Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Technická správa subjektov

Popis odvetvia

Technická správa subjektov (Facility management) predstavuje spojenie medzi ľuďmi, pracoviskami a technológiami. Facility management, niekedy definovaný ako integrované riadenie služieb podporujúcich hlavné činnosti spoločnosti, umožňuje riadenie podporných činností kancelárií, nemocníc, nebytových budov a mnohých ďalších nehnuteľností. Aby všetky procesy bežali hladko, je nutné zladiť veľké množstvo faktorov, počínajúc stavebnou koncepciou, cez interiérový design, až po plánovanie údržbárskych služieb.

Výzvy v odvetví

Pri rozložení na jednotlivé procesy to znamená, že je nutné včas podať presné informácie správnemu príjemcovi. Tie musia byť efektívne spracované interným systémom. Týka sa to akýchkoľvek informácií, od údajov o tovare pre objednávky alebo dodávky, cez bezpečnostné upozornenia týkajúce sa čistiacich prostriedkov, až po údaje o spotrebe energií.

Výhody EDI

Štandardizovaná elektronická výmena dát (EDI), ktorá je v spotrebnom priemysle využívaná už viac ako 30 rokov, má obrovský potenciál tieto procesy efektívne zmapovať a zaistiť tak, aby bola komunikácia medzi partnermi jednoduchšia, ako kedykoľvek predtým:

  • Jeden spoločný dátový štandard pre celé odvetvie
  • Automatizované procesy týkajúce sa objednávok, vrátane fakturácie klientov
  • Automatizovaná kontrola faktúr
  • Zjednodušenie príjmu a sledovania tovaru
  • Presné plánovanie dopytu a výroby
  • Menej manuálnej práce a menej chýb týkajúcich sa dát, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť, napr. bezpečnostné informácie
  • atď.

V skratke