TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Naozajstná d-EDI-kácia!

Efficient with EDI l

Efektívnejšia práca vďaka EDI

V dnešnom uponáhľanom svete podnikania je čas vzácnou komoditou. Kľúčom k úspechu je preto optimalizácia a zefektívnenie pracovných postupov. Firmy neustále hľadajú spôsoby, ako zlepšiť svoju výkonnosť, a tak získať konkurenčnú výhodu.

Elektronická výmena dát (EDI) je technológia, ktorá môže pri výraznom zvýšení produktivity hrať zásadnú úlohu. Používanie EDI umožňuje firmám optimalizovať pracovné procesy a zefektívniť ich.

V tomto príspevku sa pozrieme na prínosy EDI a na to, ako táto technológia pomáha zrýchliť pracovné procesy. Na vaše otázky odpovie náš špecialista, Klaus Schaffer.

Ako môže EDI zvýšiť efektivitu chodu našej firmy?

EDI umožňuje rýchle a automatizované spracovanie podstatných obchodných dokumentov, vrátane objednávok, dodacích listov či faktúr. Dáta sa do ERP prenášajú v štruktúrovanom formáte. Manuálne procesy, ako vyplňovanie papierových formulárov alebo ručné zadávanie dát, sa stávajú minulosťou. To vedie k výraznej úspore času a minimalizácii chýb. Vďaka automatizovanej výmene dát môžu spoločnosti skrátiť dodacie lehoty a v konečnom dôsledku fungovať efektívnejšie.

Ako môže EDI zlepšiť spoluprácu medzi obchodnými partnermi?

Jedným z rady prínosov je zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi firmami. Elektronická výmena dokumentov eliminuje oneskorenie a nedorozumenie, ku ktorým môže pri ručnom spracovaní dokumentov dochádzať, napr. v dôsledku chýb pri zadávaní údajov. Informácie sa prenášajú v reálnom čase, čo vo výsledku vedie k urýchleniu rozhodovacích procesov a zlepšeniu komunikácie medzi obchodnými partnermi. Bezproblémové systémy zaisťujú prínosnú a bezproblémovú spoluprácu v rámci celého dodávateľského reťazca. Zefektívnenie objednávok a rýchlejšie reakcie na otázky zase môžu spoločnosti priniesť väčšiu spokojnosť zo strany zákazníkov. Tá sa zase môže premietnuť do opakovania alebo nárastu objednávok, kladných recenzií a lojality zákazníkov.

Firmy, ktoré svoje nákupné procesy digitalizujú, v konečnom dôsledku zlepšujú vlastnú ekologickú stopu. Ako k tomu prispieva EDI?

EDI zohráva dôležitú úlohu pri podpore environmentálnej udržateľnosti podnikov. Elektronická výmena dokumentov znižuje spotrebu papiera a minimalizuje spotrebu tlačových náplní. Vďaka automatizácii procesov znižuje spotrebu zdrojov, vrátane energie a prepravy. Okrem toho EDI tiež umožňuje lepšie plánovanie dodávateľských reťazcov, čo následne vedie k znižovaniu zásob a optimalizácii využitia dopravných kapacít. Digitalizáciou nákupných procesov pomáha EDI znižovať ekologickú stopu.

Môže EDI pomôcť pri riešení nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily?

EDI môže skutočne zmierniť dopady nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Znižuje totiž administratívnu záťaž a automatizuje manuálne procesy, čím zamestnancov oslobodzuje od časovo náročných rutinných úloh. Tí sa potom môžu venovať náročnejším úlohám, ktoré sú pre firmu prínosnejšie a v dôsledku toho vedú k vyššej produktivite, a pomáhajú preklenúť nedostatok kvalifikovaných pracovníkov.

Môžete to ukázať na konkrétnych príkladoch?

Samozrejme, existuje množstvo príkladov, kedy sa firmám podarilo vďaka EDI zvýšiť produktivitu. Namiesto 2-5 minút strávených ručným zadaním objednávky ju v EDI stačí len schváliť. Podobné časové úspory sa rýchlo sčítajú: pri 100 úkonoch a priemernej úspore 3 minút to znamená celkovú úsporu 300 minút – teda 5 hodín. Tento koncept zamestnancom umožňuje efektívnejšie využívať čas a sústrediť sa na iné dôležité úlohy.

Pointou teda je, že firmy využívajúce EDI sú výrazne efektívnejšie a robia menej chýb. Aké ďalšie faktory môžu pomôcť?

Okrem využitia EDI sú aj ďalšie faktory, ktoré sa podieľajú na zvýšení efektivity a znížení chybovosti. Základom je jasný a dobre zostavený návrh procesov. Dôležitú úlohu zohrávajú aj dobre vyškolení zamestnanci, ktorí vedia EDI efektívne používať. Kontrola kvality a monitorovacie systémy napomáhajú odhaliť a odstrániť chyby už v ich začiatočnej fáze. Pokiaľ firmy sledujú spätnú väzbu, analyzujú výsledky a kontinuálne zlepšujú vlastné procesy, môžu tak sústavne zvyšovať svoju efektivitu a znižovať chybovosť.

EDI môže viesť k zvýšeniu výkonnosti firmy. Všeobecne môžeme povedať, že firmy, ktoré využívajú technológie EDI, sú na budúcnosť dobre pripravené a môžu do nej hľadieť s dôverou a optimizmom.

Pokiaľ chcete zistiť, ako môže byť elektronická výmena dát (EDI) užitočná aj pri optimalizácii Vášho dodávateľského reťazca, radi Vám s kolegami odpovieme akékoľvek Vaše otázky. Správu nám môžete zaslať pomocou kontaktného poľa vpravo.

Portrait Klaus Schaffer EDITEL Austria

Autor

Klaus Schaffer
Business Development Manager v spoločnosti EDITEL Austria

Icon \'i\'

O spoločnosti EDITEL

EDI Blog

EDITEL je medzinárodným popredným poskytovateľom služieb v oblasti elektronickej výmeny dokumentov EDI (z anglického originálu Electronic Data Interchange), ktorý sa špecializuje na optimalizáciu procesov dodávateľského reťazca. Spoločnosť poskytuje služby klientom v mnohých rôznych odvetviach.

Portrait photo copyright Editel/Petra Spiola
Symbolic image copyright iStockphoto, photo credit GOCMEN

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.