné on-line procesy, často známe ako „užívateľské ID“.)

Existujú nasledujúce druhy a funkcie súborov cookie:

  • Dočasné súbory cookie (alebo tiež relačné či krátkodobé cookies): dočasné súbory cookie, ktoré sú odstránené najneskôr po tom, čo užívateľ opustí konkrétnu on-line ponuku a zavrie svoj internetový prehliadač.
  • Trvalé súbory cookie: trvalé cookies zostávajú uložené i po zavretí internetového prehliadača. To napríklad umožňuje uložiť stav prihlásenia alebo priamo zobraziť preferovaný obsah, kedykoľvek sa užívateľ na webovú stránku vráti. Tieto súbory cookie môžu naviac zaznamenávať, o čo mal užívateľ záujem, teda údaje používané k meraniu dosahu webových stránok alebo k marketingovým účelom.
  • Súbory cookie prvej strany: Súbory cookie prvej strany sú súbory cookie, ktoré sme nastavili my sami.
  • Súbory cookie tretích strán: Súbory cookie tretích strán sú väčšinou používané inzerentmi (tzv. tretími stranami) k spracovaniu informácií súvisiacich s užívateľmi.
  • Základné súbory cookie (alebo tiež nevyhnutne nutné cookies): niektoré súbory cookie môžu byť nevyhnutne nutné pre prevádzku webových stránok (napr. pre ukladanie prihlasovacích údajov a ďalších údajov o užívateľovi alebo z bezpečnostných dôvodov).
  • Výkonnostné, marketingové a personalizačné súbory cookie: súbory cookie sa všeobecne používajú tiež k meraniu dosahu webových stránok a k vytvoreniu užívateľského profilu s informáciami o záujmoch alebo o správaní užívateľa na konkrétnych webových stránkach (napr. sledovaný obsah, používanej funkcie atď.). Tieto profily sa mj. používajú k zobrazeniu obsahu, ktorý by mohol spĺňať potenciálne záujmy užívateľa. Tento proces sa tiež označuje ako „tracking“, čo znamená sledovanie potenciálnych záujmov užívateľa. Kedykoľvek používame súbory cookie alebo technológiu „trackingu“, dáme Vám o tom vedieť v rozšírení zásad ochrany osobných údajov alebo si vyžiadame Váš súhlas.

Právny základ: Právny základ používania Vašich osobných údajov s použitím cookies, závisí na tom, či vyžadujeme Váš súhlas alebo nie. Pokiaľ ho vyžadujeme a pokiaľ súhlasíte s používaním súborov cookie, je právnym základom pre spracovanie Vašich údajov Vami poskytnutý súhlas. Pokiaľ nie, spracovávame údaje pomocou cookies na základe nášho oprávneného záujmu (napr. ziskového fungovania našich on-line ponúk a ich vylepšovaní) alebo – pokiaľ je použitie cookies vyžadované – v záujme plnenia našich zmluvných povinností.

Informácie k odvolaniu súhlasu a odmietnutiu používania cookies: V závislosti na tom, či sa spracovanie údajov opiera o súhlas alebo zákonné oprávnenie, máte možnosť kedykoľvek odvolať Vami vopred poskytnutý súhlas alebo odmietnuť spracovanie Vašich údajov prostredníctvom technológie cookies (tzv. „opt-out“ režim). Ako prvý krok môžete svoj súhlas odvolať zmenou nastavení prehliadača, napr. deaktiváciou používania cookies (to samozrejme môže ovplyvniť funkcie našich on-line ponúk). Svoj súhlas s používaním súborov cookie pre marketingové účely môžete odvolať tiež prostredníctvom množstva iných služieb, najmä v prípade trackingu, na webových stránkach: http://optout.aboutads.info alebo http://www.youronlinechoices.com. Ďalšie možnosti odvolania súhlasu sú k dispozícií u zúčastnených poskytovateľov a cookies.

Spracovanie údajov zo súborov cookie založené na súhlase: Kým spracujeme údaje zhromaždené pomocou cookies alebo kým ich zadáme na spracovanie, požadujeme od užívateľov súhlas, ktorý je možné kedykoľvek odvolať. Predtým, ako súhlas obdržíme, nastavujeme iba také súbory cookie, ktoré sú nevyhnutne nutné pre fungovanie našich on-line ponúk.Takéto použitie je založené na našom oprávnenom záujme a záujme užívateľov na očakávanej funkčnosti našich on-line ponúk.

NASTAVENIE COOKIES

Analýza internetových stránok

Google Analytics a Google Tag Manager

Táto stránka využíva službu analýzy používania webových stránok „Google Analytics“, ktorej poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Táto služba používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sú ukladané do Vášho počítača. Cookies zhromažďujú informácie, ktoré sú zasielané na server Google v Spojených štátoch, kde sú ukladané. Na týchto stránkach používame funkciu anonymizácie IP adresy. Vďaka nej je IP adresa užívateľa v rámci členských krajín Európskej únie alebo v krajinách, ktoré sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, pred odosielaním skrátená. Týmto spôsobom je znemožnená osobná identifikácia Vašej IP adresy. Z poverenia prevádzkovateľa tejto internetovej stránky používa spoločnosť Google tieto informácie k vyhodnoteniu spôsobov, ktorými využívate túto stránku, aby mohla zostavovať reporty o Vašich aktivitách na internetovej stránke a poskytovať prevádzkovateľovi týchto internetových stránok ďalšie služby súvisiace s využívaním webových stránok. Ukladanie cookies môžete znemožniť odpovedajúcim nastavením Vášho prehliadača. Upozorňujeme však, že v takom prípade Vám nebudeme môcť zaistiť všetky funkcie týchto internetových stránok. Okrem toho môžete zamedziť zhromažďovaniu údajov prostredníctvom cookies vzťahujúcich sa k Vášmu využívaniu internetovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) a ich odovzdávaniu spoločnosti Google, ako i spracovávaniu týchto údajov Googlom tým, že si stiahnete a nainštalujete do prehliadača plugin prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Ďalšie informácie o nakladaní s údajmi užívateľov zo strany spoločnosti Google Inc. nájdete pod odkazom: https://policies.google.com/privacy.

Tieto webové stránky používajú rovnako službu Google Tag Manager. Prostredníctvom tejto služby je možné cez plochu spravovať tagy webových stránok. Tagy sú malé elementy kódov, ktoré slúžia okrem iného k meraniu prenosu a správania užívateľov. Google Tag Manager iba implementuje tagy. Nie sú tak používané cookies a nie sú teda ani zhromažďované žiadne osobné údaje. Google Tag Manager spúšťa iné tagy, ktoré prípadne údaje zhromažďujú. Google Tag Manager však tieto údaje nevyužíva. Pokiaľ bola na úrovni domény alebo na úrovni cookies vykonaná deaktivácia, zostane zachovaná pre všetky sledovacie kódy, pokiaľ sú realizované Google Tag Managerom: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/.

Leady

Tieto webové stránky používajú službu „Leady“, ktorú prevádzkuje spoločnosť Imper CZ s.r.o. (Victor Hugo 359/5, Praha 5, 150 00, Česká republika). Informácie o používaní týchto webových stránok sú zbierané Metódou otlačkov prstov, ktorá nevyužíva žiadne cookies. Následne sú posielané na servery spoločnosti Imper, kde sú ukladané a po anonymizácii ďalej spracovávané. Nie sú tak zhromažďované žiadne osobné údaje. V prípade potreby je možné predložiť odborný posudok TÜV SÜD. Osobné údaje, ktoré sú na webové stránky posielané prostredníctvom prihlásenia k odberu newslettera alebo prostredníctvom kontaktného formulára, sú prenášané do služby Leady v nezmenenej podobe. Ďalšie informácie o ochrane údajov v službe Leady nájdete pod odkazom: https://imper.cz/en/.

Moduly plug-in

CleverReach

Aby sme zjednodušili registráciu k odberu newslettera spoločnosti EDITEL, disponujú tieto webové stránky rozhraním pre program pre newslettery CleverReach poskytovateľa CleverReach GmbH & Co. KG (Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Nemecko). Vami uvedené údaje, ako je e-mailová adresa, sú pri prihlásení automaticky prenášané na CleverReach, ukladané na serveroch tejto spoločnosti a používané výhradne pre účely zasielania newslettera spoločnosti EDITEL. Aby bolo zabezpečené nakladanie s Vašimi údajmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi, bola so spoločnosťou CleverReach uzavretá zmluva pre účely spracovania údajov a teda o dodržiavaní právnych predpisov o používaní osobných údajov. Ďalšie informácie o ochrane údajov v službe CleverReach nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

ISSUU

Tieto webové stránky používajú k publikovaniu časopisu spoločnosti EDITEL elektronickú publikačnú platformu ISSUU (Kollwitzstraße 75, 10435 Berlín, Nemecko). Platforma ISSUU používa cookies a dáta z prehliadača sú zasielané do platformy ISSUU. Pokiaľ si to neprajete, môžete spusteniu cookies zabrániť blokovaním vo svojej lokálnej ponuke. Ďalšie informácie o ochrane údajov spoločnosťou ISSUU nájdete pod odkazom: https://issuu.com/legal/terms.

YouTube

Naše webové stránky používajú pluginy stránok YouTube prevádzkovaných spoločnosťou Google. Prevádzkovateľom stránok je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokiaľ navštívite stránky s pluginom YouTube, bude nadviazané spojenie na servery YouTube. Pritom bude serveru Youtube oznámené, ktoré z našich stránok ste navštívili. Pokiaľ ste prihlásení k svojmu účtu na YouTube, umožníte YouTube, aby priradil Vášmu osobnému účtu, ktoré stránky ste navštívili. Ak chcete tomu zabrániť, odhláste sa z Vášho účtu YouTube. Ďalšie informácie o nakladaní s údajmi užívateľov nájdete na Prehlásení o ochrane osobných údajov YouTube na: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

Poskytovanie online ponuky a webhostingu

Content-Delivery-Network

Používame takzvanú „Content Delivery Network“ (CDN). CDN je služba, s pomocou, ktorej možno rýchlejšie a bezpečnejšie doručiť obsah našich online služieb, najmä veľké mediálne súbory, ako sú grafika alebo skripty, pomocou regionálne distribuovaných serverov pripojených cez internet. Právny základ: Oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Kontakt na spoločnosť EDITEL

V prípade akýchkoľvek otázok alebo žiadostí o ďalšie informácie o ochrane údajov zo strany spoločnosti EDITEL prosím kontaktujte:

+421 /232 2722 10
info@editel.sk

Nastavení ochrany soukromí

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.