TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Ryba Žilina – migrácia na nové EDI produkty

ryba žilina - výroba rybacích produktov

Keď tresku tak zo Žiliny, žilinská je mňam!

Ryba Žilina je dnes najväčším spracovávateľom rýb na Slovensku, ktorý svoje pôsobenie stavia na bohatej histórii a skúsenostiach s rybím priemyslom. Na výrobu používajú len tie najkvalitnejšie suroviny, pretože spokojnosť zákazníka je pre nich prioritou. Dlhoročná tradícia výroby spolu s najnovším technologickým zariadením poskytuje zákazníkom záruku najvyššej akosti.

Majoritným vlastníkom spoločnosti Ryba Žilina sa stala v roku 2013 skupina PRETO. Vďaka tomuto spojeniu sa stala silnejším hráčom na slovenskom potravinárskom trhu a to nielen v oblasti výroby, ale aj logistiky a distribúcie.

Nie je nič lepšie, ako maximálna spokojnosť zákazníka

S cieľom udržať si vysokú kvalitu výrobkov a spokojných zákazníkov sa spoločnosť Ryba Žilina rozhodla posunúť svoje možnosti v oblasti využitia najnovších IT technológií.

„Prvé aktivity so spoločnosťou EDITEL prebehli už v roku 2012, a odvtedy sme vzájomnou spoluprácou postupne vybudovali úspešnú automatizáciu procesov a tesnú integráciu s ERP systémom, čo samozrejme viedlo k výraznej úspore nákladov a zvýšeniu efektivity. Na základe dobrej a rokmi overenej spolupráce sme sa aj preto tentokrát radi na EDITEL obrátili“, uviedol Ing. Kamil Hrbál, IT Manager Ryba Žilina.

„Spoločnosť EDITEL ponúka riešenia šité na mieru, ktoré spĺňajú všetky náležitosti rýchlo meniacich sa požiadaviek zákazníkov. Zákazník tak získa lepší prehľad nad všetkými potrebnými dokumentami a hlavne drahocenný čas, ktorý predtým musel venovať administratíve. Spoločnosť Ryba Žilina sa tak môže viac sústrediť na svoje hlavné ciele a obchodné aktivity,“ povedal Štefan Sádovský, CEO spoločností EDITEL CZ&SK.

Efektivita je základ, funkčnosť je potreba

V tejto výrobnej spoločnosti pôvodne využívali EDI riešenie staršej generácie XMLPack, ktorý ustál 2–3 zmeny informačného systému, ale s postupným rastom, a v snahe zefektívniť svoje možnosti v EDI komunikácii sa rozhodli pre migráciu na nové produkty spoločnosti EDITEL, akými sú edisuITe – konvertor novej generácie a trustIT – pokročilý archivačný systém vhodný nielen pre archiváciu EDI dokumentov.

„Migrácia na nové produkty bola nevyhnutná, nakoľko pôvodné riešenie už výkonovo nestíhalo pre naše aktuálne objemy dát, a taktiež nespĺňalo požiadavky na funkcionalitu“, doplnil pán Hrbál.

Pre lepšiu predstavu spoločnosť Ryba Žilina mesačne spracuje približne 120 tisíc EDI správ a predpokladá, že ročne pošle ešte ďalších cca 30 tisíc správ v PDF formáte e-mailom. Spoločnosť EDITEL pre spoločnosť Ryba Žilina zároveň zostavila spoločné centrálne EDI riešenie pre všetkých 5 firiem patriacich do skupiny PRETO, ako základ pre budúce rozširovanie systému na ďalšie účely. V máji tohto roka si spoločnosť objednala rozšírenie limitovanej licencie trustIT na neobmedzenú verziu pokrývajúcu akékoľvek formáty dát a kompletnú funkcionalitu.Dobrou správou je aj dokončenie časti projektu týkajúcej sa vytvorenia PDF faktúr v ERP systéme, ktoré spoločnosť EDITEL podpisuje a ďalej odosiela zákazníkom. Následne ich zároveň aj archivuje v archivačnom riešení trustIT.

Aktuálne sa pripravuje ďalšia fáza projektu, ktorá sa týka importu prijatých faktúr, ktoré sa budú interne schvaľovať v našom archivačnom systéme. Teší nás, že naše široké portfólio riešení prispieva k šetreniu času a úspore nákladov našich zákazníkov. Veríme, že sme vás inšpirovali a poskytli vám aj trošku iný náhľad možností využitia digitalizácie, a nielen v podobe EDI, na záver dodal Štefan Sádovský.

O spoločnosti

logo_ryba_zilinaSpoločnosť Ryba Žilina spol. s r.o. bola založená v roku 1992 ako nástupkyňa bývalého národného podniku Ryba. Od decembra 2013 je členom skupiny PRETO, ktorá je jej majoritným vlastníkom. Ryba Žilina je spoločnosť zaoberajúca sa obchodno-marketingovou činnosťou v oblasti predaja potravín. Je materskou spoločnosťou novovytvorenej spoločnosti PRETO Ryba s.r.o., ktorá je najväčší výrobca rybacích a lahôdkových šalátov na Slovensku s najstarším nepretržite fungujúcim podnikom na spracovanie rýb pôsobiacim v Žiline od roku 1924.

Symbolic image copyright Ryba Žilina spol. s r.o.
Logo copyright Ryba Žilina spol. s r.o.

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.