TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Služba business monitoring v METRE

Zlepšenie procesu objednávok a dodávok tovaru

Vďaka individuálnemu nastaveniu služby business monitoring môže METRO vzájomne porovnávať objednávky s dodacími listami a zachytiť akékoľvek nezrovnalosti, čo v praxi vedie k transparentnými procesom v EDI.

METRO Austria je v tejto oblasti jedným z miestnych priekopníkov – na EDI technológie spolieha už od začiatku 90-tych rokov. Najväčšou výzvou v súvislosti s objednávkami a dodávkami tovaru je pre METRO najmä široká ponuka tovaru a s ňou súvisiaci počet dodávateľov. Ďalšou výzvou je udržanie detailného prehľadu o všetkých prebiehajúcich EDI procesoch. Preto spoločnosť METRO Austria zaviedla začiatkom tohto roka nové riešenie monitoringu EDI, vďaka čomu sú teraz procesy súvisiace s objednávkami a dodávkami tovaru ešte transparentnejšie.

Vždy pre nás bolo veľmi dôležité mať neustále aktuálny prehľad o všetkých EDI operáciách s našimi obchodnými partnermi. Zásadná pre nás bola informácia, či dostávame ku všetkým objednávkam dodacie listy, či chodia načas a pod.

Florian Thoma, Supply Chain Planning Manager spoločnosti METRO Austria

Všetky potrebné údaje získava METRO v pravidelných reportoch od spoločnosti EDITEL, v ktorých sú starostlivo porovnávané objednávky a príslušné dodacie listy. Užívatelia tak môžu okamžite identifikovať chýbajúce alebo nadbytočné dodacie listy v ktorejkoľvek fáze dodacieho cyklu. Služba business monitoring naviac umožňuje spoločnosti METRO zadávať špecifické on-line dotazy, ktoré zabezpečujú maximálnu transparentnosť.

Vďaka riešeniu pre business monitoring od spoločnosti EDITEL sa nám podarilo posunúť procesy súvisiace s objednávkami a dodávkami tovaru na ďalšiu úroveň. Teraz sme schopní presne určiť, kde je ešte potenciál pre optimalizáciu a následne to potom v spolupráci s našimi obchodnými partnermi vyriešiť z pohľadu EDI.

Florian Thoma

Služba business monitoring poskytovaná spoločnosťou EDITEL ponúka aj ďalšie funkcie, ako sú napríklad reporty o elektronických faktúrach alebo ešte podrobnejšiu kontrolu (kontrola jednotlivých položiek a pod.). Tieto dodatočné funkcie môžu byť kedykoľvek nastavené podľa potreby klienta.

V skratke

  • služba business monitoring v METRE zvyšuje transparentnosť procesov ohľadne objednávok a dodávok tovaru
  • aktuálny prehľad o prebiehajúcich operáciách v EDI
  • nezrovnalosti môžu byť okamžite odhalené vďaka pravidelným reportom
  • vyššia kvalita procesov súvisiacich s objednávkami a dodávkami tovaru
  • pomáha nájsť príležitosti k optimalizácii

O spoločnosti Metro Austria

logo METRO vo význame business monitoring v METRE

Spoločnosť METRO Group Wholesale and Food Specialist Co. prevádzkuje v Rakúsku dvanásť veľkých obchodov s celkovou predajnou plochou viac než 140 000 m². Má približne 2100 zamestnancov na plný úväzok a 100 učňov. METRO je zástancom širokého výberu tovaru, ponúka preto viac ako 48 000 druhov potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru. Už viac ako 45 rokov dôveruje METRU v Rakúsku  viac než 500 000 zákazníkov. METRO prevádzkuje približne 750 predajní v 25-tich krajinách.

Symbolic image copyright Metro
Logo copyright Metro

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.