Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

HORECA

Popis odvetvia

Odvetvie HORECA (hotely, reštaurácie, stravovanie) je jedným z najviac rôznorodých odvetví v Slovenskej republike. Poskytovanie potravín a nápojov je bežne dostupná služba, či už v oblasti cestovného ruchu (hotely), zdravotníctva (stravovanie v nemocniciach), akademickej sfére (univerzitné jedálne) alebo v iných organizáciách (závodné jedálne, cateringové služby).

Každý deň musia reštaurácie, hotely, stravovacie reťazce, rýchle občerstvenia a mnoho ďalších podnikov objednávať, dodávať alebo spracovávať potraviny a iný spotrebný tovar, ako napr. hygienické prostriedky.

Výzvy v odvetví

Efektívne a spoľahlivé procesy, týkajúce sa pohybu tovaru, sú rizikovým faktorom pre akúkoľvek podnikateľskú činnosť v odvetví HORECA. Aby bolo možné používať potravinové produkty k vytvoreniu vysokokvalitných pokrmov v požadovanom čase, musí byť zabezpečená koordinácia mnohých administratívnych a organizačných procesov.

Výhody EDI

Vďaka elektronickej výmene dát (EDI) medzi obchodnými partnermi sú tieto každodenné procesy rýchlejšie, spoľahlivejšie a efektívnejšie, a to aj z nákladového hľadiska. EDI prináša ešte ďalšie výhody:

  • Úplný a presný prehľad sortimentu tovaru
  • Automatizované objednávacie procesy
  • Jasné informácie o výmene výrobkov a ich cenách
  • Vylepšená kontrola faktúr
  • Jednoduchšia pravidelná inventarizácia
  • Menší odber tovaru
  • Menšie straty pri zásobovaní
  • Automatizované procesy pre vrátenie záloh
  • A mnoho ďalších...

Popri veľkých hotelových reťazcoch ako Falkensteiner Michaeler Tourism Group alebo veľkých stravovacích zariadeniach ako Eurest, sa viac ako 100 ďalších dodávateľov v odvetví HORECA spolieha pri výmene elektronických dát na EDI.