+ 421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -10

Ochrana údajov

Prehlásenie o ochrane údajov

Ochrana vašich osobných údajov je jedným z našich hlavných záujmov. Z toho dôvodu sú akékoľvek osobné údaje spracovávané v súlade s právnymi ustanoveniami (Zákon o ochrane osobných údajov). Tieto informácie o ochrane údajov popisujú najdôležitejšie aspekty spracovávania údajov vo vzťahu k našej webovej stránke.

Vaše práva

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte právo získať informácie o spracovaní, úprave a výmaze údajov; máte právo obmedziť spracovávanie údajov, právo na prenos údajov, právo zrušiť svoj súhlas so spracovávaním údajov a právo vzniesť námietky voči spracovávaniu údajov. Ak ste presvedčený, že spracovávanie osobných údajov porušuje právo na ochranu údajov, alebo že vaše osobné práva v súvislosti so zákonom o ochrane údajov sú z akéhokoľvek dôvodu porušované, máte právo sťažovať sa príslušnému orgánu dohľadu. Na Slovensku je zodpovednou autoritou Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Upozorňujeme vás na skutočnosť, že prenos dát prostredníctvom Internetu (napr. komunikácia cez e-mail) môže vykazovať nedostatky v zabezpečení. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná. Napriek tomu, pokiaľ ide o typ, rozsah a účel spracovania údajov, prijmeme všetky vhodné a najmodernejšie opatrenia, ktoré sú potrebné na vytvorenie úrovne ochrany zodpovedajúcej príslušnému riziku. Účinnosť našich technických a organizačných opatrení je navyše pravidelne hodnotená, revidovaná a vyhodnocovaná s cieľom zaručiť bezpečnosť údajov.

Kontaktný formulár

Ak nás budete kontaktovať prostredníctvom formulára na webovej stránke alebo e-mailom, vaše kontaktné údaje budú uchované pre účely spracovania vašej žiadosti a pre ďalšie prípadné otázky. Tieto údaje nebudeme prenášať ďalej bez vášho súhlasu.

Novinky

Máte možnosť prihlásiť sa k odberu našich noviniek prostredníctvom našej webovej stránky alebo e-mailom. V tomto prípade je potrebné uviesť e-mailovú adresu a váš súhlas v súvislosti s prijímaním noviniek. Po prihlásení pre odber noviniek Vám zašleme potvrdzujúci e-mail. Kliknutím na priložený odkaz potvrdíte svoju registráciu a váš súhlas s vyhlásením o ochrane údajov. Odhlásiť sa z odoberania noviniek môžete kedykoľvek prostredníctvom e-mailu na info@editel.sk. Bezodkladne odstránime vašu e-mailovú adresu zo zoznamu adresátov.

Cookies

Naša webová stránka používa tzv. cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý je prehliadačom uložený do vášho zariadenia. Cookies sú neškodné. Cookies používame pre zlepšenie našej ponuky tak, aby bola užívateľsky prívetivá. Niektoré cookies zostávajú vo vašom koncovom zariadení, až pokým ich nevymažete. Cookies nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve našej webovej stránky. Ak s tým nesúhlasíte, môžete cookies obmedziť zmenou nastavení vášho prehliadača tak aby ste boli informovaní o použití súborov cookie a mohli ich povoliť len v jednotlivých prípadoch. Deaktivácia cookies môže mať negatívny vplyv na fungovanie našej webovej stránky.

Analýza webu

Google Analytics a Google Tag Manager

Táto webová stránka používa službu „Google Analytics“ spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) pre analýzu návštev užívateľov webovej stránky. Táto služba využíva „cookies“ – malé súbory, ktoré sú sťahované do vášho zariadenia. Cookies zbierajú informácie, ktoré sú zasielané na Google server umiestnený v USA, kde sú uložené.

Na tejto webovej stránke sa používa IP anonymizácia. Tento proces je realizovaný prostredníctvom skrátených IP adries užívateľov členských štátov EÚ a v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Týmto spôsobom sa predchádza konkrétnej identifikácii vašej IP adresy. V rámci dohody o spracovaní údajov medzi prevádzkovateľom webovej stránky a spoločnosťou Google Inc., je používanie webovej stránky a iných aktivít s tým súvisiacich vyhodnocované na základe zhromaždených informácií a tiež môžu byť poskytované špecifické služby súvisiace s používaním internetu.

Máte možnosť zabrániť inštalácii cookies vo vašom koncovom zariadení zmenou nastavení vo vašom prehliadači. Avšak, pokiaľ prehliadač nebude akceptovať cookies, nebude zaručené bezchybné fungovanie webovej stránky.

Môžete taktiež prostredníctvom plug-in modulu prehliadača zabrániť prenosu informácií, ktoré boli zozbierané prostredníctvom cookies (vrátanie IP adresy) do spoločnosti Google Inc. a tým zabrániť následnému použitiu informácií spoločnosťou Google Inc.. Nasledujúcim odkazom sa dostanete k príslušnému modulu plug-in: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Pre ďalšie informácie ohľadom používania údajov spoločnosťou Google Inc. navštívte: policies.google.com/privacy

Okrem toho, táto webová stránka používa službu Google Tag Manager. Táto služba umožňuje správu tagov webovej stránky cez plochu. Tagy sú prvky malého kódu, ktoré sa používajú ako nástroj na meranie návštevnosti a správania návštevníkov. Google Tag Manager jednoducho implementuje tagy. V tejto súvislosti sa cookies neinštalujú a nie sú zbierané ani žiadne osobné údaje. Google Tag Manager spúšťa iné tagy, ktoré môžu zhromažďovať údaje ak je to vhodné. Napriek tomu Google Tag Manager nepoužíva takéto údaje. V prípade, že na úrovni domény alebo na úrovni cookies bola realizovaná deaktivácia, tieto budú zachované aj pre všetky tagy za predpokladu, že boli implementované prostredníctvom Google Tag Managera. www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Leady

Táto webová stránka používa tzv. „Leady“ prevádzkované spoločnosťou Imper CZ s.r.o. (Viktora Huga 359/5, Praha 5, 15000, Česká republika). Táto služba používa metódu odtlačku prstov, a preto sa cookies nevyžadujú. Informácie o používaní tejto webovej stránky sú zhromažďované a zasielané na server spoločnosti Imper, kde sú ukladané a neskôr spracovávané na báze anonymity, takže sa nezaznamenávajú žiadne osobné údaje. V prípade žiadosti, môže byť poskytnutý audit vytvorený organizáciou TÜV-SÜD (Nemecká asociácia pre technickú kontrolu.) Osobné údaje zasielané na webovú stránku prostredníctvom noviniek alebo kontaktným formulárom sú priamo postúpené do Leady bez akejkoľvek úpravy. Pre ďalšie informácie ohľadom ochrany údajov a Leady navštívte, prosím: imper.sk/sk/leady-faq/

Moduly plug-in

Clever Reach

S cieľom uľahčiť registráciu odoberania noviniek spoločnosti EDITEL, táto webová stránka disponuje rozhraním pre program pre odosielanie noviniek s názvom CleverReach spoločnosti CleverReach GmbH & Co. KG (Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Nemecko). Pri registrácii sú všetky údaje, ako napríklad e-mailová adresa, automaticky postúpené do spoločnosti CleverReach a uložené na ich serveroch; tieto údaje sa používajú iba na zasielanie noviniek spoločnosti EDITEL. Aby bola zabezpečená správa vašich osobných údajov v súlade so zákonom, bola so spoločnosťou Clever Reach podpísaná zmluva o spracovaní údajov, ktorá zaručuje súlad so všetkými právnymi ustanoveniami v súvislosti s používaním osobných údajov. Pre ďalšie informácie ohľadom ochrany údajov a programu CleverReach, si prosím, pozrite časť o ochrane údajov: www.cleverreach.com/en/privacy-policy/

Addthis

Táto webová stránka používa sociálne moduly plug-in („moduly plug-in“) poskytované službou AddThis bookmarking, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Addthis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA (“AddThis”). Ak navštívite určitú stránku nášho webu, ktorá obsahuje modul plug-in, váš prehliadač sa napojí na server spoločnosti AddThis. Obsah modulu plug-in je priamo odosielaný do vášho prehliadača a vložený na webovú stránku prostredníctvom AddThis. Následne AddThis dostane informácie o prístupe vášho prehliadača na príslušnú stránku nášho webu a v koncovom zariadení je nainštalovaný súbor cookie pre identifikáciu vášho prehliadača. Tento druh informácií (vrátanie vašej IP adresy) je zasielaný z vášho prehliadača priamo na server spoločnosti AddThis v USA, kde je uložený. Spoločnosť AddThis používa tieto dáta pre vytvorenie anonymných používateľských profilov, ktoré slúžia ako základ pre personalizovanú a internetovú reklamu, ktorá je vytvorená pre návštevníkov webových stránok s modulmi plug-in AddThis. Účel a rozsah zberu údajov a ich ďalšie spracovanie a použitie spoločnosťou AddThis sú detailne vysvetlené v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti AddThis: www.addthis.com/privacy/privacy-policy Pokiaľ nesúhlasíte so zberom údajov spoločnosťou AddThis, môžete si nainštalovať súbor opt-out cookie, na stiahnutie tu: www.addthis.com/privacy/opt-out

LinkedIn

Táto webová stránka používa funkcie siete LinkedIn, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Vždy, keď je navštívená stránka, ktorá obsahuje funkcie LinkedIn, je vytvorené pripojenie na server spoločnosti LinkedIn. Z tohto dôvodu spoločnosť LinkedIn obdrží informácie, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke, aj s vašou IP adresou. Ak kliknete na LinkedIn tlačidlo „odporučiť“ a ak ste prihlásený do vášho LinkedIn účtu, spoločnosť LinkedIn môže priradiť vašu návštevu tejto webovej stránky do vášho používateľského konta. Poukazuje sa na to, že poskytovateľ tejto webovej stránky neobdrží žiadne informácie týkajúce sa obsahu prenesených údajov a použitia prostredníctvom LinkedIn. Pre ďalšie informácie ohľadom ochrany údajov a LinkedIn pozrite si, prosím, zásady ochrany osobných údajov: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Xing

Táto webová stránka používa funkcie siete XING, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko. Vždy, keď je navštívená stránka, ktorá obsahuje funkcie XING, je vytvorené pripojenie na server spoločnosti XING. Podľa informácií od prevádzkovateľa tejto webovej stránky, žiadne osobné údaje nie sú v tomto kontexte ukladané. Okrem toho sa neukladajú ani IP adresy a nehodnotí sa ani užívateľské správanie. Pre ďalšie informácie týkajúce sa ochrany údajov a XING, prosím, pozrite: privacy.xing.com/en

Twitter

Táto webová stránka používa sociálne moduly plug-in („moduly plug-in“) poskytované službou Twitter, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Tieto moduly plug-in môžu byť identifikovateľné logom Twitteru, napr. modrým „Twitter vtáčikom“. Ak navštívite určitú stránku nášho webu, ktorá obsahuje takýto modul plug-in, webový prehliadač sa automaticky napojí na servery spoločnosti Twitter. Obsah modulu plug-in je priamo odosielaný do vášho prehliadača a vložený na webovú stránku prostredníctvom Twitteru. Následne spoločnosť Twitter dostane informácie, ktoré váš webový prehliadač získal na príslušných stránkach nášho webu a to aj v prípade, že nemáte profil na Twitteri alebo nie ste prihlásený do svojho účtu na Twitteri. Tento druh informácií (vrátane vašej IP adresy) je zasielaný z vášho prehliadača priamo na server spoločnosti Twitter v USA, kde je uložený. Ak ste prihlásený v aplikácii Twitter, spoločnosť Twitter môže priamo priradiť návštevu našej webovej stránky k vášmu Twitter účtu. Pokiaľ vstúpite do interakcie s modulmi plug-in, napr. ak kliknete na tlačidlo „Twitter“, príslušná informácia sa tiež zašle na server spoločnosti Twitter, kde bude uložená. Okrem toho sú takéto informácie zverejnené na vašom účte na Twitteri a viditeľné pre vaše kontakty. Účel a rozsah zberu údajov a ich ďalšie spracovanie a použitie spoločnosťou Twitter, ako aj všetky príslušné práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, sú vysvetlené v politike ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter: twitter.com/privacy Pokiaľ nesúhlasíte s priamym prenosom údajov – zhromaždených prostredníctvom našich webových stránok – do vášho účtu na sieti Twitter, pred návštevou našej webovej stránky sa musíte z neho odhlásiť. Môžete sa tiež úplne vyhnúť načítavaniu modulov plug-in Twitteri pomocou inštalácie doplnkov do vášho prehliadača, ako je napr. blokovací skript „NoScript“, ktorý si môžete stiahnuť tu: (http://noscript.net/)

Facebook

Táto webová stránka používa sociálne moduly plug-in („ moduly plug-in“) poskytované sociálnou sieťou Facebook, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Tieto moduly plug-in môžu byť identifikované prostredníctvom loga spoločnosti Facebook alebo pridaním „sociálneho modulu plug-in siete Facebook“ alebo „Facebook Social Plugin“. Pre podrobnejší prehľad modulov plug-in spoločnosti Facebook a ich dizajnu, kliknite na: developers.facebook.com/docs/plugins Ak navštívite stránku nášho webu, ktorá obsahuje takýto modul plug-in, váš webový prehliadač sa priamo pripojí k serveru spoločnosti Facebook. Obsah modulu plug-in je priamo zaslaný do vášho webového prehliadača a vložený na webovú stránku prostredníctvom Facebooku. Spoločnosť Facebook tak dostáva informácie, ktoré váš prehliadač získal na príslušných stránkach nášho webu, aj keď nemáte profil na Facebooku alebo ak nie ste prihlásený do Facebooku. Tento druh informácií (vrátane vašej IP adresy) je zasielaný z vášho prehliadača priamo na server spoločnosti Facebook v USA, kde je uložený. Ak ste prihlásený v aplikácii Facebook, spoločnosť Facebook môže priamo priradiť návštevu našej webovej stránky k vášmu Facebook účtu. Pokiaľ vstúpite do interakcie s modulmi plug-in, napr. ak kliknete na tlačidlo „Páči sa mi“ alebo pridáte komentár, tento druh informácie je priamo zasielaný na server spoločnosti Facebook, kde je uložený. Taktiež je táto informácia publikovaná na vašom profile na Facebook a je viditeľná pre vašich priateľov na Facebooku. Účel a rozsah zberu údajov a ich ďalšie spracovanie a použitie spoločnosťou Facebook, ako aj všetky príslušné práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, sú podrobne vysvetlené v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: www.facebook.com/policy.php Pokiaľ nesúhlasíte s priamym prenosom údajov – zhromaždených prostredníctvom našej webovej stránky – do vášho účtu na Facebooku, pred návštevou našej webovej stránky sa musíte z neho odhlásiť. Môžete sa tiež úplne vyhnúť načítavaniu modulov plug-in Facebooku pomocou inštalácie doplnkov do vášho prehliadača, napr. pre webový prehliadač Mozilla Firefox: addons.mozilla.org/de/firefox/addon/facebook_blocker/ pre webový prehliadač Opera: addons.opera.com/de/extensions/details/facebook-blocker/ pre webový prehliadač Chrome: chrome.google.com/webstore/detail/facebook-blocker/pjaajgndmkdhodnaeeflmchheijfjnhf

Google+

Táto webová stránka používa sociálne moduly plug-in („moduly plug-in“) poskytované sociálnou sieťou Google+, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Tieto moduly plug-in sú identifikovateľné, napr. tlačidlom so symbolom „+1“ na bielom alebo farebnom pozadí. Pre podrobnejší prehľad modulov plug-in spoločnosti Google a ich dizajnu, kliknite, prosím, na: developers.google.com/+/plugins Ak navštívite stránku nášho webu, váš webový prehliadač sa priamo napojí na server spoločnosti Google. Obsah modulu plug-in je zaslaný do vášho webového prehliadača a vložený na webovú stránku prostredníctvom spoločnosti Google. Následne spoločnosť Google dostane informácie, ktoré váš prehliadač získal na príslušných stránkach nášho webu, a to aj v prípade, že nemáte Google+ profil alebo nie ste doňho prihlásený. Tento druh informácií (vrátane vašej IP adresy) je zasielaný z vášho prehliadača priamo na server spoločnosti Google v USA, kde je uložený. Ak ste prihlásený do Google+, spoločnosť Google môže priamo priradiť návštevu našej webovej stránky k vášmu Google+ profilu. Pokiaľ vstúpite do interakcie s modulmi plug-in, napr. ak kliknete na tlačidlo „+1“, tento druh informácie je priamo zasielaný na server spoločnosti Google, kde je uložený. Taktiež je táto informácia publikovaná na vašom Google+ profile a je viditeľná pre vaše kontakty. Účel a rozsah zberu údajov a ich ďalšie spracovanie a použitie spoločnosťou Google, ako aj všetky príslušné práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, sú podrobne vysvetlené v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html Pokiaľ nesúhlasíte s priamym prenosom údajov – zhromaždených prostredníctvom našej webovej stránky spoločnosťou Google – do vášho Google+ profilu, pred návštevou našej webovej stránky sa musíte z neho odhlásiť. Naviac sa môžete úplne vyhnúť načítavaniu modulov plug-in spoločnosti Google pomocou inštalácie doplnkov do vášho prehliadača, ako je napr. blokovací skript „NoScript“, ktorý si môžete stiahnuť tu: noscript.net

Pinterest

Táto webová stránka používa sociálne moduly plug-in („moduly plug-in“) poskytované službou sociálnej siete, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA (“Pinterest”). Tieto moduly plug-in sú identifikovateľné, napr. ako tlačidlá so symbolom „Pin it“ na bielom alebo červenom pozadí. Pre podrobnejší prehľad modulov plug-in spoločnosti Pinterest a ich dizajne kliknite na: developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/ Ak navštívite niektorú zo stránok nášho webu, ktorá obsahuje takýto modul plug-in, váš webový prehliadač sa priamo pripojí k serveru spoločnosti Pinterest. Obsah modulu plug-in je priamo zaslaný do vášho webového prehliadača a vložený na webovú stránku prostredníctvom Pinterestu. Takto spoločnosť Pinterest dostáva informácie, ktoré váš prehliadač získal na príslušných stránkach nášho webu, aj keď nemáte profil v službe Pinterest alebo ak nie ste prihlásený do Pinterestu. Tento druh informácií (vrátane vašej IP adresy) je zasielaný z vášho prehliadača priamo na server spoločnosti Pinterest v USA, kde je uložený. Ak ste prihlásený do služby Pinterest, spoločnosť Pinterest môže priamo priradiť návštevu našej webovej stránky k vášmu Pinterest profilu. Pokiaľ vstúpite do interakcie s modulmi plug-in, napr. ak kliknete na tlačidlo „Pin it“, tento druh informácie je priamo zasielaný na server spoločnosti Pinterest, kde je uložený. Taktiež je táto informácia publikovaná na vašom Pinterest profile a je viditeľná pre vaše kontakty. Účel a rozsah zberu údajov a ich ďalšie spracovanie a použitie spoločnosťou Pinterest, ako aj všetky príslušné práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, sú podrobne vysvetlené v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Pinterest: about.pinterest.com/de/privacy-policy Ak nesúhlasíte s priamym prenosom údajov – zhromaždených prostredníctvom našej webovej stránky spoločnosťou Pinterest – do vášho Pinterest profilu, pred návštevou našej webovej stránky sa musíte z neho odhlásiť. Môžete sa tiež úplne vyhnúť načítavaniu modulov plug-in siete Pinterest pomocou inštalácie doplnkov do vášho prehliadača, ako je napr. blokovací skript „NoScript“, ktorý si môžete stiahnuť tu: noscript.net

ISSUU

Táto webová stránka používa elektronickú platformu ISSUU (Kollwitzstraße 75, 10435 Berlin, Germany) pre publikovanie EDITEL žurnálu. Cookies sú inštalované platformou ISSUU a údaje z prehliadača sú prenášané do platformy ISSUU. Ak nesúhlasíte s týmto postupom, môžete zablokovať cookies vo vašom blokovacom okne. Pre bližšie informácie týkajúce sa ochrany údajov a platformy ISSUU si, prosím, pozrite: issuu.com/legal/terms

YouTube

Táto webová stránka používa sociálne moduly plug-in („moduly plug-in“) poskytované webovou stránkou YouTube, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou YouTube, LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA). Ak navštívite niektorú zo stránok nášho webu, ktorá obsahuje moduly plug-in služby YouTube, vytvorí sa priame pripojenie k serverom spoločnosti YouTube. Následne spoločnosť YouTube dostane informácie, ktorá z našich webových stránok bola navštívená. Ak ste prihlásený do svojho YouTube účtu, spoločnosť YouTube môže priradiť vaše správanie na internete priamo k vášmu osobnému profilu. Tomu sa môžete vyhnúť odhlásením sa z vášho YouTube účtu. Pre ďalšie informácie týkajúce sa použitia užívateľských údajov si, prosím, pozrite zásady ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube: www.google.de/intl/de/policies/privacy

EDITEL kontakt

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií o ochrane údajov v spoločnosti EDITEL, neváhajte nás kontaktovať:

Ing. Štefan Sádovský
+421 /2/ 322 722 11
info@editel.sk
www.editel.sk

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.