TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Rýchla výmena informácií – krátka záručná doba

Wiesbauer logo vo význame výmena informácií EDI

EDI v mäsovom priemysle

Pre málo potravinových produktov je čerstvosť taká dôležitá ako pri mäse a mäsových výrobkoch. Vďaka krátkej záručnej dobe sú objednávky a dodávky pri tomto type tovaru početnejšie a zložitejšie ako inde. Zásadná je rýchla a hlavne bezchybná výmena informácií v objednávkach a dodacích listoch. Predovšetkým kvôli dohľadateľnosti, ktorá získava v tomto odvetví na dôležitosti. Koniec koncov ako predajcovia, tak spotrebitelia vyžadujú stále lepší prehľad o fungovaní celého hodnotového reťazca. Tieto informácie sa uvádzajú väčšinou v označených šaržiach, ktoré obsahujú podrobnosti o pôvode, chove, výkrme a porážke zvieraťa.

Ale ako tieto dôležité informácie prenášať rýchlo, bezpečne, a predovšetkým ich udržiavať stále aktuálne? To všetko zabezpečí elektronická výmena dát (EDI).

Výmena informácií medzi dodávateľom a predajcom prebieha automaticky, v reálnom čase a bez systémových nezrovnalostí. K prenosu informácií o šaržiach sa používajú dodacie listy. EDI všeobecne zvyšuje kvalitu všetkých nadväzujúcich procesov a to najmä v prípade tovaru, ktorý je dodávaný v rozdielnych hmotnostiach. Aj napriek zjavným výhodám, ktoré EDI rakúskemu mäsovému a spracovateľskému priemyslu prináša, je tu stále veľký nevyužitý potenciál. Najmä v oblasti IT chýba mnohým firmám potrebná infraštruktúra, ktorá by im umožnila výmenu štruktúrovaných dát s predajcami.

Pozorujeme v tejto oblasti výrazné zmeny a mnoho firiem sa už aktívne ujalo vedenia, uviedol Klaus Schaffer, Business Development Expert & Product Manager v rakúskej centrále spoločnosti EDITEL.

Patrí medzi nich napr. viedenská spoločnosť Wiesbauer zaoberajúca sa spracovaním mäsa. Kvôli väčšej transparentnosti spolieha na EDI v rámci celého svojho dodávateľského reťazca aj v nadväzujúcich procesoch. Ljuban Magdelinic, IT director v spoločnosti Wiesbauer, vymenúva výhody, ktoré EDI prináša:

„Pomáha nám zjednodušiť a zefektívniť procesy napr. ohľadne objednávok, a preto sa na EDI spoliehame už celé roky“. Klaus Schaffer ďalej verí, že postupná digitalizácia dát otvára pre túto oblasť ďalšie veľké príležitosti: „S EDI dochádza k výraznému odbúravaniu administratívnej práce a zároveň k zvýšeniu kvality dát vo všetkých odchádzajúcich aj prichádzajúcich dokumentoch.“

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.