TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

e-fakturácia

Fakturujte elektronicky – dostupne, rýchlo, bezpečne!

Elektronická forma fakturácie vám umožní výrazne zjednodušiť a zefektívniť proces prijímania alebo vystavenia faktúr. Ťažiť z výhod elektronického spracovania budete ako v krátkodobom, tak aj v dlhodobom horizonte. Podľa medzinárodných štúdií možno ušetriť až 51 EUR* za každý jednotlivý obchodný prípad od zaslania objednávky až po fakturáciu.

*Čerpané zo štúdie, ktorá je dostupná na stiahnutie na www.gs1.eu.

Výhody e-fakturácie

 • Výrazná úspora nákladov od zaslania objednávky až po fakturáciu
 • Detailná kontrola procesu
 • Plný súlad s legislatívou SR, EÚ a ďalších štátov sveta
 • Bez potreby manuálneho zadávania dát
 • Nižšia chybovosť a celkové zrýchlenie spracovania
 • Úspora až 80 % na tlači, balnom a poštovnom
 • Lepšia podpora všetkých firemných procesov

Riešenie pre e-fakturáciu spoločnosti EDITEL

EDITEL ponúka riešenie pre jednotlivé oblasti alebo integrované riešenie s pokrytím všetkých bežných kanálov. Všetky riešenia sú v súlade s platnými právnymi predpismi a prispôsobené na mieru ako odosielateľovi, tak aj príjemcovi faktúr (EY).

Výhody riešenia pre e-fakturáciu spoločnosti EDITEL

 • Štandardizované riešenia pre všetkých obchodných partnerov (vystavovatelia/príjemcovia faktúr)
 • Bezpečný a sledovateľný prenos faktúr prostredníctvom platformy eXite®
 • Konverzia do požadovaného formátu (EDI, PDF, XML, …)
 • Archivácia v súlade so zákonom
 • Úplná automatizácia
 • Elektronický podpis a časové pečiatky

Správne riešenie pre elektronickú fakturáciu pre váš biznis!

 • EDI e-fakturácia

  Klasické EDI riešenie pre fakturáciu spoločnosti EDITEL umožňuje klientom automatizovať všetky fázy procesu fakturácie. Ponúkame komplexné riešenie pre efektívne spracovanie elektronických faktúr od vytvorenia faktúry v zodpovedajúcom EDI formáte, poslaním prostredníctvom B2B platformy eXite®, až po ich bezpečnú archiváciu podľa požiadaviek právnych predpisov. Klienti môžu proces fakturácie sledovať, kontrolovať a mať prehľad o fakturačných údajoch, vrátane krížovej kontroly informácií o objednávkach a dodávkach.

 • PDF e-fakturácia

  Toto riešenie je vhodné pre spoločnosti, ktoré vystavujú veľké množstvo faktúr pre mnohých klientov, každému z nich však zasielajú len niekoľko faktúr mesačne. Fakturačné údaje sú vyexportované z ERP systému spoločnosti a prevedené do podoby PDF faktúry. K používaniu tohto riešenia nepotrebuje váš obchodný partner vôbec žiadnu EDI infraštruktúru, napriek tomu je však možné odchádzajúce faktúry elektronizovať. Faktúru dostane príjemca e-mailom, cez eXite® alebo si ju vyzdvihne stiahnutím z webového portálu prostredníctvom zabezpečeného odkazu.

  Dostupné sú tiež ďalšie funkčnosti ako elektronický podpis, časové pečiatky, zasielanie notifikácií a ďalších reportov, ktoré zaručujú bezpečný a jednoduchý proces fakturácie.

 • WEB e-fakturácia

  Naše webové riešenie bolo navrhnuté podľa potrieb malých a stredných podnikov. Táto webová platforma umožňuje vytvárať EDI faktúry a archivovať ich bez nutnosti akejkoľvek implementácie EDI infraštruktúry.

 • E-fakturácia pre medzinárodné spoločnosti

  Pre medzinárodné spoločnosti s centralizovanou IT infraštruktúrou ponúka EDITEL užívateľsky prispôsobené služby v špecializovaných nadnárodných centrách pre e-fakturáciu, ktoré zohľadňujú špecifické požiadavky daného trhu. Všetky riešenia spoločnosti EDITEL sú založené na odborných znalostiach daného trhu a sú v súlade s právnymi predpismi. Vďaka tomu môžu byť všetky faktúry vytvárané v mene klienta. Kľúčovou výhodou pre medzinárodné spoločnosti je fakt, že nie je potrebné prispôsobovať vlastný systém požiadavkám konkrétnej krajiny.

 • Elektronická archivácia

  Bez ohľadu na využívané riešenie pre e-fakturáciu, EDITEL ponúka riešenie pre archiváciu elektronických faktúr, ktoré spĺňa požiadavky právnych predpisov. Všetky spoločnosti musia dodržiavať podmienky ohľadne archivácie faktúr stanovené novelou právnych predpisov, ktorá vstúpila do platnosti po 1. januári 2013. Spoločnosti musia zabezpečiť predovšetkým integritu a autenticitu dokumentov po celý čas archivácie, t.j. od okamihu ich vystavenia až do konca zákonnej desaťročnej lehoty pre ich uchovávanie.

 • Právne predpisy pre e-fakturáciu v Slovenskej republike

  Na základe novely zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH musia elektronické faktúry teraz spĺňať štyri požiadavky, aby bol spôsobilé pre odpočet dane:

  • Autenticitu (vierohodnosť) pôvodu elektronickej faktúry
  • Integritu (neporušenosť) obsahu
  • Čitateľnosť (je možné zoznámiť sa s obsahom daňového dokladu priamo alebo prostredníctvom technického zariadenia)
  • Súhlas subjektu – príjemca služby súhlasí s prijímaním elektronických faktúr

  Pre viac informácií o právnych predpisoch v našej krajine, prosím, kontaktujte náš tím.

 • Uznávané postupy e-fakturácie v Slovenskej republike

  Faktúry vo forme elektronických dokumentov sú uznávané za predpokladu, že sú prenášané prostredníctvom elektronickej výmeny dát (EDI).

  Daňové orgány musia akceptovať faktúry, ktoré sú opatrené tzv. uznávaným elektronickým podpisom. Uznávanými elektronickými podpismi sú elektronické podpisy, ktoré spĺňajú zákonom stanovené podmienky, okrem iného pokiaľ sú založené na kvalifikovanom alebo komerčnom certifikáte vydanom akreditovaným poskytovateľom certifikačných služieb.

  Akreditovaný poskytovateľ certifikačných služieb je subjekt schválený Národným bezpečnostným úradom SR pre poskytovanie certifikátov.

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.