TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

United Bakeries využíva ediFACTORING

united bakeries - bakery-products-l

Pekárenská skupina United Bakeries

United Bakeries je popredná pekárenská skupina v Českej republike. Vznikla spojením dvoch najväčších českých skupín Delta Pekárne a Odkolek. Skupinu tvorí trinásť regionálnych pekární, rovnomerne pokrývajúcich celé územie ČR. Všetky pekárne sú držiteľom prestížnych medzinárodných certifikácií FSSC 22000. Spoločnosť United Bakeries je rovnako jednou z najvýznamnejších pekárenských firiem v Európskej únii.

Pekárne United Bakeries v roku 2017 vyrobili cca 100 000 ton chleba a pečiva. Pokiaľ by sme vyrobené chleby a pečivo rozložili natesno vedľa seba, zabrali by plochu takmer 12 tisíc futbalových ihrísk maximálnych rozmerov podľa klasifikácie FIFA. Trinásť pekární v skupine UB vyrobilo minulý rok bezmála tri štvrte miliardy kusov klasických rožkov. Pre Vašu predstavu, keby sa vytvoril z týchto rožkov reťazec, omotal by zemeguľu okolo rovníku takmer trikrát!

Spoločnosť United Bakeries ponúka svojim odberateľom a zákazníkom široké portfólio výrobkov najvyššej kvality za najlepšiu cenu a špičkový servis. Neustále sleduje nové trendy a inovuje svoj sortiment a permanentne skvalitňuje image svojich značiek a zvyšuje ich hodnotu. Najdôležitejším cieľom je byť zodpovednou firmou vo vzťahu k spoločnosti, zamestnancom a životnému prostrediu, a predovšetkým posilňovať hodnoty fair-play v obchodných vzťahoch a prinášať hodnotu akcionárom, zamestnancom a zákazníkom.

Vďaka rastúcemu obratu v segmente reťazcov spoločnosti rástli aj pohľadávky pred splatnosťou, a teda vznikla potreba poslinenia cash-flow. Zároveň spoločnosť United Bakeries chcela ísť cestou samofinancovania tohoto rastu, čo vyžadovalo znížiť pracovný kapitál viazaný v obežných aktívach. Pre dosiahnutie tohto cieľa bolo nutné zrýchliť obrátku pohľadávok u vybraných zákazníkov, bez toho, aby boli žiadaní o úpravu doby splatnosti faktúr. Factoring sa ukázal ako najlepšie riešenie bez nutnosti navyšovať úverovú angažovanosť. Využitím factoringu došlo k uvoľneniu cca 80 miliónov Kč z pracovného kapitálu, ktoré mohli byť využité na posilnenie cash-flow.

Nové riešenie ediFACTORING od Factoringu ČS a spoločnosti EDITEL ponúklo ideálnu príležitosť využiť EDI dokumenty k zaisteniu služby. Prechodom na ediFACTORING sa zaistilo financovanie bez administratívnej záťaže – faktúry a ostatné dokumenty si FČS načíta automaticky z dátovej prevádzky medzi spoločnosťou a odberateľmi. Tým pádom sa nerobí nič navyše a nie je potrebné manuálne dokladovanie.

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.