TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

EDITEL a Rajo o krok vpred

RAJO, dcérska spoločnosť skupiny Meggle, sa drží o krok vpred pred konkurenciou. Tento producent mliečnych výrobkov je jedným z najstarších užívateľov EDI na slovenskom trhu a vďaka tejto technológii dosahuje prvotriedne výsledky.

produkty značky RAJO

Podľa ekonomického ustanovenia nemecko-slovenskej priemyselnej a obchodnej komory sa v roku 2012 očakáva nárast slovenského maloobchodného trhu o 1,7 percenta. Predajcovia budú za účelom zvýšenia predaja lákať spotrebiteľa do svojich obchodov pomocou špeciálnych ponúk, zliav a propagácií ekonomicky výhodných produktov z vlastnej produkcie.

Ostatní významní hráči na trhu nemajú inú možnosť než sa prispôsobiť týmto čím ďalej náročnejším podmienkam. Teraz, viac ako predtým, musia byť základné logistické procesy a nákup tovaru pružné a efektívne, nakoľko sú kľúčom k úspechu spoločnosti na konkurenčnom trhu.

RAJO, dcérska spoločnosť nemeckého Meggle AG, je jednou z najväčších slovenských spoločností v oblasti rýchloobrátkového tovaru (FMCG). Už viac ako 10 rokov sa tento výrobca mliečnych výrobkov spolieha na eXite® B2B platformu pre elektronickú výmenu dát so svojimi obchodnými partnermi. Vymieňané obchodné dáta zahŕňajú objednávky, dodacie listy a faktúry. Spoločnosť RAJO nedávno zaviedla outsourcingové riešenie EDI od spoločnosti EDITEL, ktoré jej v rámci zákaziek na tovar pomôže čeliť budúcim výzvam.

Chceli sme riešenie, ktoré by nevyžadovalo žiadne prostriedky z našej strany a bolo kompletne zabezpečované EDI poskytovateľom. Okrem toho sme potrebovali maximálnu flexibilitu pre nové požiadavky a rovnako dôležitá pre nás bola tiež možnosť jednoduchého pripojenia ďalších pobočiek Meggle/Rajo v Maďarsku a v Českej republike. Samozrejmosťou bola integrácia našich obchodných partnerov.

Ladislav Tóth, IT manažér RAJO.

Projekt bol zahájený vo februári roku 2010. Prvým krokom bolo vytvorenie rozhrania medzi outsourcingovým riešením EDITELu a centrálnym systémom SAP spoločnosti RAJO. Ďalej nasledovalo testovanie s vybranými odberateľmi. Po úspešnom dokončení testovacej fázy boli pobočky Meggle v Českej republike a Maďarsku pripojené k systému. Celý tok dát je spracovávaný cez eXite® Business Integration Network.

V súčasnej dobe si RAJO vymieňa až 9 typov elektronických obchodných dokumentov, od objednávok, dodacích listov, faktúr až po oznámenie o potvrdení platby s 25 obchodnými partnermi. EDI riešenie od EDITELu pokrýva tri EDI systémy v troch rôznych krajinách. Táto vysoká úroveň penetrácie EDI činí spoločnosť RAJO jedným z jeho popredných užívateľov na Slovensku. Objednávky, dodacie listy a faktúry sú spracovávané automaticky, čo značne znižuje manuálnu prácu a spotrebu papiera. Vďaka EDI sa tiež zvýšila kvalita údajov a následne taktiež spolupráca spoločnosti s obchodnými partnermi.

EDI riešenie nám umožňuje vzájomne prepojiť komplexnú sieť pobočiek Rajo/Meggle a obchodných partnerov a zároveň automatizovať procesy dodávateľského reťazca. Spoločnosť EDITEL potvrdila, že je spoľahlivým a skúseným odborníkom v tejto oblasti. Naším konečným cieľom je využívať EDI i so všetkými našimi dodávateľmi a dosiahnuť úplné pokrytie EDI.

Ladislav Tóth, IT manažér RAJO.

O spoločnosti RAJO a.s.

RAJO logoRAJO je jedným z najväčších producentov mliečnych výrobkov na Slovensku a patrí medzi najväčšie dcérske spoločnosti nemeckej skupiny Meggle v rámci východoeurópskych krajín (región CEE). RAJO svojim obratom 650 miliónov EUR zastrešuje až 20% celkového obratu skupiny.

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.