TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Automatizácia aj v odvetví ovocia a zeleniny

ovocie a zelenina, ktoré symbolizujú automatizáciu v odvetví ovocia a zeleniny

Automatizácia procesu je nevyhnutná

Čo sa ovocia a zeleniny týka, dnešní spotrebitelia sú nároč­nejší ako kedykoľvek predtým. Chcú, aby ovocie a zelenina, ktorú nakupujú, bola čerstvo zozbieraná, prirodzene krásna a bez akýchkoľ­vek nedokonalostí. Zároveň sa aj očakáva, že zákazníci budú mať neustále k dispozícii plnú škálu produktov a v dostatočnom množst­ve. Práve kvôli týmto vysokým nárokom sú dodávky tovaru v tom­to odvetví také zložité a majú rýchlu frekvenciu. Obchody do­konca svoje objednávky často me­nia. Automatizácia procesu je preto nevyhnutná.

Ďalšou výzvou je tzv. náhrad­ný tovar, ktorý sa môže dodať v prípade, že pôvodne objednaný to­var nie je k dispozícii. Pokiaľ napr. nie je k dispozícii hrozno v plasto­vých obaloch, bude dodané v kartó­nových krabičkách a pod.

ERP aj EDI systémy si musia s podobnými výzvami poradiť, pokiaľ majú pod­porovať fyzický pohyb tovaru na najvyššej úrovni. Rakúsky dodáva­teľ softvéru a konzultantská firma activeIT ponúka ERP systém vytvorený na mieru potrebám toho­to odvetvia, ktorý úspešne používa mnoho renomovaných klientov. K zabezpečeniu bezproblémového chodu EDI pripojenia sa activeIT spolieha na odborné znalosti partnerskej spoločnosti EDITEL.

Marko Klein, výkonný riaditeľ activeIT, ku spolupráci uviedol:

EDITEL je v oblasti spracovania dát vysoko spoľahlivým partne­rom, ktorý dokáže efektívne a od­borne spracovať dáta v akomkoľ­vek formáte dodanom našimi klientmi tak, aby výsledkom bola vždy absolútna spokojnosť.

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.