TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

SPORTISIMO – EDI mení svet športovej módy

predajňa značky SPORTISIMO

Spoločnosť SPORTISIMO neustále pracuje na zlepšení svojho fungovania nielen vo vzťahu k zákazníkom, ale aj ku všetkým obchodným partnerom. Významným projektom tohto roku je otvorenie nového, vysoko automatizovaného centrálneho skladu.

Hlavnými dôvodmi tohto rozsiahleho projektu sú aktuálne trendy a požiadavky v logistike, kladúce vysoké nároky na flexibilitu a efektivitu logistických a skladovacích procesov. Tento všeobecný trend je umocnený súčasnou Covid situáciou a významným rastom objemu e-commu so všetkými dopadmi na logistiku.

Narastajúci počet dodávateľov, zvyšujúci sa objem vymieňaných dokladov a nutnosť štandardizácie ako podmienky využitia automatizácie v novom sklade viedlo spoločnosť SPORTISIMO k osloveniu odborníkov zo spoločnosti EDITEL. Požiadavkou bolo zapojiť do elektronickej komunikácie, čo možno najviac obchodných partnerov v čo najkratšom čase, a to s rýchlym a hladkým nábehom.

Na základe analýzy bola zo strany EDITELu navrhnutá služba Partner Management, unikátna služba vyvinutá podľa vlastnej metodiky spoločnosti EDITEL. Služba je poskytovaná spoločnostiam, ktoré sa usilujú o elektronickú komunikáciu s väčším počtom partnerov. Úlohou je dosiahnutie očakávaných prínosov z prevádzky EDI komunikácie a maximalizácie návratnosti EDI investícií. Program predstavuje súbor koordinovaných činností sledujúcich ciele ako zvýšenie počtu komunikujúcich obchodných partnerov a maximalizáciu objemu realizovaných elektronických transakcií.

Základom úspešnej realizácie Partner Managementu je odpovedajúce aktívne oslovovanie dodávateľov, od ktorých je spustenie EDI komunikácie požadované. V prvom rade je veľmi dôležité zabezpečenie koordinácie a organizácie dodávateľov vrátane poskytovania základného odborného know-how pri procese postupného prechodu na nový spôsob elektronickej komunikácie. Je nutné zanalyzovať stav pripravenosti konkrétneho dodávateľa pre EDI komunikáciu, a tiež odovzdať dodávateľovi potrebné informácie – popisy správ, informácie o spoločnosti SPORTISIMO z pohľadu EDI – GLN kódy miest dodania a iné. Využitie Partner Managementu prináša rýchlejšie zapojenie dodávateľov do EDI komunikácie, vyššiu efektivitu obchodnej komunikácie a nižšie administratívne a prevádzkové náklady.

EDITEL vnímame ako spoľahlivého partnera v oblasti EDI, ktorý cíti spoluzodpovednosť za úspešnú realizáciu Partner Managementu. Projekt rozšírenia EDI komunikácie beží už niekoľko týždňov a podieľajú sa na ňom zástupcovia oboch spoločností. Súčasťou prvej fázy projektu bol zber údajov o dodávateľoch a existencii EDI komunikácie na ich strane. Kompletizáciu dát zaistili naši konzultanti vyškolení spoločnosťou EDITEL. Následne boli dodávatelia rozdelení do skupín podľa stavu pripravenosti a EDITEL zahájil analýzu údajov a návrh najvhodnejšieho riešenia pre konkrétne spoločnosti. V túto chvíľu je pred nami hlavná implementačná časť projektu vyžadujúca aktívnu spoluprácu zo strany dodávateľov. Napriek tomu očakávame zapojenie dodávateľov do EDI komunikácie v horizonte jednotiek mesiacov. Veríme, že všeobecné prínosy EDI komunikácie budú dôvodom pre aktívny prístup oboch strán.

Katarína Švandová, Manažér kontinuálneho zlepšovania.

Prínosy EDI pre SPORTISIMO:

  • vyššia presnosť, zníženie chybovosti a dôraz na dátovú kvalitu,
  • minimalizácia rizika nedodania/nedostupnosti tovaru,
  • automatizácia procesov a automatické párovanie dokumentov.

 

O spoločnosti:

SPORTISIMO s.r.o. je popredný maloobchodný predajca zameraný na športové vybavenie, oblečenie a obuv pre všetky vekové kategórie. Na českom trhu pôsobí už od roku 1999. V sortimente ponúka renomované svetové aj domáce značky. Otvorenie prvej predajne prebehlo na jeseň v roku 2001 a rodina kamenných obchodov sa od tej doby nezadržateľným tempom rozrastala. V roku 2008 boli prvými predajňami na Slovensku pobočky v Nitre a Poprade. V tom istom roku SPORTISIMO úspešne spustilo aj prevádzku e-shopu pre nákupy z pohodlia domova.

Symbolic image copyright SPORTISIMO s.r.o.
Logo copyright SPORTISIMO s.r.o.

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.