TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

XRechnung

Formát elektronickej faktúry pre nemecké vládne orgány

XRechnung je elektronická faktúra založená na XML formáte, ktorý bol vytvorený ako preferovaný formát pre implementáciu smernice EÚ 2014/55/EU v Nemecku. Táto smernica vyžaduje, aby všetci verejní klienti alebo koncesionári prijímali a spracovávali elektronické faktúry. Existujúci štandard XRechnung povoľuje iba dva formáty XML na prenos elektronických faktúr: UBL alebo UNCEFACT/CII.

Dôležité termíny

Nemecká vláda je už povinná akceptovať elektronickú fakturáciu. S účinnosťou od 18.apríla 2020 ju budú musieť akceptovať aj regionálne a miestne orgány. Od 27. novembra 2020* sú všetci dodávatelia do verejného sektora povinní predkladať svoje faktúry elektronicky. Dobrovoľne môžu začať aj skôr, v prípade záujmu. Pokiaľ ide o vystavovanie elektronických faktúr vláde a miestnym orgánom v ďalších krajinách, neexistujú zjednotené termíny pre dodávateľov, pretože každý štát si môže určiť svoje vlastné pravidlá.
* Podľa aktuálne dostupných informácií

Koho sa táto požiadavka týka?

Táto požiadavka sa týka všetkých spoločností, ktoré vystavujú vláde faktúry za produkty a služby vo výške 1000 EUR netto alebo viac. Pre tieto spoločnosti musí byť prístup k elektronickému systému XRechnung funkčný najneskôr do 27. novembra 2020.

PEPPOL – najjednoduchšia cesta k XRechnung

Najväčšou výzvou pre dodávateľov je najprv vytvoriť faktúry vo svojom ERP systéme, previesť ich do formátu XRechnung a následne ich doručiť úradom. Najjednoduchším a najbezpečnejším spôsobom ako splniť tieto požiadavky je využiť plne automatizovaný prenos prostredníctvom siete PEPPOL (Pan-European Public Procurement OnLine), podporovaný všetkými nemeckými orgánmi. EDITEL ponúka svojim klientom technický prístup k nemeckým orgánom práve prostredníctvom siete PEPPOL. V prípade záujmu sa tiež postaráme o kontrolu faktúr, prevod do formátu XRechnung a automatický prenos faktúr.

Vaše výhody

  • Efektívne spĺňa všetky zákonom stanovené požiadavky
  • Urýchľuje platby vďaka štruktúrovaným digitálnym údajom
  • Umožňuje príjemcom faktúry automaticky spracovať
  • Šetrí peniaze vďaka automatizovaným procesom
  • Eliminuje poškodenie médií a dát (minimalizuje možné chyby)
  • Podporuje „bezpapierovú“ prácu (napr. v dôsledku meniacich sa pracovných podmienok)
  • Udržateľnosť
Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.