TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

EDI komunikačná infraštruktúra pre spoločnosť COOP Jednota

predajňa spoločnosti COOP Jednota

Pýtali sme sa Štefana Sádovského, konateľa spoločnosti EDITEL SK s.r.o.

Viac ako 2.400 pobočiek spoločnosti COOP Jednota s približne 600 dodávateľmi v tuzemsku aj v zahraničí bude vybavených rozsiahlou EDI-komunikačnou infraštruktúrou. Projekt začal v roku 2009 a má byť dokončený do roku 2012. Už teraz je realizovaný projekt EDITEL SK zrejmým úspechom!

Pán Sádovský, projekt v COOP Jednota je jednou z najväčších implementácií EDI na Slovensku. Aké sú ciele tohto mamutieho projektu?

Najdôležitejším cieľom pre COOP Jednota je zreteľný nárast výkonnosti vo všetkých obchodných procesoch. Dáta musia byť spracovávané rýchlejšie a spoľahlivejšie. Vysoká kvalita dát, ktorá sa tým má dosiahnuť, sľubuje zákazníkovi prirodzene tiež značné úspory nákladov. V tomto stavila COOP Jednota na osvedčené EDI-štandardy (EANCOM – predovšetkým D.01B), aby mohla v budúcnosti pružne reagovať na všetky požiadavky trhu.

Optimalizácia, ktorých procesov je hlavným predmetom záujmu?

V prvom rade majú byť automatizované všetky základné logistické procesy, teda kompletný proces objednávok a dodávok tovaru. EDI procesy budú pritom úplne integrované do ERP systémov a IT-infraštruktúry spoločností COOP Jednota. S tým potom následne súvisí plná automatizácia spracovania faktúr, vrátane zdokonalenej kontroly faktúr a podmienok zákonom predpísanej archivácie dokumentov.

Do roku 2012 má byť implementácia ukončená. Aký je stav v polčase?

Po intenzívnej testovacej fáze už beží aktuálne veľa pobočiek úspešne v ostrej prevádzke a so svojimi dodávateľmi si vymieňajú automatizované elektronické objednávky, dodacie listy, faktúry a množstvo ďalších správ (ORDERS, DESADV, RECADV, INVOIC, CONTRL, APERAK, COMDIS, AUTACK, REMADV). Do roku 2012 budú postupne zapájať aj ostatné pobočky.

Okrem toho sme zvládli taktiež zapojiť vysoký počet z plánovaných 600 tuzemských i zahraničných dodávateľov. Predovšetkým vďaka individuálnej starostlivosti počas implementácie a tiež vďaka nášmu skúsenému tímu špecialistov EDITELu, sme tu dosiahli veľmi rýchly pokrok.

Ale úplne poľaviť ešte nemôžete alebo áno?

Nie, prirodzene nie. Máme samozrejme radosť z doposiaľ úspešného vývoja projektu, ale stále máme ešte veľa práce pred sebou. Práve pripravujeme ďalšiu automatizáciu procesov, tentokrát pre oblasť refundácií a reklamácií tovaru. Cieľom prebiehajúcej analýzy je definovať jednotnú dátovú štruktúru zodpovedajúcej EDI správy pre vrátky a reklamácie – RETANN a tým umožniť automatické spracovanie.

Tento projekt vcelku opäť veľmi podporil a zviditeľnil tému EDI v rámci celého Slovenska. Cieľom COOP Jednota bolo a stále je zapojenie čo možno najväčšieho množstva partnerov do elektronickej výmeny dát a tiež v budúcnosti už EDI štandardne vyžadovať, najmä vo vzťahu k spracovaniu faktúr.

Pán Sádovský, mnohokrát ďakujem za rozhovor!

EDI riešenia v COOP Jednota

  • veľký projekt COOP Jednota / EDITEL SK
    • BusinessPack v spojení s eXite®
  • prechod na EDI u 2.400 pobočiek a 600 dodávateľov
  • najvyššia kvalita dát
  • zníženie chybovosti
  • technická podpora aj pre dodávateľov
  • úspešná realizácia všetkých procesov do roku 2012
Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.