TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

EDI v obchodnej logistike

Logistics L

EDI v obchodnej logistike: ako zvýšiť efektivitu a znížiť náklady

Vzájomné interakcie medzi rôznymi dodávateľmi a ohromné ​​množstvo dát, ktoré treba každodenne spracovávať, predstavujú pre obchodnú logistiku nemalé výzvy. Elektronická výmena dát (EDI) zaručuje pri spracovaní dát z objednávok, dodacích listov a faktúr maximálnu efektivitu. Expert zo spoločnosti EDITEL, Richard Frey, v tomto článku približuje, ako je možné pomocou EDI dosiahnuť úspory v nákladoch, v akom štádiu je integrované riešenie EDI ekonomicky výhodné, a ako môže využitie nových technológií, napr. umelej inteligencie, v obchodnej logistike ďalej zvýšiť jej efektivitu.

Aké sú výzvy, ktorým dnes obchodná logistika čelí?

Medzi najväčšie výzvy patrí ohromné ​​množstvo dát, ktoré je potrebné každý deň spracovávať, a koordinácia s mnohými rôznymi subjektmi – predovšetkým dodávateľmi. Pre predstavu niekoľko čísel: len v Rakúsku je podľa rakúskeho štatistického úradu viac ako 4 100 výrobcov potravín. Typický supermarket má v priemere zalistovaných skoro 12 000 výrobkov, diskontní predajcovia ich ponúkajú menej a predajcovia s plným sortimentom zase podstatne viac. Aj za predpokladu, že supermarket zásobuje iba zlomok z týchto dodávateľov, je potrebné spracovať obrovské objemy dát. V obdobiach najväčšieho vyťaženia – ako je Veľká noc alebo Vianoce – môže byť navyše veľmi náročné sprocesovať nepredvídateľné množstvo tovaru, ktoré budú obchodníci skutočne potrebovať. Aby sa predišlo nedostatku tovaru v obchodoch, musí výrobca alebo logistická spoločnosť čo najskôr zistiť, že tovar v obchode dochádza. To je možné jedine vďaka spolupráci obchodných partnerov a výmene informácií, ku ktorej musí dochádzať v reálnom čase.

Akú úlohu pri spracovaní týchto dát zohráva EDI?

EDI ako nástroj zaisťuje, že táto interakcia funguje hladko. Zjednodušene povedané, obchodné spoločnosti a výrobcovia si vymieňajú logistické doklady elektronicky, prostredníctvom EDI. To prináša obrovské výhody, dodávateľ môže napríklad okamžite reagovať na objednávku (ORDERS). Aj elektronické spracovanie dodacích listov (DESADV) hrá v procese významnú úlohu: iba prostredníctvom tejto správy je možné zaistiť presné naplánovanie a realizáciu príjmu tovaru. EDI odbúrava administratívnu záťaž, pretože výmena dát je automatizovaná a dochádza k integrácii do nadväzujúcich systémov, ako je riadenie zásob alebo ERP (Enterprise Resource Planning), bez akýchkoľvek systémových nezrovnalostí. Znižuje sa chybovosť, procesy sa zjednodušujú a štandardizujú. Prípadné manuálne zadávanie je obmedzené na nevyhnutné minimum. To všetko zrýchľuje procesy av konečnom dôsledku zvyšuje efektivitu.

Hlavnou činnosťou spoločnosti EDITEL je automatizácia výmeny dát, vrátane dát z objednávok (ORDERS), dodacích listov (DESADV) a faktúr (INVOIC) a nastavovania potrebných procesov. V priebehu rokov sme vďaka spolupráci s mnohými významnými spoločnosťami z oblasti výroby a obchodu získali komplexné znalosti ich procesov a vybudovali si vysokú úroveň odborných znalostí so zameraním na hľadanie optimálnych riešení.

Aké súčasné trendy by mohli prispieť k ďalšiemu zlepšeniu logistických procesov alebo plánovaniu kapacít v budúcnosti?

Vďaka digitálnej výmene dát medzi dodávateľmi a obchodníkmi je už bežnou praxou, že ERP systém sám upozorní, keď sa blíži vyčerpanie niektorého tovaru. Nástroje založené na umelej inteligencii v budúcnosti prispejú k zdokonaleniu predbežného určovania množstva. Najmä v už spomínaných najvyťaženejších obdobiach, kedy býva ťažké odhadnúť potrebné množstvo tovaru, by umelá inteligencia mohla predpovede výrazne zdokonaliť.

Aké sú najväčšie výhody plnej integrácie procesov v dodávateľskom reťazci obchodnej spoločnosti?

Automatizácia procesov zvyšuje efektivitu celého hodnotového reťazca. Dodávateľský reťazec s EDI podporou funguje bez manuálnych zásahov, čo eliminuje potenciálne zdroje chýb. Bezproblémová integrácia umožňuje hladkú spoluprácu a zlepšuje komunikáciu medzi zúčastnenými obchodnými partnermi. Spoločnosti, ktoré chcú zaviesť EDI, musia tiež vopred preveriť svoje procesy, aby si zaistili čisté kmeňové dáta. To eliminuje ďalšie možné zdroje chýb av konečnom dôsledku zlepšuje spokojnosť zákazníkov.

Ako môže EDI pomôcť znížiť náklady v dodávateľskom reťazci?

Potenciálne úspory sa primárne týkajú procesných nákladov. Vezmite si napríklad dodávku 32 paliet s nápojmi: ručná evidencia prijatého tovaru by trvala päť až desať minút. Vďaka EDI dôjde k úspore podstatnej časti tohto času a príjem tovaru trvá menej ako dve minúty. Nemusí sa to zdať mnoho, ale pri 200 až 300 príjmoch tovaru to znamená časovú úsporu až 600 minút. Pokiaľ to vztiahnete na 1 000 obchodov, je to 600 000 minút alebo 10 000 hodín ušetreného času. 10 000 hodín, ktoré môžu zamestnanci venovať službám zákazníkom na predajnom mieste, namiesto toho, aby „márnili“ čas evidencií prijatého tovaru.

Ako je to s transparentnosťou, a teda aj dohľadateľnosťou dát?

Prehľad o celom dodávateľskom reťazci je z dôvodu súčasných legislatívnych požiadaviek stále dôležitejší. Okrem toho sa spotrebitelia stále viac zaujímajú o pôvod svojich výrobkov.

To znamená, že informácie o produktoch musia byť k dispozícii v celom dodávateľskom reťazci alebo musia byť poskytované spolu s nimi. Dohľadateľnosť je zaručená vďaka spolupráci s našou materskou spoločnosťou GS1, ktorá ponúka rôzne riešenia v závislosti od potrieb danej spoločnosti.

U akých veľkých spoločností sa oplatí integrované riešenie EDI?

Firmy s menším objemom objednávok môžu byť ľahko a po cenovej stránke výhodne zapojené prostredníctvom nášho webového EDI riešenia, ktoré vyžaduje iba prístup k internetu. Integrované riešenie sa oplatí najmä pri sústavnom obchodnom styku a väčších objemoch objednávok, a dôležitým predpokladom je, že spoločnosť má ERP alebo systém riadenia zásob, do ktorého je možné riešenie EDI integrovať.

Pokiaľ chcete vedieť, ako môže vaša spoločnosť optimalizovať svoj dodávateľský reťazec prostredníctvom elektronickej výmeny dát (EDI), s kolegmi vám na vaše otázky radi odpovieme. Pre odoslanie správy prosím použite kontaktné pole vpravo.

Autor

Richard Frey
Business Development Manager v spoločnosti EDITEL Austria

 

Icon \'i\'

O spoločnosti EDITEL

EDI Blog

EDITEL je medzinárodným popredným poskytovateľom služieb v oblasti elektronickej výmeny dokumentov EDI (z anglického originálu Electronic Data Interchange), ktorý sa špecializuje na optimalizáciu procesov dodávateľského reťazca. Spoločnosť poskytuje služby klientom v mnohých rôznych odvetviach.

Portrait photo copyright EDITEL
Symbol photo copyright iStockphoto, Photo credits greenbutterfly

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.