Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Logistika

Popis odvetvia

Keď počujeme pojem dodávateľský reťazec, okamžite sa nám vybaví logistika. Logistika značne ovplyvňuje a uľahčuje tvorbu hodnôt medzi jednotlivými spoločnosťami, a to ako hodnôt v podobe elektronických informácií, tak fyzického tovaru.

Profesionálni poskytovatelia logistických služieb sa stali nenahraditeľnými pre odvetvie spotrebného tovaru i pre mnoho ďalších odvetví. Či už ide o manipuláciu so špeciálnymi výrobkami ako sú mrazené alebo čerstvé potraviny, alebo o riadenie skladových zásob maloobchodníkov a výrobcov: vždy je logistika dôležitou súčasťou.

Výzvy v odvetví

Viac než akýkoľvek iný poskytovateľ služieb sa musia logistické spoločnosti držať striktne hesla „čas sú peniaze“. Potrebujú rýchlo a efektívne spracovávať veľké množstvo informácií, aby dodali správny tovar na správne miesto v správny čas. Kľúčovými faktormi úspechu sú hospodárnosť, rýchle reakcie a flexibilita, pokiaľ ide o technické požiadavky.

Výhody EDI

Výmena elektronických obchodných dát (EDI) pomáha logistickým spoločnostiam práve vo vyššie uvedených oblastiach prostredníctvom:

  • Vysokého stupňa automatizácie procesov
  • Odstránenia manuálneho spracovávania dát a minimalizácie rizika vzniku chýb
  • Kratšej reakčnej doby na klientske objednávky
  • Vyššej úrovne bezpečnosti plánovania

Vo väčšine odvetví v Slovenskej republike je výmena elektronických dát založená na štandardoch GS1, vďaka ktorým ERP systém spoločnosti a ERP systém obchodného partnera „hovorí rovnakým jazykom".