+ 421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -10

XRechnung

Formát elektronickej faktúry pre nemecké vládne orgány

XRechnung je elektronická faktúra založená na XML formáte, ktorý bol vytvorený ako preferovaný formát pre implementáciu smernice EÚ 2014/55/EU v Nemecku. Táto smernica vyžaduje, aby všetci verejní klienti alebo koncesionári prijímali a spracovávali elektronické faktúry. Existujúci štandard XRechnung povoľuje iba dva formáty XML na prenos elektronických faktúr: UBL alebo UNCEFACT/CII.

Dôležité termíny

Nemecká vláda je už povinná akceptovať elektronickú fakturáciu. S účinnosťou od 18.apríla 2020 ju budú musieť akceptovať aj regionálne a miestne orgány. Od 27. novembra 2020* sú všetci dodávatelia do verejného sektora povinní predkladať svoje faktúry elektronicky. Dobrovoľne môžu začať aj skôr, v prípade záujmu. Pokiaľ ide o vystavovanie elektronických faktúr vláde a miestnym orgánom v ďalších krajinách, neexistujú zjednotené termíny pre dodávateľov, pretože každý štát si môže určiť svoje vlastné pravidlá.
* Podľa aktuálne dostupných informácií

Koho sa táto požiadavka týka?

Táto požiadavka sa týka všetkých spoločností, ktoré vystavujú vláde faktúry za produkty a služby vo výške 1000 EUR netto alebo viac. Pre tieto spoločnosti musí byť prístup k elektronickému systému XRechnung funkčný najneskôr do 27. novembra 2020.

PEPPOL – najjednoduchšia cesta k XRechnung

Najväčšou výzvou pre dodávateľov je najprv vytvoriť faktúry vo svojom ERP systéme, previesť ich do formátu XRechnung a následne ich doručiť úradom. Najjednoduchším a najbezpečnejším spôsobom ako splniť tieto požiadavky je využiť plne automatizovaný prenos prostredníctvom siete PEPPOL (Pan-European Public Procurement OnLine), podporovaný všetkými nemeckými orgánmi. EDITEL ponúka svojim klientom technický prístup k nemeckým orgánom práve prostredníctvom siete PEPPOL. V prípade záujmu sa tiež postaráme o kontrolu faktúr, prevod do formátu XRechnung a automatický prenos faktúr.

Vaše výhody

  • Efektívne spĺňa všetky zákonom stanovené požiadavky
  • Urýchľuje platby vďaka štruktúrovaným digitálnym údajom
  • Umožňuje príjemcom faktúry automaticky spracovať
  • Šetrí peniaze vďaka automatizovaným procesom
  • Eliminuje poškodenie médií a dát (minimalizuje možné chyby)
  • Podporuje „bezpapierovú“ prácu (napr. v dôsledku meniacich sa pracovných podmienok)
  • Udržateľnosť
Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.