TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

EDI a B2B komunikácia pre pokročilé služby HOPI

HOPI trucks

Spoločnosť HOPI si každý mesiac vymení so svojimi partnermi približne jeden milión EDI správ, ktoré sa využívajú na riadenie logistických služieb. Vďaka vyspelému IT zázemiu založenému na systéme SAP má spoločnosť HOPI úplnú kontrolu nad logistickými operáciami svojich klientov v ich skladoch, vrátane riadenia dodávok koncovým odberateľom.

Zároveň sa v informačných systémoch zákazníkov udržiava aktuálny stav skladov a všetkých logistických operácií. Pri budovaní EDI a B2B komunikácie s obchodnými partnermi využíva HOPI služby spoločnosti EDITEL.

Budovanie EDI komunikácie s partnermi je kontinuálny projekt

Spoločnosť HOPI spustila svoju prvú EDI komunikáciu v roku 1998 v rámci logistického crossdockingového projektu pre spoločnosť Makro. Odvtedy sa jej podarilo realizovať množstvo logistických projektov, v ktorých hrá významnú úlohu EDI a B2B komunikácia so zákazníkmi. Z hľadiska spôsobu realizácie prenosu údajov sa však požiadavky zákazníkov môžu líšiť. Spoločnosť HOPI môže ľahko vyhovieť týmto rôznorodým požiadavkám vďaka implementácii integračnej platformy IBM Sterling B2B Integrator a systému GENTRAN: Server od spoločnosti EDITEL. Oba systémy sú prepojené so systémom SAP spoločnosti HOPI a umožňujú komunikáciu s externými partnermi prostredníctvom komunikačnej platformy eXite alebo aj priamo pomocou rôznych komunikačných protokolov.

Logistické operácie je možné plne riadiť prostredníctvom EDI

Mnohí zákazníci implementovali so spoločnosťou HOPI kompletné riadenie logistických operácií prostredníctvom EDI komunikácie na základe správ GS1 EANCOM. Nadnárodné spoločnosti týmto spôsobom často pokrývajú jednotné riadenie svojich lokálnych logistických poskytovateľov v rôznych krajinách. V tomto prípade sa HOPI musí prispôsobiť navrhovanému komunikačnému scenáru, ktorý sa môže mierne líšiť v typoch EDI správ používaných v jednotlivých implementáciách, ale väčšinou pokrýva tieto základné oblasti:

  • Výmena základných údajov o tovare a partneroch vrátane odberateľov
  • Riadenie príjmu tovaru do skladu z jednotlivých výrobných závodov
  • Riadenie dodávok tovaru koncovým odberateľom
  • Riadenie interných skladových operácií vrátane Co-Packing atď.
  • Výmena informácií o stave zásob na sklade

EDI komunikácia zabezpečuje úplnú obojstrannú výmenu údajov, takže aj zákazník má vo svojom informačnom systéme celkový prehľad o operáciách prebiehajúcich na strane poskytovateľa logistických služieb. Príkladom je nasledujúci typ komunikačného scenára na ilustrácii:

HOPI_illustration

Typ komunikačného scenára

„Komunikáciu začíname výmenou údajov o našom uskladnenom sortimente pomocou správ PRODAT alebo PRICAT. Tie nám umožňujú identifikovať jednotlivé položky pomocou kódov GTIN a získať i dôležité informácie o všetkých úrovniach balenia, od spotrebiteľských jednotiek až po palety. Tieto informácie nám pomáhajú pri logistických operáciách, vrátane informácií o rozmeroch, hmotnosti, požadovanej minimálnej trvanlivosti od dodania, spôsobu manipulácie a skladovania. Prostredníctvom správy PARTIN si následne vymieňame informácie o GLN kódoch jednotlivých miest dodania a ďalších informácií o odberateľoch,“ hovorí Michal Durda, senior IT analytik spoločnosti HOPI Holding.

Zákazník vždy pozná aktuálny stav svojich zásob v HOPI

Sklady HOPI informujú svojich zákazníkov o dodávkach tovaru prostredníctvom elektronických avíz DESADV – buď v štandardnej, alebo paletovej forme s SSCC kódmi napr. pre Metro, Albert a Rohlík. Dodací list obsahuje aj informácie o šaržiach a dátumoch spotreby výrobkov. Po potvrdení prevzatia tovaru odberateľov, dostane zákazník elektronické potvrdenie príjmu – správu RECADV, ktorá mu umožní aktualizovať stav svojich zásob v sklade HOPI. Logistický poskytovateľ riadi dodávky k odberateľom na základe správy INSDES – inštrukcie k dodávke, ktoré generuje zákazník na základe objednávok od svojich odberateľov. Zákazník môže sledovať stav dodávky prostredníctvom správy OSTRPT – správa o stave objednávky, ktorá sa generuje v rôznych fázach dodávky. Spoločnosť HOPI spracováva pre svojich zákazníkov aj EDI dodacie listy a poskytuje potvrdené dodacie listy vo svojom webovom portáli. Niekedy sa zákazníkom zasielajú aj správy DESADV s informáciami o šaržiach a dátumoch expirácie tovaru dodaného k odberateľom.

Komplexné riadenie logistiky vrátane neobvyklých operácií

Prostredníctvom výmeny správ HANMOV a INVRPT môžu zákazníci HOPI jednoducho riadiť všetky skladové operácie vrátane Co-Packing. Tieto správy informujú zákazníka o pohybe tovaru v reálnom čase a generovanie stavovej správy INVRPT poskytne úplný prehľad o stave skladu. Takáto implementácia EDI komunikácie umožňuje zákazníkom riadiť všetky logistické operácie vrátane menej bežných, ako je napr. spätný zvoz. Zároveň môžu mať úplný prehľad o všetkých operáciách vo svojom informačnom systéme takmer v reálnom čase a vytvárať dodacie listy pre svojich odberateľov. Rovnakým spôsobom je možné riadiť logistiku aj pre maloobchodné reťazce, v prípade, že logistické služby poskytuje spoločnosť HOPI.

Implementácia EDI s poskytovateľom logistických služieb prináša výhody pre obe strany

Vďaka EDI komunikácii v rámci viac ako 25 logistických projektov v spoločnosti HOPI je riadenie logistických služieb jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Pri stovkách vymieňaných správ denne je táto rýchla a bezchybná elektronická komunikácia nevyhnutná pre každého, kto hľadá efektívne riešenie. Zákazníci môžu sledovať všetky logistické operácie priamo vo svojich informačných systémoch. Pre veľké nadnárodné spoločnosti to znamená jednotnú komunikáciu s ich logistickými dodávateľmi v rôznych krajinách.

O spoločnosti

HOPI, rodinná spoločnosť založená Františkom Piškaninom v roku 1992, sa stala jednou z najvýznamnejších logistických spoločností v strednej Európe. Dnes pôsobí v piatich krajinách a zamestnáva viac ako 5 000 ľudí. Taktiež vlastní viac ako 1 000 vozidiel, ktoré sa starajú o komplexné logistické procesy pre významných zákazníkov, ako sú Makro, Metro, Albert, Tesco a Billa, a dodávateľov, ako sú Nestlé, Procter & Gamble, Unilever, Mondelez a ďalšie. Tieto spoločnosti využívajú EDI komunikáciu so spoločnosťou HOPI na riadenie logistických operácií na základe štandardov GS1 EANCOM alebo GS1 XML. Spoločnosť HOPI začala budovať svoju EDI komunikáciu už v roku 1998 pre logistický projekt crossdocking pre spoločnosť Makro.

Symbolic image copyright HOPI
Logo copyright HOPI

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.