TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

HORECA

Gastro

Popis odvetvia

Odvetvie HORECA (hotely, reštaurácie, stravovanie) je jedným z najviac rôznorodých odvetví v Slovenskej republike. Poskytovanie potravín a nápojov je bežne dostupná služba, či už v oblasti cestovného ruchu (hotely), zdravotníctva (stravovanie v nemocniciach), akademickej sfére (univerzitné jedálne) alebo v iných organizáciách (závodné jedálne, cateringové služby).

Každý deň musia reštaurácie, hotely, stravovacie reťazce, rýchle občerstvenia a mnoho ďalších podnikov objednávať, dodávať alebo spracovávať potraviny a iný spotrebný tovar, ako napr. hygienické prostriedky.

Výzvy v odvetví

Efektívne a spoľahlivé procesy, týkajúce sa pohybu tovaru, sú rizikovým faktorom pre akúkoľvek podnikateľskú činnosť v odvetví HORECA. Aby bolo možné používať potravinové produkty k vytvoreniu vysokokvalitných pokrmov v požadovanom čase, musí byť zabezpečená koordinácia mnohých administratívnych a organizačných procesov.

Výhody EDI

Vďaka elektronickej výmene dát (EDI) medzi obchodnými partnermi sú tieto každodenné procesy rýchlejšie, spoľahlivejšie a efektívnejšie, a to aj z nákladového hľadiska. EDI prináša ešte ďalšie výhody:

  • Úplný a presný prehľad sortimentu tovaru
  • Automatizované objednávacie procesy
  • Jasné informácie o výmene výrobkov a ich cenách
  • Vylepšená kontrola faktúr
  • Jednoduchšia pravidelná inventarizácia
  • Menší odber tovaru
  • Menšie straty pri zásobovaní
  • Automatizované procesy pre vrátenie záloh
  • A mnoho ďalších…

Popri veľkých hotelových reťazcoch ako Falkensteiner Michaeler Tourism Group alebo veľkých stravovacích zariadeniach ako Eurest, sa viac ako 100 ďalších dodávateľov v odvetví HORECA spolieha pri výmene elektronických dát na EDI.

Najčastejšie používané EDI správy

Zákazníci v odvetví HoReCa

Icon: arrow-left
Icon: arrow-right
Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.