TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

EDI procesy medzi dodávateľmi komponentov a OEM

Viacpodlažné parkoviská - potrebujú EDI procesy medzi dodávateľmi automobilov a výrobcami OEM

Ako premeniť dodávateľov komponentov na ideálnych obchodných partnerov pre výrobcov OEM

Mobilita je niečo, bez čoho sa dnes už nezaobídeme. Všetci sa chceme rýchlo a ľahko dostať z bodu A do bodu B, chceme byť v bezpečí a samozrejme užívať si pohodlie. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, ako sa vyrábajú autá? Koľko rôznych dielov je potrebné dodať včas a správne zmontovať?

V spoločnosti EDITEL sa špecializujem na digitálne procesy založené na EDI pre automobilový priemysel. Preto by som sa s vami rád podelil o niekoľko základných informácií o tejto fascinujúcej téme. Prečítajte si môj príspevok na našom EDI blogu. Dozviete sa, ako môžete vďaka spoľahlivému EDI pripojeniu ako dodávateľ získať body od OEM (Original Equipment Manufacturers) výrobcov automobilov a ostatných veľkých hráčov v tomto automobilovom priemysle.

Niekoľko zaujímavých faktov o automobilovom priemysle

Podľa nemeckého združenia automobilového priemyslu sa približne 70 % hodnoty vozidla vytvára na nižších alebo vyšších úrovniach výrobného reťazca, nie u výrobcov OEM. Na dosiahnutie úspechu v automobilovom priemysle nemôžme ponechať nič na náhodu, pretože bezchybné procesy dodávateľského reťazca sú kľúčové.
Automobil sa skladá z viac ako tisíc jednotlivých dielov. Je preto pochopiteľné, že výrobcovia automobilov spolupracujú s rôznymi dodávateľmi. Za účelom zabezpečenia včasnej dodávky, sa kladie veľký dôraz na kvalitu dodávok jednotlivých dodávateľov od úrovne TIER3. V prípade zlyhania dodávok od niektorého dodávateľa, je nevyhnutné, nahradiť ho novým spoľahlivým dodávateľom.
Digitalizácia procesov medzi dodávateľmi dielov a výrobcami OEM sa čoraz viac stáva konkurenčnou výhodou. Pozrime sa na niekoľko základných informácií, ktoré pomôžu používateľom lepšie pochopiť význam a výhody elektronickej výmeny údajov (EDI).

Čo znamená EDI v automobilovom priemysle?

Stručne povedané, ide o štandardizovanú výmenu obchodných dokumentov v rámci priebežnej výmeny informácií úzko súvisiacich s logistikou. Na tento účel existuje niekoľko EDI štandardov, ktoré opisujú požadovanú štruktúru pre daný obchodný dokument.

Medzi dôležité EDI pojmy v automobilovom priemysle patria:

 • ODETTE (štandardizácia pre európsky automobilový priemysel)
 • VDA (norma Nemeckého združenia automobilového priemyslu)
 • EDIFACT (medziodvetvový medzinárodný štandard používaný v Európe a obľúbený v automobilovom priemysle)
 • ANSI ASC X12 (medziodvetvový štandard používaný v USA a obľúbený v automobilovom priemysle)

V súčasnosti sa v Európe postupne prechádza od štandardu VDA k štandardu ODETTE EDIFACT, najmä pre jeho jednoduchšie spracovanie.
Aj keď sa na výmenu dokumentov používajú rôzne normy a štandardy, princíp obchodu je vždy veľmi podobný. Na zabezpečenie dostatočného množstva materiálu na výrobu automobilov výrobcovia OEM zasielajú prognózy očakávaných dodávok (Forecasts), zvyčajne s výhľadom na ½ roka až 1 rok. Rovnaké prognózy sa uplatňujú aj medzi dodávateľmi jednotlivých úrovní.
Následne sú zasielané objednávky tzv. „jemné odvolávky“ na konkrétny počet dielov s konkrétnym dátumom a časom požadovaných dielov od dodávateľov, pričom špeciálnu skupinu tvoria dodávatelia dodávajúci priamo na výrobnú linku v režimoch JIT (Just-In-Time) a JIS (Just-In-Sequence). Po spracovaní odvolávok dodávatelia zvyčajne zasielajú oznámenie o dodávke s konkrétnym množstvom dodávaných dielov.
Všetky obaly aj s dielmi musia byť označené prepravným štítkom (Kanban, VDA4902, Palet Label…). Tieto štítky, ktoré potom príjemca naskenuje, urýchľujú proces príjmu dielov do skladu alebo priamo na výrobnú linku.

Často využívané EDI správy:

 • DELFOR (prognóza dodávok) správa používaná na informovanie dodávateľov o dlhodobých požiadavkách na objem, zvyčajne na obdobie ½ roka až 1 roka, aby mohli podľa potreby upraviť nákup materiálu a výrobu.
 • DELJIT (dodávky just-in-time) Výrobcovia OEM objednávajú od svojich dodávateľov určité množstvá v krátkom čase a pravidelne. Ide o diely, ktoré si vyžadujú spoľahlivé dodanie priamo na výrobnú linku v určitom čase na okamžitú montáž.
 • ASN (advanced shipping notice) / DESADV (avízo o odoslaní) Dodávatelia používajú túto správu na informovanie svojich obchodných partnerov (alebo OEM) o nadchádzajúcich dodávkach. V závislosti od požiadavky konkrétneho partnera sa v dodacom liste uvádza aj zloženie obalov od dielu po paletu alebo od palety po diel, v niektorých prípadoch vrátane prázdnych obalov.
 • RECADV (potvrdenie o prijatí) slúži na potvrdenie prijatia tovaru. Zvyčajne sa používa ako podklad pre následnú fakturáciu.
 • INVOIC (faktúra) Dodávatelia používajú túto správu na fakturáciu dodávok výrobcom OEM. Výnimkou sú tzv. self-billing faktúry, pri ktorých zákazník vystavuje faktúru v mene svojho dodávateľa za tovar, ktorý od neho dostal.

Ideálne EDI riešenie:

V prevažnej väčšine majú výrobcovia OEM nastavené EDI prepojenia so svojimi dodávateľmi nakoľko sú na vrchole pyramídy odberateľsko-dodávateľského reťazca.
V automobilovom priemysle sa dodávatelia delia podľa tzv. úrovne TIER, pričom každá úroveň plní inú úlohu. Dodávatelia systémov a skompletizovaných častí automobilov, sú v priamom spojení s OEM, čo je úroveň nazývaná TIER1. Na týchto dodávateľov sú napojení výrobcovia jednotlivých komponentov, ktorí sú zaradení do TIER2 a v prípade dodávok materiálov na výrobu komponentov sú takýto dodávatelia zaradení na úroveň TIER3. Toto prepojenie umožňuje presné plánovanie celého dodávateľského reťazca, aby sa predišlo neefektívnosti, chybám a oneskoreniu dodávok.
Hladký prenos všetkých typov dokumentov a prepojenie všetkých úrovní TIER vrátane OEM je následne zabezpečené dátovým centrom, integračnou platformou eXite.

V automobilovom priemysle sa všeobecne používajú dve EDI riešenia:

 1. Web EDI: je skvelou voľbou najmä pre malých dodávateľov, ktorí nemajú zavedené štandardné EDI procesy prepojené s ich ERP alebo IS, alebo pre spoločnosti, ktoré chcú zaviesť len jednosmernú komunikáciu. V tomto prípade sa používatelia pri manuálnom spracovaní dokumentov prihlasujú do online platformy, kde sa okamžite spoja so svojimi preddefinovanými obchodnými partnermi. Online platforma poskytuje prehľad o stave všetkých prijatých a odoslaných správ vrátane ich potvrdenia. Používatelia majú napríklad kedykoľvek k dispozícii intuitívne prehľady o komunikácii, prognózach dodávok, objednávkach a ostatných dokumentoch, ktoré sú potrebné, najmä pre zabezpečenie logistických procesov. Na webovom portáli je potom možné v závislosti od výberu umiestnenia aplikácie (služba alebo on-premise riešenie u zákazníka) použiť nadstavbové funkcie, napríklad turnarround, kde je možné dáta z prijatej odvolávky použiť pre vytvorenie avíza o odoslaní (ASN). Ďalšou možnosťou, ako zabezpečiť čo najhladší príjem dielov u zákazníka je vytvorenie a tlač štandardizovaných paletových štítkov. Na požiadanie je taktiež možné využiť funkciu exportu a importu údajov pre poloautomatické spracovanie, a tým integrovať interné systémy ERP alebo IS, čo výrazne uľahčuje procesy.
 2. Tradičná EDI integrácia: tento model pre štandardné EDI procesy umožňuje úplnú flexibilitu, či už ste OEM, veľký alebo malý dodávateľ. V tomto prípade sú EDI dokumenty integrované priamo do ERP alebo IS. Základným stavebným prvkom je výmena dokumentov, ktorá môže prebiehať prostredníctvom jednej špecializovanej platformy založenej na komunikačných protokoloch (OFTP, X.400, AS2, rozhrania API…). Samozrejmosťou jednotnej platformy je monitoring komunikácie, všetky transakcie a dokumenty sa zaznamenávajú a ukladajú.
  Prijaté alebo odoslané dokumenty sa následne importujú alebo exportujú do ERP (IS) systémov v definovaných štruktúrach (pozičné TXT, CSV, IDOC…), ktoré slúžia ako jednotné rozhranie pre daný typ správy, pričom je potrebné ich vytvoriť pomocou konvertora s využitím prekladových šablón alebo sa spracúvajú priamo v štandardizovaných formátoch EDI, EDIFACT (ODETTE) alebo VDA štandardoch, pre automobilový priemysel. Pomocou prídavných modulov, ako je napríklad BMR (Business Monitoring and Reporting), je možné tiež dokumenty párovať, porovnávať, vyhodnocovať a sledovať alebo odosielať informácie o stave.

Vedeli ste tieto informácie?

 1. EDI okrem iného podporuje vysledovateľnosť obchodovaných jednotiek v celom výrobnom reťazci.
 2. Vďaka EDI budete môcť zdieľať požadované údaje so svojimi obchodnými partnermi bleskovou rýchlosťou a plne automatizovaným spôsobom.
 3. Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame, aby dodávatelia používali EDI nielen so svojimi zákazníkmi, ale aby podporovali aj svojich vlastných dodávateľov pri zavádzaní elektronickej výmeny údajov.
 4. Pripojením k eXite môžete osloviť nielen automobilový priemysel, ale aj všetky spoločnosti na celom svete, ktoré sú pripravené na EDI.

Bez ohľadu na to, či je vaša spoločnosť malým, stredným alebo veľkým dodávateľom automobilových dielov a súčiastok, alebo priamo výrobcom OEM, sme pripravení odpovedať na všetky vaše otázky týkajúce sa EDI. Svoje otázky môžete posielať prostredníctvom kontaktného poľa vpravo.

Jan-Molnar-portrait-fotoAutor

Jan Molnár
Sales & Business Development Manager

 

Icon \'i\'

O spoločnosti EDITEL

EDITEL

EDITEL je medzinárodným popredným poskytovateľom služieb v oblasti elektronickej výmeny dokumentov EDI (z anglického originálu Electronic Data Interchange), ktorý sa špecializuje na optimalizáciu procesov dodávateľského reťazca. Spoločnosť poskytuje služby klientom v mnohých rôznych odvetviach.

Portrait photo copyright Editel/Roman Chudý
Symbolic image copyright pixabay

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.