TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Peppol – komunikácia s Európou

peppol - DHP Conservation-plants_l

Hľadáte spôsob elektronickej komunikácie s celou Európou? Nič jednoduchšie neexistuje!

S rozvojom obchodných väzieb medzi Českou republikou a Chorvátskom mnohé české firmy nadväzujú obchodné vzťahy s partnermi na chorvátskom trhu. Bolo teda dôležité riešiť otázku: Ako nadviazať efektívnu komunikáciu s obchodnými partnermi alebo štátnymi inštitúciami na Balkáne? EDITEL má odpoveď!

V druhej polovici novembra 2023 riešila spoločnosť DHP Conservation s.r.o. potrebu doručiť svoje faktúry Ministerstvu hospodárstva a udržateľného rozvoja v Chorvátsku. Tieto faktúry bolo potrebné vytvoriť vo formáte UBL 2.1 a doručiť pomocou platformy Peppol. Napriek maximálnemu úsiliu spoločnosti DHP sa nepodarilo splniť všetky požiadavky ministerstva, a preto sa rozhodla osloviť spoločnosť EDITEL, ktorú im odporučila chorvátska pobočka agentúry Czech Trade.

Spoločnosť EDITEL má bohaté skúsenosti s elektronickým odosielaním faktúr vládnym orgánom v rôznych krajinách, vrátane strednej a východnej Európy, ako aj s formátom UBL 2.1. V tomto konkrétnom prípade bolo potrebné čeliť niekoľkým výzvam.

V prvom rade bol čas na samotné doručenie faktúr chorvátskemu ministerstvu veľmi krátky, keďže ich bolo potrebné predložiť najneskôr 30. novembra 2023. Bolo potrebné zistiť identifikačné údaje príjemcu – Ministerstva hospodárstva a udržateľného rozvoja v Chorvátsku, a tiež získať identifikačné číslo Peppol ID pre zákazníka DHP Conservation, ktoré je nevyhnutnou podmienkou pre vstup a komunikáciu v sieti Peppol. Poslednou výzvou bola samotná konverzia údajov faktúr z formátu ISDOC do formátu UBL 2.1.

V spolupráci s kolegami z poľskej a chorvátskej pobočky sa pri tejto jedinečnej obchodnej príležitosti podarilo získať identifikačné údaje konečného príjemcu v priebehu niekoľkých dní, a tiež zabezpečiť Peppol ID pre zákazníka DHP Conservation. Okrem toho museli naši konzultanti pripraviť príslušné prekladové šablóny a procesy na prevod faktúr z formátu ISDOC do príjemcom podporovaného formátu UBL 2.1.

Posledným krokom bolo správne otestovanie konverzie a funkčnosť prepojenia. Na záver nasledovalo odoslanie faktúry na Ministerstvo hospodárstva a udržateľného rozvoja v Chorvátsku. Vďaka efektívnej spolupráci kolegov v Českej republike, Poľsku, Chorvátsku a so zákazníkom DHP Conservation bol tento projekt úspešne zvládnutý v priebehu niekoľkých dní. Dnes už má zákazník pripravenú cestu pre budúcu fakturáciu chorvátskemu ministerstvu.

„Chceli by sme sa poďakovať všetkým našim kolegom, ktorí prispeli k tomuto projektu. Ich spoločné úsilie a skúsenosti zohrali kľúčovú úlohu pri úspešnom dokončení tohto časovo náročného obchodného prípadu,“ povedal Michal Sychra, obchodný manažér spoločnosti EDITEL CZ.

O spoločnosti

logo-dhp-conversationSpoločnosť DHP Conservation s.r.o. so sídlom v Prahe pôsobí od roku 2014 v celej Európe v oblasti ochrany životného prostredia s dôrazom na prírodné zdroje a ich udržateľné využívanie. Plánovanie vhodných adaptačných opatrení na zmenu klímy je dôležitou súčasťou ich služieb. Klientom pomáhajú prostredníctvom konzultácií, plánovania a realizácie projektov, ako aj zvyšovania ich znalostí a zručností v oblasti ochrany životného prostredia a využívania prírodných zdrojov. Spoločnosť Podporuje zodpovedné využívanie prírodných zdrojov s cieľom pomôcť zabezpečiť prínosy pre spoločnosť v dlhodobom a udržateľnom meradle. Základom pre nich je dostatočné pochopenie vedeckých a odborných informácií, a schopnosť ich primerane a správne interpretovať.

Symbolic image copyright DHP Conservation
Logo copyright DHP Conservation

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.