TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Nevyužitý potenciál EDI technológie

EDI technológie

EDI technológie

EDI technológie pre vzájomnú výmenu elektronických dokladov v štruktúrovanej podobe sú tu s nami už vyše štyridsať rokov. EDI si za túto dlhú dobu vydobylo svoje stále miesto v mnohých oblastiach B2B obchodu aj vďaka výraznému využitiu globálnych štandardov.

Pri prvej zmienke o EDI skúsenému manažérovi ihneď napadnú priame úspory nákladov vznikajúce optimalizáciou procesov. Preto sú elektronické objednávky (ORDERS) a faktúry  (INVOIC) v rámci EDI tými zďaleka najviac využívanými správami. Priamo nahrádzajú ich pôvodnú „papierovú“ podobu. EDI však ponúka výrazne širšie procesné koncepty, ktoré sa v papierovej podobe prakticky nedajú zrealizovať. Medzi tie aktuálne patria najmä potvrdenie objednávky, paletové elektronické dodacie listy s SSCC kódmi alebo automatické spracovanie pravidelných reportov o stave zásob na sklade. Prínosy týchto procesov medzi obchodnými partnermi dnes nadobúdajú na dôležitosti taktiež z legislatívnych dôvodov.

Položkové potvrdenie prijatej objednávky – ORDRSP

Zásadným skvalitnením objednávkového procesu je spätná väzba od dodávateľa v podobe potvrdenia prijatej objednávky. K tomu slúži správa ORDRSP („Purchase ORDer ReSPonse message“). Dodávateľ takto posiela obchodníkovi jednu z troch možných odpovedí – kompletné potvrdenie či zamietnutie objednávky, príp. len čiastočné potvrdenie dodávky. Hlavným zmyslom ORDRSP je teda veľmi rýchla spätná väzba v niekoľkých minútach, hodinách, max. jednotiek dní. Obchodník tak môže na vzniknutú situáciu podľa ďalších možností adekvátne reagovať.

Ďalšou motiváciou zo strany mnohých obchodných reťazcov (hlavne v ČR) je povinnosť vyhovieť zákonu o neprimeraných podmienkach v obchode (č. 91/2019 Z. z.). Ten vyžaduje akceptáciu objednávky zo strany dodávateľa určitými formami, napr. práve zaslaním elektronického „potvrdenia objednávky“ prostredníctvom EDI. Záujem o zavedenie ORDRSP bude preto v najbližších rokoch ďalej stúpať. Uvádza možnosti Štefan Sádovský, CEO EDITEL SK&CZ.

Paletové dodacie listy s SSCC kódmi – DESADV

Elektronický dodací list DESADV (DESpatch ADVice message) je dnes už pomerne rozšírenou správou, keďže nahrádza jej tlačenú podobu a vďaka importu do ERP výrazne uľahčuje a zrýchľuje príjem tovaru. Vo voľnej nadväznosti na požadovaný proces potvrdenia objednávky má rovnako svoju oporu v zákone o neprimeraných podmienkach, lebo je alternatívnym spôsobom písomnej akceptácie objednávky.

Budúcnosť DESADV predovšetkým spočíva v jej „vyššej“ paletovej verzii s kódom SSCC (Serial Shipping Container Code). To umožňuje ďalšie urýchlenie spracovania dodávky. Paletová verzia DESADV obsahuje dátovú štruktúru dodávky tovaru usporiadaného na jednotlivých paletách (logist. jednotkách) s ich označením v podobe SSCC kódu. Ide o 18 miestne číslo v podobe čiarového kódu typu GS1-128. Celú paletu je tak možno prakticky „jedným pípnutím“ snímača identifikovať vo WMS či ERP systéme. Opäť nezostáva nič iné, ako dúfať v rozšírenie budúcej podpory spracovania SSCC v ERP, keďže dopyt na ich využitie bude stúpať.

Zdieľanie informácií o stave skladových zásob – INVRPT

Ďalší nevyužitý potenciál EDI technológie drieme v oblasti spracovania pravidelne generovaných reportov napríklad správy INVRPT (INVentory RePorT). Správa poskytuje informácie nielen o stave zásob jednotlivých položiek tovaru, ale aj o ich pohyboch za obdobie od predchádzajúcej INVRPT. Správy sú generované pravidelne (denne, týždenne), obvykle na úrovni distribučného balenia s GTIN kódmi a spravidla za jednotlivé sklady či predajne.

Dá sa tak monitorovať napr. distribúcia nových výrobkov na trh, ich predajnosť, sledovať anomálie v distribúcii, predpovedať predaje a plánovať výrobu, doplňuje Štefan Sádovský.

ERP systémy pritom stále nie sú na spracovanie dát z INVRPT pripravené. Z tohto dôvodu  bola na konci roku 2020 v rámci pilotného projektu ECR (spolupráca obchodníkov, dodávateľov a technologických firiem) uvedená do prevádzky služba „OSA Monitor“, ktorú poskytujú spoločnosti EDITEL a REPORTING.cz. Služba spracováva obsah dát z INVRPT a poskytuje flexibilné užívateľské rozhranie pre ich zobrazenie a interpretáciu. V nasledujúcich rokoch očakávame jej ďalšie rozšírenie a rozvoj. Spomínané vyššie uvedené príklady spoľahlivo dokazujú, že „svet EDI“ v sebe stále skrýva nesmierny potenciál. Ten je treba vzájomnou spoluprácou obchodníkov a dodávateľov, ale predovšetkým tiež aktívnou účasťou poskytovateľov technológií, neustále objavovať a utvárať, uzatvára Štefan Sádovský.

Symbolic image copyright iStockphoto, photo credit D3Damon

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.