TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

C.S.CARGO – keď sa z 2 stane 1

Český poskytovateľ logistických služieb C.S.CARGO sa zameriava na odvetvia, ktoré sa už v dnešnej dobe bez EDI neobídu: automobilový priemysel a FMCG – rýchloobrátkový spotrebný tovar. Stále dôležitejšou požiadavkou v týchto odvetviach je flexibilita pri využívaní rôznych formátov a komunikačných protokolov.

Spoločnosti C.S.CARGO predtým táto flexibilita často chýbala, pre výmenu dát totiž využívala dve rôzne platformy, z ktorých každá mala odlišné požiadavky a určité obmedzenia. Riešením bolo prejsť na jedinú platformu, ktorá by sa dokázala vysporiadať s rôznorodými požiadavkami súčasných i budúcich klientov ohľadne dátových formátov. Práve to dokáže Sterling B2B Integrator od spoločnosti IBM umožňujúci integráciu B2B procesov, do ktorých je zapojených viac partnerov. Robert Matras, senior konzultant spoločnosti EDITEL, ktorý pomáha s migráciou všetkých existujúcich EDI procesov spoločnosti C.S.CARGO na platformu IBM Sterling B2B Integrator k tomu dodáva:

Funkcie ako mapovanie EDI a modelovanie business procesov, ktoré IBM Sterling B2B Integrator ponúka, nám umožňujú jednoduché a veľmi flexibilné zavádzanie vysoko špecifických požiadaviek klienta.

Libor Maňásek, CIO v spoločnosti C.S.CARGO, je s týmto riešením veľmi spokojný:

Sme presvedčení, že IBM Sterling B2B Integrator vyhovie našim požiadavkám a dúfame, že sa stane strategickým nástrojom pre riešenie akejkoľvek výzvy, ktorú pred nás v budúcnosti integrácia postaví.

V skratke:

  • zavedenie štandardizovanej EDI platformy, ktorá dokáže spracovať rôznorodé požiadavky klientov
  • riešenie: IBM Sterling B2B Integrator
  • bezpečná a jednoduchá integrácia zložitých B2B procesov
  • maximálna flexibilita pri práci s rôznymi dátovými formátmi a komunikačnými protokolmi

O spoločnosti C.S.CARGO a.s.

CS CARGO logoSpoločnosť C.S.CARGO, ktorá začínala ako miestny dopravca v Jičíne, aktuálne dosahuje ročný obrat 4,6 miliardy Kč a má 1 700 zamestnancov, čo z nej činí jednu z najväčších prepravných a logistických spoločností v strednej Európe. Zatiaľ čo vo svojich začiatkoch sa spoločnosť špecializovala na logistické služby pre oblasť automobilového priemyslu, teraz medzi klientov C.S.CARGO patria popredné firmy z potravinárskeho, stavebného a elektronického priemyslu aj z oblasti rýchloobrátkového spotrebného tovaru. C.S.CARGO pôsobí v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku.

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.