+ 421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -10

EDI komunikačná infraštruktúra pre spoločnosť COOP Jednota

predajňa spoločnosti COOP Jednota

Pýtali sme sa Štefana Sádovského, konateľa spoločnosti EDITEL SK s.r.o.

Viac ako 2.400 pobočiek spoločnosti COOP Jednota s približne 600 dodávateľmi v tuzemsku aj v zahraničí bude vybavených rozsiahlou EDI-komunikačnou infraštruktúrou. Projekt začal v roku 2009 a má byť dokončený do roku 2012. Už teraz je realizovaný projekt EDITEL SK zrejmým úspechom!

Pán Sádovský, projekt v COOP Jednota je jednou z najväčších implementácií EDI na Slovensku. Aké sú ciele tohto mamutieho projektu?

Najdôležitejším cieľom pre COOP Jednota je zreteľný nárast výkonnosti vo všetkých obchodných procesoch. Dáta musia byť spracovávané rýchlejšie a spoľahlivejšie. Vysoká kvalita dát, ktorá sa tým má dosiahnuť, sľubuje zákazníkovi prirodzene tiež značné úspory nákladov. V tomto stavila COOP Jednota na osvedčené EDI-štandardy (EANCOM – predovšetkým D.01B), aby mohla v budúcnosti pružne reagovať na všetky požiadavky trhu.

Optimalizácia, ktorých procesov je hlavným predmetom záujmu?

V prvom rade majú byť automatizované všetky základné logistické procesy, teda kompletný proces objednávok a dodávok tovaru. EDI procesy budú pritom úplne integrované do ERP systémov a IT-infraštruktúry spoločností COOP Jednota. S tým potom následne súvisí plná automatizácia spracovania faktúr, vrátane zdokonalenej kontroly faktúr a podmienok zákonom predpísanej archivácie dokumentov.

Do roku 2012 má byť implementácia ukončená. Aký je stav v polčase?

Po intenzívnej testovacej fáze už beží aktuálne veľa pobočiek úspešne v ostrej prevádzke a so svojimi dodávateľmi si vymieňajú automatizované elektronické objednávky, dodacie listy, faktúry a množstvo ďalších správ (ORDERS, DESADV, RECADV, INVOIC, CONTRL, APERAK, COMDIS, AUTACK, REMADV). Do roku 2012 budú postupne zapájať aj ostatné pobočky.

Okrem toho sme zvládli taktiež zapojiť vysoký počet z plánovaných 600 tuzemských i zahraničných dodávateľov. Predovšetkým vďaka individuálnej starostlivosti počas implementácie a tiež vďaka nášmu skúsenému tímu špecialistov EDITELu, sme tu dosiahli veľmi rýchly pokrok.

Ale úplne poľaviť ešte nemôžete alebo áno?

Nie, prirodzene nie. Máme samozrejme radosť z doposiaľ úspešného vývoja projektu, ale stále máme ešte veľa práce pred sebou. Práve pripravujeme ďalšiu automatizáciu procesov, tentokrát pre oblasť refundácií a reklamácií tovaru. Cieľom prebiehajúcej analýzy je definovať jednotnú dátovú štruktúru zodpovedajúcej EDI správy pre vrátky a reklamácie – RETANN a tým umožniť automatické spracovanie.

Tento projekt vcelku opäť veľmi podporil a zviditeľnil tému EDI v rámci celého Slovenska. Cieľom COOP Jednota bolo a stále je zapojenie čo možno najväčšieho množstva partnerov do elektronickej výmeny dát a tiež v budúcnosti už EDI štandardne vyžadovať, najmä vo vzťahu k spracovaniu faktúr.

Pán Sádovský, mnohokrát ďakujem za rozhovor!

EDI riešenia v COOP Jednota

  • veľký projekt COOP Jednota / EDITEL SK
    • BusinessPack v spojení s eXite®
  • prechod na EDI u 2.400 pobočiek a 600 dodávateľov
  • najvyššia kvalita dát
  • zníženie chybovosti
  • technická podpora aj pre dodávateľov
  • úspešná realizácia všetkých procesov do roku 2012
Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.