TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Kotányi a tajomná ingrediencia EDI

produkt značky Kotányi vo výrobe

Nenahraditeľné EDI

EDI? Sotva si to všimnem, proste to funguje! Takto vníma EDI Martin Lorenz.

Pán Lorenz zastával funkciu riaditeľa IT v minulom roku a teraz je zodpovedný aj za všetky záležitosti tý­kajúce sa EDI u výrobcu korenia Kotá­nyi. Úroveň dôležitosti EDI nie je zrejmá, pokiaľ sa nepozrieme na objem údajov spracovávaných prostredníct­vom EDI každý rok.

V Kotányi to predstavuje v priemere 250 000 EDI správ ročne, ktoré si vymieňa prost­redníctvom EDI platformy eXite od EDITELu. Pre Kotányi je najvyššou prioritou rýchlosť, pretože objednávky musia byť vybavené do 24 hodín. Všetky objednávky (ORDERS) prijaté do 11:00 hod sú zákazníkom doručo­vané ešte v ten istý deň. Väčšinou tieto objednávky môžu obsahovať viac ako 150 rôznych tovarových položiek, ako vysvetľuje Martin Lorenz:

Bez EDI by bolo nemožné spracovať tieto ob­jednávky v takom krátkom časovom úseku.

Pokiaľ ide o elektronickú výmenu dát v spoločnosti zaoberajúcej sa expor­tom – mimochodom, Kotányi vyváža 71% svojej celkovej produkcie – spo­ločnosť je skutočným priekopníkom. Spoločnosť Kotányi si vymieňa správy prostredníctvom eXite celkovo naprieč ôsmimi krajinami. Okrem Rakúska spolupracujú s Nemeckom, Českou re­publikou, Chorvátskom, Maďarskom, Poľskom, Slovinskom a Slovenskom. Podľa pána Lorenza to na medzinárod­nej úrovni taktiež funguje hladko:

V celej Európe sa väčšinou zaoberáme rovnakými obchodnými reťazcami, čo sa premieta do množstva synergií.

Skutočnosť, že všetky pobočky fungu­jú centrálne prostredníctvom spo­ločného systému ERP (Infor), je tiež veľkou výhodou.

Podpora zo strany EDITELu sa zvyčaj­ne vyžaduje len pri rozširovaní systé­mu. V nedávnej minulosti sem patrilo napríklad zavedenie spracovania faktúr a dobropisov (INVOIC) prostredníctvom EDI v Maďarsku. Implementácia elektronického podpisu v Českej repub­like a zavedenie elektronických príje­miek (RECADV) pre Spar v Slovinsku. Vo väčšine prípadov tieto špeciálne EDI požiadavky definuje zákazník.

Robíme všet­ko, čo je v našich silách, aby sme imple­mentovali také­to požiadavky zákazníkov maximálne do jedného až dvoch týždňov, po­vedal Martin Lorenz.

Pokiaľ ide o vlastných zamestnancov spoloč­nosti, Kotányi je v oblasti EDI veľmi inovatívny. Jedným z príkladov je sys­tém buyIT, online objednávkový EDI portál, ktorý Kotányi využíva pre svo­jich servisných zamestnancov v teréne. Umožňuje im spracovávať objednávky on-line, v čase kedy sú ešte u zákazníka alebo krátko na to, pomocou počítača alebo tabletu, čo podľa pána Lorenza dáva našim zamestnancom v teréne prehľad o aktuálnych objednávkach.

Čo sa týka otázky budúcich rozšírení a vylepšení v oblasti EDI, domnieva sa, že najväčší potenciál spočíva v spraco­vaní platieb, čo je dôvod, prečo plánu­je v budúcnosti podporiť zavedenie platobných avíz (REMADV). Pre no­vého riaditeľa IT je najdôležitejšie „jednoducho to, že všetko prebieha tak hladko ako predtým, pretože si nemôžeme dovoliť aby naše výrobky meškali s dodávkou ani len jeden deň.“ Teraz aj v budúcnosti táto „tajná ingre­diencia“ EDI zabezpečí, aby sa také niečo nestalo.

Deň v Kotányi podľa čísiel

  • 1 milión vyrobených produktov
  • 4 500 rôznych čísel artiklov
  • 3 000 – 5 000 objednaných položiek
  • až 1 000 EDI správ
  • klienti vo viac ako 40 krajinách
  • 24 hodín od objednávky po doručenie

O Kotányi

Spoločnosť Kotányi, ktorá bola založená v roku 1881 v maďarskom meste Szeged,  je jedným z najúspešnejších rodinných podnikov v Rakús­ku. Okrem toho, že je lídrom na trhu v Rakúsku, patrí táto spoločnosť špecializujúca sa na kore­nie aj medzi top značky na trhu v 20 krajinách strednej a východnej Európy. Po zvýšení preda­ja o 5 percent na celkovo 165 miliónov EUR v roku 2018 spoločnosť Kotányi aj naďalej rastie. Spoločnosť sídli vo Wolkersdorfe v Dol­nom Rakúsku a má 570 zamestnancov.

 

Symbolic image copyright Kotányi
Logo copyright Kotányi

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.