Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -10

Detail novinky

04.12.2019

Coop Jednota EDI

Moderný elektronický archív trustIT v COOP Jednota Galanta

EDI Coop Jednota

COOP Jednota Slovensko je najstarším a najväčším domácim obchodným reťazcom na Slovensku pôsobiacim už od roku 1845. COOP Jednoty sú spotrebné družstvá, zaoberajúce sa obchodnou činnosťou. K najúspešnejším členom tejto skupiny patrí COOP Jednota Galanta, ktorá prevádzkuje 72 predajní.

EDITEL je už desať rokov dodávateľom EDI riešení pre celú skupinu COOP Jednota. Poskytované EDI riešenia zabezpečujú prenos a spracovanie desiatich druhov rôznych EDI správ, ako objednávky, dodacie listy, príjemky, vratky, faktúry a potvrdenia o spracovaní faktúry.

Spoločnosť COOP Jednota Galanta sa rozhodla ako prvý subjekt zo skupiny COOP Jednota zdokonaliť  svoje EDI riešenie a doplniť procesy elektronickej archivácie aj o doklady priamo nesúvisiace s EDI komunikáciou. Prvá fáza projektu spočívala v nahradení staršieho EDI riešenia. EDITEL poskytol pre tento účel moderný a výkonný archivačný systém trustIT, ktorý zastrešuje potreby archivácie komplexne. Všetky elektronicky archivované dokumenty môžu byť tak spracované v jednom systéme, ktorý zabezpečí ich vierohodnosť a nemeniteľnosť v čase, umožní validáciu archivovaných údajov voči tretím stranám a užívateľom poskytne pohodlné a efektívne rozhranie pre prácu s dokumentami. V súčasnosti sú už archivované ako EDI doklady tak aj elektronické PDF faktúry a prebieha implementácia archivácie ďalších požadovaných dokladov ako napr. účtovné záznamy, výpisy z bankových účtov, či faktúry za stravovacie služby.