TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Moderná logistika s využitím EDI v Yusen Logistics

Yusen-Logistics-warehouse_l

EDI je dnes kľúčovým nástrojom v logistickom reťazci. Pomáha zefektívniť procesy, zlepšiť spoluprácu medzi účastníkmi dodávateľského reťazca a umožňuje automatizovanú výmenu údajov prakticky v reálnom čase. Zrýchľuje teda tok informácií, čo je v tomto odvetví jedným z kľúčových faktorov.

Yusen Logistics je globálny logistický gigant a člen skupiny NYK Group, jednej z najstarších a najväčších logistických organizácií na svete. Pôsobí v 19 európskych krajinách a na českom a slovenskom trhu je prítomný už 20 rokov, pričom svojim zákazníkom ponúka komplexné logistické služby vrátane skladovania, distribúcie, leteckej a námornej prepravy, cestnej dopravy a rôznych ďalších riešení dodávateľského reťazca.

Už v prvých rokoch svojho pôsobenia na českom trhu sa spoločnosť Yusen Logistics (Czech) s.r.o. zamerala na zefektívnenie elektronickej výmeny dát so svojimi partnermi. Preto na riadenie svojich procesov využívala EDI riešenia od lídra medzi EDI poskytovateľmi v Českej republike, spoločnosti EDITEL.

Komplexnú EDI komunikáciu s partnermi spoločnosti Yusen Logistics zabezpečuje špecializovaná aplikácia EDI s vlastnou databázou integrovanou do infraštruktúry spoločnosti, ktorá pomáha zabezpečiť vysokú kvalitu riadenia a kontroly dátových tokov v rámci vlastného systému. Kľúčovým prvkom riešenia je obojsmerná konverzia údajov z formátu UN/EDIFACT do interného formátu spoločnosti Yusen Logistics. Odborníci spoločnosti EDITEL vytvorili prispôsobené konverzné mapy, ktoré umožňujú bezproblémovú integráciu údajov z vymieňaných dokumentov do systému riadenia skladu (WMS).

Implementácia prebiehala v niekoľkých fázach a zahŕňala odosielanie a prijímanie správ DESADV (dodací list), odosielanie INVRPT (aktuálny stav zásob) dodávateľovi alebo prijímanie špecifickej logistickej správy INSDES (objednávka na odoslanie). Keďže logistické operácie spoločnosti Yusen spadajú aj do automobilového sektora, nasledovalo vytvorenie konverzných máp pre prenos správ typických pre automobilové prostredie, ako napríklad DELJIT, ktorá sa používa na prenos pokynov dodávateľovi o presnom poradí dodávok v režime Just in Time (JIT), a DELFOR (plán dodávok) a ďalšie.

Neoddeliteľnou súčasťou riešenia je komunikačný modul eXite_link na vlastnú komunikáciu so sieťou eXite, ktorý podporuje všetky jej služby a funkcie a predstavuje bezpečný komunikačný kanál na prenos elektronických dokumentov v štandarde UN/EDIFACT implementovaný na medzinárodnej komunikačnej platforme spoločnosti EDITEL, eXite®.

EDI technológia dnes zásadne zlepšuje transparentnosť a kontrolu logistických procesov spoločnosti Yusen Logistics (Czech) s.r.o., ktorá tak získala bezproblémovú konverziu dát, vrátane integrácie s vlastným systémom skladového hospodárstva.

O spoločnosti

Yusen-Logistics-logoYusen Logistics (Czech) s.r.o. vstúpila na český trh v roku 2002 a odvtedy sa etablovala ako významný logistický hráč. V súčasnosti zamestnáva viac ako 650 ľudí v 8 pobočkách v Českej republike a 2 pobočkách na Slovensku a spravuje viac ako 88 000 m2 skladových priestorov. Yusen Logistics má zázemie silnej medzinárodnej spoločnosti s jedinečnými logistickými riešeniami a pokročilým informačným manažmentom. Poskytuje vysoko profesionálne služby pokrývajúce celý dodávateľský reťazec.

Symbolic image copyright Yusen Logistics (Czech) s.r.o.
Logo copyright Yusen Logistics (Czech) s.r.o.

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.