TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Móda / športový tovar

Fashion shopping bag icon

Popis odvetvia

Počas posledných niekoľko rokov prešlo odvetvie módneho / športového tovaru hlbokou štrukturálnou zmenou, a to najmä kvôli dravej konkurencii, znižujúcim sa tržbám a outsourcingu výrobných procesov, ktoré sa presúvajú do krajín s lacnejšou pracovnou silou.

Množstvo obchodov predávajúcich športový tovar je na Slovensku značne vysoké. Špeciálne ponuky, posezónne výpredaje a novootvárané obchody sú faktory, ktoré môžu rozhodovať o obchodnom úspechu alebo neúspechu, pričom kľúčovými faktormi sú tiež cena, rýchlosť a flexibilita.

Výzvy v odvetví

Aj napriek tomu, že väčšina spoločností v odvetví používa integrované podnikové ERP systémy, obchodné správy si často vymieňajú v papierovej podobe. Je to tak hlavne preto, že odvetvie má vysoko sezónny charakter, čo znamená nárast kmeňových dát v dobe predsezónnych objednávok.

Avšak percento tovaru, ktoré je vždy k dispozícii, tzv. “never out of stock articles”, sa za posledných niekoľko rokov zvýšilo natoľko, že stále väčší počet maloobchodníkov so športovým tovarom sa začína v styku so svojimi dodávateľmi spoliehať na automatizované procesy elektronickej obchodnej komunikácie. Vzhľadom k veľkej rozmanitosti tovaru a logistických jednotiek je vyžadovaný jasný identifikačný a komunikačný systém skrz celý dodávateľský reťazec, čo môže v budúcnosti znížiť alebo úplne odstrániť manuálnu prácu.

Výhody EDI

Elektronická výmena dát (EDI) pomáha podnikom z odvetvia módneho a športového tovaru ušetriť peniaze a značne zvýšiť efektivitu ich ERP procesov:

  • Výrazne kratšie dodacie doby
  • Skorá identifikácia požiadaviek na výrobu
  • Kratšia doba dodávky
  • Nižšie skladovacie náklady a menší podiel viazaného kapitálu
  • Možnosť plánovať výšku skladových zásob
  • Rýchlejšia reakcia na zmeny v dopyte
  • Skrátenie doby platby
  • Prenos aktualizovaných kmeňových dát
  • Automatizované procesy zabezpečenia a kontroly uskutočniteľnosti
  • A ďalšie…

Najčastejšie používané EDI správy

Zákazníci v odvetví módy / športového tovaru

Icon: arrow-left
Icon: arrow-right
Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.