Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Business monitoring

Sústreďte sa len na svoj biznis!

Nástroj pre business monitoring a reporting od spoločnosti EDITEL zabezpečuje komplexný monitoring a kontrolu podnikových procesov, ktoré sú kľúčové pre komunikáciu vašej spoločnosti s obchodnými partnermi. Budete mať úplný prehľad o všetkých vymieňaných obchodných dokumentoch, o ich vzájomných väzbách, správnosti obsiahnutých informácií a v neposlednom rade tiež o celkovom stave jednotlivých obchodných prípadov. Automatizovane je možné tiež porovnávať obsah vymieňaných dokumentov.

Systém vám umožní skontrolovať objednané množstvo tovaru uvedené v objednávkovom formulári, porovnať ho s príslušnými dodacími listami, zabezpečiť potvrdenie objednávky a faktúry, a tým zabezpečiť bezproblémový priebeh procesov. Pokiaľ niektorý údaj nezodpovedá, môžete okamžite rozposlať upozornenie a nesprávne informácie budú ihneď opravené. Riešenie pre business monitoring a reporting je veľmi flexibilné a môže byť nasadené v najrôznejších konfiguráciách.

Súvisiace kontrolné mechanizmy môžu byť nastavené priamo na on-line platforme, ktorá zobrazuje všetky informácie od elektronických dokumentov, procesov a stavových ukazovateľov až po elektronické podpisy. Údaje môžu byť uvedené v grafickej podobe alebo vyexportované.

Užívatelia majú možnosť veľmi jednoducho upraviť užívateľské rozhranie a nastaviť vyhľadávanie tak, aby zodpovedali presne ich potrebám. Prostredníctvom business monitoringu a reportingu získate rýchly a efektívny prístup k dôležitým informáciám.

Získané výhody

  • Monitorovanie čiastkových stavov alebo celých obchodných prípadov
  • Možnosť upozornenia na konkrétne chybové stavy
  • Jasné zobrazenie väzieb jednotlivých dokumentov (napr. objednávka, faktúra, dodací list, príjemka) vrátane grafickej schémy
  • Možnosť exportu dát a zasielania e-mailových notifikácií na neštandardné stavy
  • Prívetivé užívateľské rozhranie vrátane podpory mobilných zariadení
  • Bezpečná archivácia všetkých elektronických obchodných dokumentov
  • Rozšírené a pokročilé možnosti vyhľadávania

Užitočné informácie v skratke