TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Rozšírenie EDI v oblasti farmácie

unipharma_l

V súčasnej dobe sa informačné technológie neustále vyvíjajú a sú neoddeliteľnou súčasťou aj v oblasti farmácie. EDI systémy sa stávajú kľúčovým nástrojom pre efektívnu komunikáciu a spracovanie transakcií. EDITEL, líder v poskytovaní EDI služieb, hrá zásadnú úlohu v digitalizácii a automatizácii procesov, čo prináša výrazné zlepšenie pre celý farmaceutický reťazec.

EDI transformuje sektor farmácie a zvyšuje jeho efektivitu. Najväčšia sieť lekární na Slovensku, Dr.Max a jeden z najväčších distribútorov liekov, spoločnosť UNIPHARMA, implementujú rozsiahle EDI projekty. Tieto iniciatívy zabezpečujú rýchlejšie a presnejšie spracovanie objednávok, dodacích listov a faktúr, čo má priamy dopad na rýchlosť a kvalitu služieb pre koncových zákazníkov. UNIPHARMA, jeden z najväčších distribútorov liekov na Slovensku, začína s EDI v spolupráci so spoločnosťou EDITEL. Po úspešnej implementácii EDI komunikácie s Dr.Max, kde boli aktívne zavedené procesy elektronickej fakturácie, sa UNIPHARMA sústreďuje na rozšírenie týchto služieb. Aktuálne prebieha pilotný projekt so spoločnosťou Hama Plus s.r.o., ktorý zahŕňa správy objednávok, faktúr a dodacích listov. Okrem rozšírenie spolupráce v oblasti EDI komunikácie oslovila UNIPHARMA spoločnosť EDITEL s požiadavkou využiť poskytnutý archivačný systém trustIT aj na archiváciu dokumentov mimo EDI komunikácie a celkové riešenie elektronickej registratúry dokumentov. V tejto súvislosti aktuálne prebieha úvodná analýza a diskusia možnosti spolupráce v tejto oblasti.

UNIPHARMA – jeden z najväčších distribútorov liekov na Slovensku

„Naša spolupráca so spoločnosťou EDITEL nám otvorila dvere k novej ére digitálnej transformácie v UNIPHARMA. Dnes, viac než kedykoľvek predtým, je nevyhnutné zabezpečiť, aby naše operácie boli čo najefektívnejšie a naše procesy optimalizované. EDITEL nám v tomto ohľade priniesol presne to, čo sme potrebovali. Implementácia EDI riešenia znamenala pre nás skutočnú zmenu hry – nielenže sme zefektívnili interné procesy, ale očakávame aj výrazné zlepšenie komunikácie s našimi dodávateľmi a zákazníkmi,“ konštatuje Ing. Ľudovít Danko, IT riaditeľ v spoločnosti UNIPHARMA.

Celý proces sa zrýchlil

Jedným z kľúčových výsledkov spolupráce so spoločnosťou EDITEL bude značné zrýchlenie celého procesu objednávok a fakturácie. Vďaka automatizácii znížime priestor pre chyby a zvýšime presnosť našich transakcií. Táto zmena bude mať priamy dopad na našu schopnosť rýchlo reagovať na potreby trhu a pružne sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam.Okrem technologických výhod, EDI implementácia pomôže aj v strategickom rozhodovaní. K dispozícii sú presnejšie dáta o obchodovaní, čo umožňuje lepšie plánovať a predvídať budúce trendy. Toto je obzvlášť dôležité v dynamickom prostredí farmaceutického priemyslu, kde je potrebné rýchlo reagovať na zmeny.

„Zavádzanie EDI nie je len o technológii, je to o transformácii spôsobu, akým podnikáme. S podporou od EDITELu sme sa stali flexibilnejšími a konkurencieschopnejšími. Táto spolupráca nám pomáha nielen držať krok, ale aj predchádzať konkurencii“, hovorí Ing. Ľudovít Danko, ktorý oceňuje, ako digitalizácia a moderné technológie pomáhajú formovať budúcnosť spoločnosti UNIPHARMA v rámci zložitého a vysoko regulovaného farmaceutického priemyslu.

O spoločnosti

unipharma-logoUNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť je už dlhé roky jednou z najväčších distribučných firiem na slovenskom liekovom trhu. Hlavnou činnosťou spoločnosti UNIPHARMA je distribúcia liekov do všetkých verejných a nemocničných lekární, a zdravotníckych zariadení na Slovensku, v trojzmennej prevádzke, z troch vlastných moderných Obchodno-distribučných stredísk v Bojniciach, Bratislave a Prešove.Stratégiou spoločnosti UNIPHARMA, stavovskej veľkodistribučnej firmy, riadenej svojím zákazníkom – lekárnikom, je udržať si pozíciu najsilnejšieho distribútora so slovenským kapitálom, s najlepším sortimentom na slovenskom liekovom trhu, dosiahnuť zisk pre svojich akcionárov a budovať naďalej viacgeneračnú lekárnickú distribúciu.

Symbolic image copyright UNIPHARMA
Logo copyright UNIPHARMA

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.