TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Business monitoring

Sústreďte sa len na svoj biznis!

Nástroj pre business monitoring a reporting od spoločnosti EDITEL zabezpečuje komplexný monitoring a kontrolu podnikových procesov, ktoré sú kľúčové pre komunikáciu vašej spoločnosti s obchodnými partnermi. Budete mať úplný prehľad o všetkých vymieňaných obchodných dokumentoch, o ich vzájomných väzbách, správnosti obsiahnutých informácií a v neposlednom rade tiež o celkovom stave jednotlivých obchodných prípadov. Automatizovane je možné tiež porovnávať obsah vymieňaných dokumentov.

Systém vám umožní skontrolovať objednané množstvo tovaru uvedené v objednávkovom formulári, porovnať ho s príslušnými dodacími listami, zabezpečiť potvrdenie objednávky a faktúry, a tým zabezpečiť bezproblémový priebeh procesov. Pokiaľ niektorý údaj nezodpovedá, môžete okamžite rozposlať upozornenie a nesprávne informácie budú ihneď opravené. Riešenie pre business monitoring a reporting je veľmi flexibilné a môže byť nasadené v najrôznejších konfiguráciách.

Súvisiace kontrolné mechanizmy môžu byť nastavené priamo na on-line platforme, ktorá zobrazuje všetky informácie od elektronických dokumentov, procesov a stavových ukazovateľov až po elektronické podpisy. Údaje môžu byť uvedené v grafickej podobe alebo vyexportované.

Užívatelia majú možnosť veľmi jednoducho upraviť užívateľské rozhranie a nastaviť vyhľadávanie tak, aby zodpovedali presne ich potrebám. Prostredníctvom business monitoringu a reportingu získate rýchly a efektívny prístup k dôležitým informáciám.

Získané výhody

  • Monitorovanie čiastkových stavov alebo celých obchodných prípadov
  • Možnosť upozornenia na konkrétne chybové stavy
  • Jasné zobrazenie väzieb jednotlivých dokumentov (napr. objednávka, faktúra, dodací list, príjemka) vrátane grafickej schémy
  • Možnosť exportu dát a zasielania e-mailových notifikácií na neštandardné stavy
  • Prívetivé užívateľské rozhranie vrátane podpory mobilných zariadení
  • Bezpečná archivácia všetkých elektronických obchodných dokumentov
  • Rozšírené a pokročilé možnosti vyhľadávania
Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.