TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

B2B Integracia

Prepojenie obchodných procesov s vašimi partnermi

Váš business úspešne rastie, získavate nových obchodných partnerov, otvárate nové predajné kanály, počet vašich obchodných transakcií sa zvyšuje? B2B Integrácia je o aplikácii obchodných procesov do IT sveta, o garantovanom prenose dôležitých obchodných dát partnera cez internú architektúru až do cieľovej aplikácie. V súčasnej dobe sa zvyšuje rozmanitosť a hĺbka požiadaviek jednotlivých obchodných partnerov, ako z hľadiska riešených procesov, tak z hľadiska použitých EDI štandardov, požadovaných komunikačných kanálov a hlavne aj rýchlosti realizácie. Pre tieto prípady ponúkame komplexné riešenie v podobe integračnej platformy.

IBM Sterling B2B Integrátor predstavuje flexibilné riešenie pre zabezpečenie B2B komunikácie a riešenie požiadaviek internej integrácie aplikácií (EAI). B2B integrácia umožňuje pružnú reakciu na požiadavky obchodných partnerov, EAI ponúka možnosť napojenia na rôzne systémy vnútri organizácie a s tým spojenou flexibilnou distribúciou dát.

B2B adaptéry zaisťujú komunikáciu s externými partnermi pomocou širokej škály protokolov, ako napríklad:

Sterling B2B Integrátor ponúka možnosť prekladov rôznych formátov súborov s dôrazom na dodržiavanie štandardov i podporu pre vlastné formáty. Medzi podporované formáty patria okrem iného:

 • Tradičné EDI formáty: X12, EDIFACT, CII, TRADACOMS, VDA
 • XML štandardy: OAGi, CIDX, PIDX, RosettaNet
 • XSL transformácie, SQL dotazy, preklady TXT, CSV
 • Inteligentné smerovanie podľa obsahu

Sterling Integrátor tiež umožňuje rýchlo diagnostikovať problémy v komunikácii prostredníctvom sofistikovaných funkcií pre sledovanie dokumentov a procesov. Užívateľské rozhranie umožňuje sledovať tok dokumentov a stav jednotlivých obchodných procesov, čím zjednodušuje analýzu problémov, audit a tvorbu reportov. Získané výhody:

 • Zníženie nákladov spojených s integráciou obchodných partnerov
 • Časová nenáročnosť priechodu dát rôznymi systémami
 • Garancia kvality dát
 • Vysoký stupeň zabezpečenia
 • Efektívna B2B komunikácia
 • Preklady medzi rôznymi formátmi
 • Podpora širokej škály komunikačných protokolov
 • Nenáročné riadenie zmien
 • Presný monitoring B2B obchodného procesu
 • Riešenie aj pre neštandardné spôsoby komunikácie

Sterling B2B Integrátor umožňuje špecifikovať interakcie medzi jednotlivými účastníkmi a aplikáciami obchodného procesu vizuálne – bez nutnosti ďalšieho užívateľsky špecifického programovania. Využitie grafického nástroja pre modelovanie obchodných procesov umožňuje pracovníkom IT oddelenia alebo analytikom načrtnúť schému obchodného procesu a následne proces spustiť priamo v integračnej platforme IBM Sterling B2B Integrátor.

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.