Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Móda / športový tovar

Popis odvetvia

Počas posledných niekoľko rokov prešlo odvetvie módneho / športového tovaru hlbokou štrukturálnou zmenou, a to najmä kvôli dravej konkurencii, znižujúcim sa tržbám a outsourcingu výrobných procesov, ktoré sa presúvajú do krajín s lacnejšou pracovnou silou.

Množstvo obchodov predávajúcich športový tovar je na Slovensku značne vysoké. Špeciálne ponuky, posezónne výpredaje a novootvárané obchody sú faktory, ktoré môžu rozhodovať o obchodnom úspechu alebo neúspechu, pričom kľúčovými faktormi sú tiež cena, rýchlosť a flexibilita.

Výzvy v odvetví

Aj napriek tomu, že väčšina spoločností v odvetví používa integrované podnikové ERP systémy, obchodné správy si často vymieňajú v papierovej podobe. Je to tak hlavne preto, že odvetvie má vysoko sezónny charakter, čo znamená nárast kmeňových dát v dobe predsezónnych objednávok.

Avšak percento tovaru, ktoré je vždy k dispozícii, tzv. “never out of stock articles”, sa za posledných niekoľko rokov zvýšilo natoľko, že stále väčší počet maloobchodníkov so športovým tovarom sa začína v styku so svojimi dodávateľmi spoliehať na automatizované procesy elektronickej obchodnej komunikácie. Vzhľadom k veľkej rozmanitosti tovaru a logistických jednotiek je vyžadovaný jasný identifikačný a komunikačný systém skrz celý dodávateľský reťazec, čo môže v budúcnosti znížiť alebo úplne odstrániť manuálnu prácu.

Výhody EDI

Elektronická výmena dát (EDI) pomáha podnikom z odvetvia módneho a športového tovaru ušetriť peniaze a značne zvýšiť efektivitu ich ERP procesov:

  • Výrazne kratšie dodacie doby
  • Skorá identifikácia požiadaviek na výrobu
  • Kratšia doba dodávky
  • Nižšie skladovacie náklady a menší podiel viazaného kapitálu
  • Možnosť plánovať výšku skladových zásob
  • Rýchlejšia reakcia na zmeny v dopyte
  • Skrátenie doby platby
  • Prenos aktualizovaných kmeňových dát
  • Automatizované procesy zabezpečenia a kontroly uskutočniteľnosti
  • A ďalšie...