Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11
Rajo

Jednotka na trhu…

RAJO, dcérska spoločnosť skupiny Meggle, sa drží o krok napred pred konkurenciou. Tento producent mliečnych výrobkov je jedným z najstarších užívateľov EDI na slovenskom trhu a vďaka tejto technológii dosahuje prvotriedne výsledky.

Podľa ekonomického ustanovenia Nemecko-slovenskej priemyselnej a obchodne komory sa v roku 2012 očakáva nárast slovenského maloobchodného trhu o 1,7 percenta. Predajcovia budú za účelom zvýšenia predaja lákať spotrebiteľa do svojich obchodov pomocou špeciálnych ponúk, zliav a propagácií ekonomicky výhodných produktov z vlastnej produkcie. Ostatní významní hráči na trhu nemajú inú možnosť než sa prispôsobiť týmto čím ďalej náročnejším podmienkam. Teraz, viac ako kedy inokedy, musia byť základné logistické procesy a nákup tovaru pružné a efektívne, nakoľko sú kľúčom k úspechu spoločnosti na konkurenčnom trhu.

RAJO, dcérska spoločnosť nemeckého Meggle AG, je jednou z najväčších slovenských spoločností v oblasti rýchloobrátkového tovaru (FMCG). Už viac ako 10 rokov sa tento výrobca mliečnych výrobkov spolieha na eXite® B2B platformu pre elektronickú výmenu dát so svojimi obchodnými partnermi. Vymieňané obchodné dáta zahŕňajú objednávky, dodacie listy a faktúry. Spoločnosť RAJO nedávno zaviedla outsourcingové riešenie EDI od spoločnosti EDITEL, ktoré jej v rámci zákaziek na tovar pomôže čeliť budúcim výzvam.

Chceli sme riešenie, ktoré by nevyžadovalo žiadne prostriedky z našej strany a bolo kompletne zabezpečované EDI poskytovateľom. Okrem toho sme potrebovali maximálnu flexibilitu pre nové požiadavky a rovnako dôležitá pre nás bola tiež možnosť jednoduchého pripojenia ďalších pobočiek Meggle/Rajo v Maďarsku a v Českej republike. Samozrejmosťou bola integrácia našich obchodných partnerov.

Ladislav Tóth, IT manažér RAJO

Projekt bol zahájený vo februári roku 2010. Prvým krokom bolo vytvorenie rozhrania medzi outsourcingovým riešením EDITELu a centrálnym systémom SAP spoločnosti RAJO. Ďalej nasledovalo testovanie s vybranými odberateľmi. Po úspešnom dokončení testovacej fázy boli pobočky Meggle v Českej republike a Maďarsku pripojené k systému. Celý tok dát je spracovávaný cez eXite® Business Integration Network.

V súčasnej dobe si RAJO vymieňa až 9 typov elektronických obchodných dokumentov, od objednávok, dodacích listov, faktúr až po oznámenie o potvrdení platby, s 25 obchodnými partnermi. EDI riešenie od EDITELu pokrýva tri EDI systémy v troch rôznych krajinách. Táto vysoká úroveň penetrácie EDI činí spoločnosť RAJO jedným z jeho popredných užívateľov na Slovensku. Objednávky, dodacie listy a faktúry sú spracovávané automaticky, čo značne znižuje manuálnu prácu a spotrebu papiera. Vďaka EDI sa tiež zvýšila kvalita údajov a následne taktiež spolupráca spoločnosti s obchodnými partnermi.

EDI riešenie nám umožňuje vzájomne prepojiť komplexnú sieť pobočiek Rajo/Meggle a obchodných partnerov a zároveň automatizovať procesy dodávateľského reťazca. Spoločnosť EDITEL potvrdila, že je spoľahlivým a skúseným odborníkom v tejto oblasti. Naším konečným cieľom je využívať EDI i so všetkými našimi dodávateľmi a dosiahnuť úplné pokrytie EDI.

 

Pán Tóth

O spoločnosti RAJO a.s.

RAJO je jedným z najväčších producentov mliečnych výrobkov na Slovensku a patrí medzi najväčšie dcérske spoločnosti nemeckej skupiny Meggle v rámci východoeurópskych krajín (región CEE). RAJO svojim obratom 650 miliónov EUR zastrešuje až 20% celkového obratu skupiny.

V skratke: EDI v Rajo

 • Prehľad
  • Integrácia EDI v spoločnosti RAJO, dcérskej spoločnosti skupiny Meggle
  • Outsourcingové riešenie a eXite® spoločnosti EDITEL
  • Typy vymieňaných EDI správ: ORDERS; CONTRL; ORDRSP; DESADV; RECADV; INVOIC; AUTACK; APERAK; COMDIS
  • Výmena dát s cca 25 obchodnými partnermi
  • Prepojenie EDI systémov v 3 krajinách (Slovensko, Česká republika, Maďarsko)
  • Cieľom je úplné pokrytí EDI