TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Dodávateľské reťazce v automobilovom priemysle

Zásobování OEM jedním kliknutím – dodavatelský řetězec úrovně v automobilovém průmyslu

Priemerné auto sa v závislosti od modelu a značky skladá  približně zo 30 000 dielov. Väčšina výrobcov automobilov si nevyrába všetky tieto diely sama, ale necháva si ich podľa potreby dodávať od rôznych firiem. Pyramída dodávateľov a subdodávateľov je tvorená niekoľkými úrovňami (TIER 1, TIER 2 atď.) a vyžaduje dokonalú vzájomnú súčinnosť všetkých zúčastnených subjektov. Našťastie je tu elektronická výmena dát (EDI), ktorá im pomáha a navzájom ich všetky prepája.

Dodávateľské reťazce v automobilovom priemysle fungujú ako dobre previazaný proces

Hoci sa v Rakúsku automobily nevyrábajú, v rámci automobilového priemyslu tu pôsobí zhruba 900 dodávateľov, ktorých výrobky si veľmi cenia výrobcovia konečného produktu v automobilovom priemysle (OEM) po celom svete. Rakúsko okrem iného ponúka aj kompetenčné centrá pre vývoj motorov a výrobu riadiacich zariadení, hliníkových komponentov a sintrovaných súčiastok. Niektorí OEM majú okrem nezávislých dodávateľov aj výrobné závody, ktorých miestne dcérske spoločnosti vyrábajú základné diely práve v Rakúsku. Niektorí medzinárodní dodávatelia automobilov prevádzkujú výrobné závody, z ktorých sa pre OEM montujú celé vozidlá. Vzhľadom na to, že sa vozidlo skladá približne z 30 000 dielov, nie je žiadnym prekvapením, že sa na procese podieľa mnoho rôznych dodávateľov. Aby všetko fungovalo plynule a bez problémov, je potrebné sofistikované riadenie dodávateľského reťazca. Práve tomu sa budeme venovať v dnešnom príspevku.

Sofistikovaný dodavateľský reťazec

Ako ukazuje nasledujúca schéma, dodávateľský reťazec OEM sa skladá z niekoľkých úrovní, takzvaných TIER 1 – TIER 3. Priami dodávatelia do OEM sa označujú ako dodávatelia úrovne TIER 1. Povedzme, že „výrobca dielov B“ vyrába skrutky a svoje produkty dodáva „výrobcovi súčiastok A“ a priamo OEM. To teda znamená, že „výrobca dielov B“ pôsobí ako v úrovni TIER 3, tak TIER 1.

Dodávatelia na úrovni TIER 3 by sa dali označiť za subdodávateľov TIER 2. Dodávatelia úrovne 3 by sa dali označiť za subdodávateľov úrovne 2. Kedykoľvek tento subdodávateľ dodáva zároveň aj priamo OEM, je pre tieto obchodné transakcie považovaný za spoločnosť na úrovni TIER 1.

Original Equipment Manufacturer EN

Výrobcovia autodielov dodávajú nielen výrobcom systémov/modulov a komponentov, ale aj priamo výrobcom automobilov.

Dôkladné pochopenie logiky tohto viacúrovňového systému je užitočné pre analýzu štruktúry dodávateľského odvetvia v Rakúsku. V Rakúsku pôsobí 74 % všetkých dodávateľov v automobilovom priemysle na úrovni TIER 2, čo znamená, že dodávajú výrobky spoločnostiam na úrovni TIER 1. Zároveň 61 % miestnych dodávateľov spadá do úrovne TIER 1, a teda dodávajú OEM. Niektoré z týchto oblastí sa prekrývajú.

EDI zlepšuje kvalitu dát

Spoločnosti, ktoré dodávajú priamo OEM, sa stretávajú s požiadavkou, ktorá je dnes v tomto odvetví štandardom. Každá spoločnosť, ktorá sa usiluje o nadviazanie alebo vybudovanie obchodného vzťahu s OEM, je vyzvaná na používanie elektronickej výmeny dát (EDI). Konkrétne ide o výmenu dokumentov ako objednávky, prognózy, odvolávky a faktúry. Dodávať tovar do výrobného závodu OEM bez použitia EDI je v dnešnej dobe vlastne nemožné. Uprednostňovanie EDI má svoje opodstatnenie, pretože EDI v konečnom dôsledku zlepšuje kvalitu dát a zvyšuje bezpečnosť plánovania aj efektivitu nákladov pre všetkých zapojených partnerov naprieč dodávateľským reťazcom.

Priame pripojenie

Na nadviazanie spojenia s OEM existuje mnoho rôznych možností. Niektorí OEM pre svojich dodávateľov vytvorili špecializované EDI portály. Iní dodávatelia integrujú EDI do vlastných ERP systémov (plánovanie podnikových zdrojov), čo im umožňuje pripojiť sa k programom riadenia zásob svojich klientov.

EDITEL využíva na prepojenie firiem z automobilového priemyslu v celom regióne už niekoľko desiatok rokov svoju eBusiness platformu eXite. Tento princíp výrazne znižuje technickú náročnosť, pretože tu stačí jediné pripojenie a nie je treba programovať celý rad rôznych rozhraní. Jednotliví dodávatelia v automobilovom priemysle totiž často spolupracujú s klientmi z mnohých krajín a tí používajú systémy na riadenie zásob od rôznych poskytovateľov. Zároveň ani odberatelia autodielov a komponentov nie sú napojení len na jedného, ale na niekoľko dodávateľov.

Elektronická výmena dát už je v každodennom obchodnom styku bežnou praxou nielen medzi dodávateľmi TIER 1 a OEM. Na prepojenie s vlastnými dodávateľmi (TIER 2) prostredníctvom EDI majú výrazný záujem aj dodávatelia TIER 1. Vo chvíli, keď podnik začne projekt digitalizácie, nasleduje vždy čosi ako „reťazová reakcia“, ktorá jeho obchodných partnerov prinúti, aby sa do EDI zapojili aj oni. A to od dodávateľov úrovne 3 až po dodávateľa úrovne 1, OEM, predajcu automobilov, a dokonca aj výrobné závody. Vďaka tomuto prístupu je možné dosiahnuť vysokú kvalitu dát bez akýchkoľvek systémových nezrovnalostí, čo nielenže šetrí čas a náklady, ale zároveň tiež ponecháva menší priestor pre chyby.

Riešenie šité na mieru

Ak chce podnik špecializovaný webový portál prispôsobený potrebám svojich dodávateľov, ktorý by im mohol dať k dispozícii, nie je problém to zaistiť. Pokiaľ máte o podobné riešenie záujem, obráťte sa na spoločnosť EDITEL. Existuje aj ďalšia možnosť: prostredníctvom webového EDI môžeme poskytnúť rýchly a jednoduchý prístup k elektronickej výmene dát aj dodávateľom, ktorí ešte nemajú zavedenú EDI infraštruktúru. Na to, aby mohla spoločnosť v EDI zdieľať dokumenty so svojimi obchodnými partnermi, stačí počítač s prístupom na internet a prihlasovacie údaje.

Zhrnuté a podčiarknuté: bez ohľadu na to, na akom mieste v dodávateľskej pyramíde sa spoločnosť nachádza, či sídli v tuzemsku alebo v zahraničí, alebo má vo svojom ERP zodpovedajúce rozhranie, ponúkame rad riešení zodpovedajúcich všetkým možným požiadavkám. Jedinou možnosťou, ktorá neprichádza do úvahy, je nerobiť nič. Najmä malí dodávatelia v automobilovom priemysle budú mať bez EDI v dnešnom globalizovanom svete ťažkosti, samozrejme pokiaľ chcú vyhovieť požiadavkám veľkých hráčov na trhu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako pomocou EDI posunúť procesy dodávateľského reťazca v automobilovom priemysle na vyššiu úroveň, ja aj moji kolegovia vám radi odpovieme na všetky vaše otázky. Pre zaslanie správy prosím použite kontaktný formulár vpravo.

Jan-Molnar-portrait-fotoAutor

Jan Molnár
Sales & Business Development Manager

Icon \'i\'

O spoločnosti EDITEL

EDI Blog

EDITEL je medzinárodným popredným poskytovateľom služieb v oblasti elektronickej výmeny dokumentov EDI (z anglického originálu Electronic Data Interchange), ktorý sa špecializuje na optimalizáciu procesov dodávateľského reťazca. Spoločnosť poskytuje služby klientom v mnohých rôznych odvetviach.

Symbolic image copyright iStockphoto, photo credit Atstock Productions
Illustration copyright EDITEL Austria GmbH

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.