TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Čo EDI znamená?

EDI: tradícia v inovácii

Elektronická výmena dát, známa tiež ako EDI (Electronic Data Interchange), je už štyri desaťročia synonymom pre optimalizované procesy v rámci dodávateľského reťazca. Technológie sa počas tejto doby neustále vyvíjajú. V dnešnom svete biznisu je EDI kľúčovou technológiou pre inovatívne spoločnosti, ktoré vidia v efektívnej optimalizácii svojich procesov dlhodobú perspektívu, či už v rámci celej spoločnosti, v priemyselných odvetviach, alebo medzi rôznymi štátmi.

Čo EDI znamená?

Elektronická výmena dát, známa tiež ako EDI (Electronic Data Interchange), označuje výmenu elektronických obchodných dokumentov medzi partnermi. Ide o súčasť e-commerce alebo e-business. Cieľom EDI je dosiahnuť najvyššiu možnú úroveň automatizácie procesov prostredníctvom integrovanej výmeny dát a predchádzať ručným a papierovým obchodným transakciám. EDI sa okrem iného používa na výmenu objednávok medzi obchodnými spoločnosťami a výrobcami, a taktiež pre fakturačné procesy, čo umožňuje elektronický prenos faktúr v reálnom čase, ich okamžitú kontrolu a následné spracovanie.

Prostredníctvom EDI je možné riešiť mnoho ďalších obchodných procesov, vrátane správy kmeňových dát, zasielania elektronických dodacích listov poskytovateľom logistických služieb, poskytovania avíz s informáciami o tvare alebo spracovávaní požiadaviek na platby.

Štandardizovaná technológia je kľúčom, ktorý umožňuje spoločnostiam akejkoľvek veľkosti, v akomkoľvek priemyselnom odvetví, v akejkoľvek krajine vymieňať si obchodné dáta bez ohľadu na to, aké používajú komunikačné kanály, dátové formáty a médiá. Patrí sem GS1 EANCOM® alebo UN/EDIFACT pre dátové formáty, rovnako ako identifikačné štandardy, ako sú GLN, GTIN, SSCC atď.

Výhody EDI

Spoločnosti získajú vďaka EDI nasledujúce výhody:

Úspora nákladov:

 • Úspora papieru na tlač a poštu
 • Zníženie potreby ručného zadávania dát
 • Automatizácia procesov
 • Zaručená investícia vďaka používaniu štandardizovanej technológie

Zvýšenie efektivity:

 • Informácie sú prenášané v reálnom čase, čo urýchľuje spracovanie
 • Vyššia presnosť a nižšia chybovosť, ku ktorej by mohlo dôjsť pri ručnom zadávaní dát
 • Sledovateľnosť a možnosť kontroly všetkých transakcií
 • Žiadne medzery v integrácii

Zdokonalenie podnikových procesov:

 • Zlepšenie spolupráce medzi všetkými obchodnými partnermi v rôznych spoločnostiach
 • Transparentné procesy vďaka neustálemu toku informácií
 • Vysoká kvalita informácií pre plánovanie výroby, optimalizáciu zásob, rýchly reakčný čas atď.

Ako ukázali medzinárodné štúdie, procesy EDI, od spracovávania objednávok až po fakturáciu, môžu predstavovať úspory 2 až 3,20 EUR na jednu obchodnú transakciu.

basic-supply-chain-process-sk

Príklad procesu objednávania založeného na EDI v dodávateľskom reťazci.

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.