TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Projekt automatizácie v SPaP

O spoločnosti SPaP

logo SPaP vo význame projekt automatizácie v SPaP

Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy a.s. (ďalej len SPaP a.s.) je dominantnou spoločnosťou v oblasti prepravy, prekladu a skladovania tovarov, špedičných služieb, opráv, rekonštrukcie a stavby plavidiel na území Slovenskej republiky. Poskytuje logistické služby spojené s prepravou tovarov všetkého druhu na Dunaji. A na celej sieti európskych vodných ciest medzi Severným a Čiernym morom. SPaP a.s. So svojimi technologickými zariadeniami, vysoko kvalitnými službami a odbornými pracovníkmi má zaujímavú geografickú a logistickú polohu v oblasti skladovania, prekladu a prepravy tovarov.

Spustenie projektu automatizácie

Veľmi rozvinutú a dominantnú sféru priemyslu na slovenskom trhu dnes tvorí automobilový priemysel. Jedinečnosť spoločnosti SPaP využívajú na prepravu poprední dodávatelia polotovarov a základných surovín potrebných pre výrobu automobilov. Aktívne zapojenie spoločnosti SPaP do reťazca existujúcich dodávateľov a výrobcov pre automobilový priemysel bolo podnetom na spustenie projektu automatizácie.

Ako pilotný projekt bol vybraný dodávateľ oceľových polotovarov Arcelor Mittal pre významného výrobcu automobilov spoločnosť PSA Group v Trnave. Spoločnosť SPaP v tomto procese funguje ako „konsignačný“ sklad spoločnosti Arcelor Mittal. Plynule a nepretržite v nastavených režimoch dodáva svoje výrobky priamo do PSA Trnava. Projekt bol zameraný na automatizáciu procesov výmeny obchodných a hlavne logistických správ medzi dodávateľom tovaru Arcelor Mittal a odberateľom PSA Trnava.

Súčasťou projektu automatizácie je vytvorenie a zabezpečenie elektronickej komunikácie medzi SPaP a Arcelor Mittal na úrovni skladových zásob prostredníctvom nepretržite riadenej výmeny správ. Zabezpečuje pre obe strany aktuálnu informáciu o skladových zásobách. Na základe dopytov (odvolávok DELJIT ) spoločnosti PSA tak dodávateľ Arcelor Mittal môže bez problémov a nechcených výpadkov zabezpečiť prostredníctvom SPaP plynulú dodávku priamo výrobcovi.

Logo copyright Slovenská plavba a prístavy a.s.

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.