TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

EDI a potenciál technológie blockchain

Blockchain technológie

Blockchain v dodávateľskom reťazci

EDITEL ako popredný poskytovateľ EDI riešení, ktorý sa špecializuje na digitálne dodávateľské reťazce, skúma aj technológiu blockchain a jej potenciál. Podľa všetkých indícií má technológia blockchain v dodávateľskom reťazci mimoriadnu silu. Prečo je to tak a čo to znamená pre EDI?

Na úvod treba poznamenať, že EDI a technológiu blockchain nemožno porovnávať. Sú to dve úplne odlišné veci. EDI je proces medzi obchodnými partnermi a blockchain je IT technológia. Blockchain nenahradí ani nevytlačí EDI, ale v určitých prípadoch bude tvoriť základ pre nové a optimalizované EDI procesy.

Zoberme si to pekne po poriadku. Čo je to blockchain? Jednoducho povedané, blockchain – alebo technológia distribuovanej účtovnej knihy – je decentralizovaná a verejná databáza, ktorá uchováva transakcie. Nemožno ju upravovať pomocou kryptografickej technológie, čo znamená, že s ňou nemožno manipulovať. Použitie technológie blockchain prináša veľkú pridanú hodnotu, pretože transakcie sú vysledovateľné a odolné voči manipulácii. To je jeden z dôvodov, prečo sa aplikácie blockchain často používajú vo finančnom sektore.

Bezpečnosť a odolnosť voči neoprávnenej manipulácii sú síce skvelé, ale prečo musia byť databázy verejné? Verejná databáza nemá v dodávateľskom reťazci zmysel. Žiadna zo zainteresovaných strán nechce verejne prezentovať svoje vlastné transakcie alebo dodávateľské reťazce. To isté platí aj vo finančnom svete, hoci súčasné šifrovacie technológie dokážu zabezpečiť potrebnú ochranu dôverných informácií aj vo verejnej databáze.

Potenciál technológie blockchain v dodávateľskom reťazci

Ak sa pozrieme na dnešné dodávateľské reťazce, zistíme, že údaje sa odovzdávajú od jedného partnera k druhému. Každý partner sa v konečnom dôsledku musí spoliehať na predchádzajúceho partnera v dodávateľskom reťazci, čo sa dá tak trochu prirovnať ku hre “ na tichú poštu“. Pri „sekvenčnom“ prenose údajov zohráva úlohu aj časový aspekt; žiadny partner v dodávateľskom reťazci nedostane údaje, kým ich neodovzdá predchádzajúci partner.

A práve v tom spočíva hlavný potenciál blockchainu v dodávateľských reťazcoch. Údaje (základné produkty, krajina pôvodu, výrobca atď.) sú od začiatku k dispozícii všetkým nadväzujúcim účastníkom dodávateľského reťazca. Predajcovia majú prístup k údajom o kvalite surovín už v počiatočnej fáze a môžu si byť istí, že tieto údaje zostanú nezmenené. V dôsledku toho sa rozširujú možnosti optimalizácie a zabezpečenia dodávateľského reťazca. Príkladom je vysledovateľnosť výrobkov a ich komponentov, alebo v prípade potravín ich zložiek alebo surovín.

Kde je možné technológiu blockchain účelne využiť?

Blockchain môže hrať dôležitú úlohu najmä v prípadoch, keď v globálnom dodávateľskom reťazci figurujú oblasti alebo krajiny bez spoľahlivých inštitúcií alebo obchodných partnerov. V takýchto prípadoch môže použitie technológie blockchain zaistiť dodatočnú transparentnosť a v konečnom dôsledku aj bezpečnosť. Kde nie je k dispozícii „spoľahlivá protistrana“, použije sa blockchainová technológia, aby medzeru zaplnila.

Blockchain má tiež potenciál u dodávateľských reťazcov, ktoré zahŕňajú množstvo subjektov, a majú teda mnoho rozhraní. Výrazne urýchľuje prenos informácií, čo má príjemný vedľajší účinok v podobe zníženia spotreby papiera a odbúravania ručného zadávania údajov.

Rôzne možnosti využitia

Technológia blockchain nie je prínosom len pre logistiku a dodávateľský reťazec ako celok. Pomocou SmartContracts alebo NFTs je možné ľahšie alebo efektívnejšie spracovávať rad procesov v najrôznejších oblastiach.

Vo výsledku sa potom oplatia aj tie procesy, ktoré dnes nie sú príliš ziskové. Šetrí sa tak nielen čas a peniaze, ale okrem iného sa v niektorých odvetviach a odboroch znižuje dopad na životné prostredie. Technológia blockchain môže zaistiť napríklad väčšiu transparentnosť a sledovateľnosť procesov v dodávateľskom reťazci, čo umožňuje lepšie sledovanie toku odpadov a prevenciu znečistenia. Tým, že zlepšuje monitoring a transparentnosť recyklačného reťazca, môže blockchainová technológia tiež zvýšiť podiel recyklácie. Vďaka riešeniu založenému na blockchaine môžu spoločnosti zdokumentovať všetky kroky v recyklačnom reťazci, od zberu až po spracovanie a využitie recyklovaných materiálov. Je tak zaistený lepší monitoring a kvalita recyklovaných materiálov. Tým, že umožňuje spoľahlivý a bezpečný prenos informácií o pôvode a kvalite recyklovaných materiálov, môže blockchain taktiež prispieť k optimalizácii obchodu s recyklovanými surovinami.

Význam technológie blockchain v EDI kontexte

V súčasnej dobe to nevyzerá, že by technológia blockchain ponúkala v EDI kontexte významnú pridanú hodnotu.

Prototyp pre výmenu dát založenú na EDI nehovorí priamo o použití technológie blockchain: Vo všeobecnosti je dodávateľský reťazec pomerne krátky, existuje vysoký stupeň dôvery a spolupráce medzi zúčastnenými partnermi, procesy sú dobre zavedené a vysoko štandardizované. V dôsledku toho bude blockchain pravdepodobne skôr doplnkovou technológiou k „tradičnému“ EDI, a zároveň umožní ďalšie potenciály a prípady použitia v dodávateľských, hodnotových reťazcoch a mimo nich.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa technologických inovácií v dodávateľskom reťazci, ja a moji kolegovia vám ich radi telefonicky zodpovieme. Môžete využiť aj kontaktný formulár na pravej strane. Tešíme sa na vaše otázky.

Portrait Alexander Schaefer EDITEL AustriaAutor

Alexander Schaefer
Chief Information Officer at EDITEL Austria

 

 

Icon \'i\'

O spoločnosti EDITEL

EDI Blog

EDITEL je medzinárodným popredným poskytovateľom služieb v oblasti elektronickej výmeny dokumentov EDI (z anglického originálu Electronic Data Interchange), ktorý sa špecializuje na optimalizáciu procesov dodávateľského reťazca. Spoločnosť poskytuje služby klientom v mnohých rôznych odvetviach.

Portrait photo copyright Editel/Petra Spiola
Symbolic image copyright iStockphoto, photo credit Iaremenko

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.