TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Práca v spoločnosti EDITEL: rozhovor s Alexandrom Schaeferom

Working at EDITEL: Job in the IT department

V zákulisí: Pán Schaefer, čím to je, že práca v IT oddelení EDITELU je pre veľa ľudí potešením?

Neustále zmeny sú v spoločnosti EDITEL niečím úplne prirodzeným, čo je tiež jedným z dôvodov, prečo toľko zamestnancov v spoločnosti pracuje dlhé roky. Každý deň je iný ako ten predchádzajúci. Čo však zostáva, sú naše vysoké nároky na kvalitu. Tak by sa dala zhrnúť skúsenosť, ktorú som za jedenásť rokov v spoločnosti EDITEL získal. Ako CIO mám v spoločnosti EDITEL na starosti všetky záležitosti týkajúce sa IT. Pokiaľ zvažujete pripojenie k nášmu tímu, možno premýšľate o tom, čo sa asi deje v zákulisí a či do našej spoločnosti dobre zapadnete. Aby som vám priblížil prácu, ktorú robíme, a povzbudil vás k zaslaniu životopisu, odpoviem na otázky nášho personálneho oddelenia, z ktorých niektoré sú celkom nezvyčajné.

Prečo sa vám osobne páči práca v spoločnosti EDITEL?

Práca v EDITELi ma teší, pretože spoločnosť sa v medzinárodnom prostredí neustále vyvíja a robí to veľmi úspešne. Zároveň je to aj výzva, ale vzrušujúca. So všetkými novinkami, ktoré sa tu dejú, sa nikdy nenudíte. Spojenie dôsledného dodržiavania štandardov kvality a neustáleho hľadania potenciálu na zlepšenie je vysoko motivujúce.

V akých oblastiach IT spoločnosť EDITEL pôsobí?

V spoločnosti EDITEL poskytujeme špecializované služby v oblasti infraštruktúry, vývoja softvéru a podpory. Najširší je okruh činností nášho tímu zaoberajúceho sa vývojom softvéru. Zahŕňa analytikov, vývojárov v Jave a testerov softvéru. Náš tím zaoberajúci sa infraštruktúrou zaisťuje prevádzku serverov s podporou vysokej dostupnosti a zabezpečenia siete. A naša podpora je v kontakte s našimi klientmi, čo z nej robí našu tvár pre verejnosť. Ľudia, ktorí v rámci podpory pracujú, potrebujú rovnakou mierou odborné znalosti aj sociálne zručnosti. Celkom v skupine EDITEL pracuje viac ako 200 zamestnancov. Vzhľadom na to, že máme na starosti aj IT služby pre našu materskú spoločnosť, sme zodpovední za viac ako 200 pracovných staníc.

Ako vyzerá „bežný pracovný deň“ v IT?

Každá funkcia má svoje jedinečné pracovné postupy. Všeobecne platí, že pracujeme v cykloch Scrum. Scrum je univerzálna metodika pre rýchly a spoľahlivý vývoj produktov. Tento prístup sa neobmedzuje iba na vývoj softvéru, ale uplatňuje sa aj v iných oddeleniach. Umožňuje nám to maximálnu flexibilitu pri práci na projektoch a každé dva týždne zhodnotenia našej výkonnosti alebo pokroku. Výsledky potom využívame na plánovanie ďalších krokov.

Sledujete to ako zodpovedný pracovník osobne?

Tímy zvyčajne sami vykonávajú hodnotenie výkonnosti, aby zistili, či dosiahli to, čo si naplánovali. Len tak je možné zabezpečiť, aby tímy samy priebežne pracovali na zlepšovaní svojej práce. Sú to všetko veľmi múdri ľudia, ktorí nepotrebujú, aby im niekto neustále hovoril, čo majú robiť. Je ale pochopiteľné, že dbám na to, aby medzi sebou ľudia dobre spolupracovali, a aby sme ciele skutočne dosiahli.

Takže najskôr oceňujete, keď noví zamestnanci vezmú veci do svojich rúk?

Presne tak. Chceme, aby zamestnanci hrali aktívnu úlohu. O rôzne názory, ktoré je možné predložiť a diskutovať o nich, nebýva nikdy núdza. To si ceníme, pretože nám to umožňuje objavovať nové a kreatívne prístupy k zadaným úlohám.

Celkom veľký počet ľudí pracuje pre EDITEL dlhodobo. Aké dôvody ich k tomu podľa vás vedú?

Je hneď niekoľko dôvodov, ktoré ma napádajú: samotné tímy, a to preto, že spolu veľmi dobre spolupracujú, čo prispieva k skvelej firemnej kultúre. Ďalším faktorom neustále rozširovanie našich odborných znalostí. To obohacuje pracovnú kultúru a atmosféru. Ďalším faktorom je to, že môžeme denne pozorovať svoje úspechy na trhu a že našim klientom ponúkame skutočnú pridanú hodnotu. Úspech nás núti usilovať sa o ešte väčší úspech.

V čom podľa vás spočíva „duch“ EDITELU? Aké sú vaše firemné hodnoty?

To je samozrejme veľmi subjektívna otázka. Myslím, že ide o to, že mnoho našich ľudí sa pozná už dlho a skutočne si jeden druhého váži. Máme priame komunikačné kanály a ľudia vždy ochotne pomôžu. A existuje aj pomerne dosť spoločných aktivít, ktoré sa odohrávajú mimo pracovného času. Ďalším zaujímavým faktorom je, že sme veľmi rôznorodá spoločnosť s ľuďmi zo všetkých možných oblastí. To nám pomáha premýšľať neštandardne. Jedna vec, ktorú máme určite spoločnú, je náš záväzok k vysokej kvalite, pokiaľ ide o naše služby a výkon. Veríme tiež, že novým zamestnancom dávame dostatočný čas na to, aby sa „ponorili“ do tohto veľmi špecifického sveta. Okrem toho nesmieme zabúdať, že ako rastúca spoločnosť čelíme určitým výzvam a že existujú oblasti, ktoré treba zlepšovať. Ale to asi platí pre mnoho spoločností podobných tej našej.

A čo práca na diaľku? Ponúkate túto možnosť?

Áno, prácu na diaľku rozhodne ponúkame. Počas lockdownu väčšina pracovníkov nášho IT oddelenia, až na niekoľko výnimiek, pracovala z domu. Funguje to veľmi dobre a všetci máme veľa videokonferencií, webinárov, online akcií atď. V spoločnosti EDITEL bola táto možnosť k dispozícii aj pred výlukou. Myslím, že je dôležité nájsť v tomto smere tú správnu rovnováhu, a že každodenná kancelárska prevádzka má aj množstvo výhod. Každopádne sa snažíme brať do úvahy osobnú situáciu každého z nás, napríklad ak má niekto deti alebo žije sám, a mohla by u neho prepuknúť ponorková choroba.

Čo si na svojich zamestnancoch obzvlášť ceníte?

Podľa mňa je skutočne dôležité, aby zamestnanci prevzali zodpovednosť za svoje úlohy. Oceňujem aj zamestnancov, ktorí premýšľajú kreatívne a nesústredia sa len na svoju konkrétnu oblasť.

Čo je potrebné k tomu byť dobrým šéfom?

Zamestnanci v IT rozhodne potrebujú slobodu. Na druhej strane pozorujem, že je dôležité a užitočné, aby mali zamestnanci nejaké pokyny a ciele. Výzvou je tu nájsť nejakú strednú cestu. Je na ostatných, aby posúdili, či nadriadený odvádza dobrú prácu alebo nie. Každopádne, byť vedúcim pracovníkom nie je vždy jednoduché.

Predpokladajme, že do kancelárie príde uchádzač o zamestnanie. Čo by si mal všímať a čo by sa mal naopak vyvarovať?

Najdôležitejšie je, aby kandidáti nepredstierali, že sú niekým, kým nie sú. Myslím, že kandidáti by sa mali prezentovať v dobrom svetle a nesnažiť sa byť tým, kým nie sú. Je veľmi ľahké poznať, či je niekto úprimný a ako sa stavia k veciam, ktorým sa venoval v minulosti.

Akú radu máte pre nových zamestnancov?

Pre nás je dôležitá jedna vec, ktorá platí pre všetkých nových zamestnancov: nikdy sa neprestávame učiť. EDI nie je odbor, ktorý sa môžete naučiť z učebnice. V dôsledku toho len zriedka prijímame zamestnancov, ktorí už majú skúsenosti s EDI. Každý, kto by chcel pracovať v IT v spoločnosti EDITEL, potrebuje mať záujem učiť sa veľa nových vecí.

Patria k pracovnej náplni aj služobné cesty?

Veľa vecí, ktoré predtým vyžadovali služobnú cestu, je možné v dnešnej dobe vybaviť online. Pokiaľ je však dôležitý osobný kontakt, stále organizujeme služobné cesty, a to ako tu v Rakúsku, tak aj v zahraničí. Medzi jednotlivými oddeleniami našej spoločnosti však samozrejme existujú rozdiely. Niektorí z nás jazdia pravidelne do našich dcérskych spoločností.

A čo odborné konferencie a iné akcie?

Účasť na interných a externých odborných akciách rozhodne je jednou z možností v závislosti od úloh našich zamestnancov. Umožňujú výmenu znalostí s kolegami z iných krajín.

Zúčastňuje sa EDITEL odborných stretnutí?

Rozhodne. Medzi akcie, ktorých sa zúčastňujeme, patria akcie pre klientov, odborové stretnutia, dni kariéry aj interné teambuildingové akcie. V nedávnom období sme nemali inú možnosť ako väčšinu týchto akcií organizovať online.

Podporuje spoločnosť EDITEL zamestnancov v kreativite av prezentácii nových nápadov, alebo sa striktne riadi internými pokynmi?

Na rozdiel od toho, čo si väčšina ľudí myslí, nie je vývoj softvéru monotónny, ale tvorivý proces. Z toho vyplýva, že kreativita je niečo, čo na hľadanie riešení rozhodne potrebujeme. Rád by som ale tiež zdôraznil, že máme určité pravidlá, ktoré musíme dodržiavať, a že musíme spĺňať veľmi prísne štandardy kvality, pretože to od nás naši klienti celkom oprávnene očakávajú. Sú teda činnosti, pri ktorých je potrebné dodržiavať vopred stanovené postupy a dokumentovať ich, zatiaľ čo iné činnosti naopak vyžadujú kreativitu.

Koľko interných schôdzok týždenne máte?

Na to neexistuje všeobecne platná odpoveď, pretože záleží na tom, akú prácu vykonávate. Naša interná organizácia vyžaduje určitý počet schôdzok. A napriek tomu interné stretnutie nikdy nie je samoúčelné, ale je určené predovšetkým na efektívnu výmenu informácií.

EDITEL má aj medzinárodné obchodné aktivity. Je možné pracovať v niektorej z dcérskych spoločností skupiny v zahraničí?

Áno, sme veľmi radi, že môžeme ponúknuť aj možnosť pracovať v zahraničí, pretože nám to umožňuje vymieňať si nápady a skúsenosti v rámci našej spoločnosti. Možnosť účasti na týchto programoch závisí od danej pozície a tieto medzinárodné pracovné stáže prispôsobujeme podľa potreby.

Ponúkate možnosti ďalšieho odborného vzdelávania?

Sústavný profesijný rozvoj je v spoločnosti EDITEL nevyhnutný a je pre nás prioritou. Pretože nie sme veľká korporácia, môžeme plány ďalšieho vzdelávania prispôsobiť potrebám zamestnancov. Všeobecne platí, že máme ročný rozpočet na odborný rozvoj pre každého zamestnanca. To našim zamestnancom umožňuje rozširovať si odborné kompetencie v oblastiach, ktoré majú pre našu spoločnosť zmysel.

Na záver, doplňte nasledujúce dve vety: Je nevyhnutné, aby moji zamestnanci …

… mali tímového ducha a boli zapálení pre to, čo robia.

Pre mojich zamestnancov je dôležité, aby neboli…

… sebeckí.

Ďalšie informácie o voľných pracovných miestach v spoločnosti EDITEL a požadovanej kvalifikácii nájdete tu.

Alexander Schaefer EDITEL Austria

Autor

Alexander Schaefer
Chief Information Officer (CIO) v spoločnosti EDITEL Austria

 

Icon \'i\'

O spoločnosti EDITEL

EDITEL

EDITEL je medzinárodným popredným poskytovateľom služieb v oblasti elektronickej výmeny dokumentov EDI (z anglického originálu Electronic Data Interchange), ktorý sa špecializuje na optimalizáciu procesov dodávateľského reťazca. Spoločnosť poskytuje služby klientom v mnohých rôznych odvetviach.

Portrait photo copyright Editel/Petra Spiola
Symbolic image copyright pixabay, mohamed_hassan

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.