TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Overené postupy: ako úspešne zapojiť preddodávateľa

Robotická technológia v automobilovom priemysle na zobrazovanie upstream EDI pre preddodávateľov

Maloobchodní predajcovia potravín a potravinársky priemysel patria bezpochyby medzi priekopníkov elektronickej výmeny dát (EDI) v B2B sektore. Automobilový priemysel však tiež získal bohaté skúsenosti vo vývoji riešení špecifických pre vlastné odvetvie. Jedným z nich je osvedčená prax zapájania dodávateľov na všetkých úrovniach dodávateľského reťazca do systému (upstream EDI). Čo je príklad hodný nasledovania.

Výrobcovia, veľkoobchody, sprostredkovatelia aj maloobchodníci vo všetkých odvetviach sa v jednej veci zhodujú: skladovanie predstavuje významný faktor, ktorý ovplyvňuje náklady. Spájajú sa s ním nielen výdavky na prevádzkové priestory, zamestnancov a viazaný kapitál, ale aj všetky riziká spojené so skladovaním. Potraviny sa rýchlo kazia, oblečenie môže vyjsť z módy alebo podlieha sezónnosti. Vozidlá zase prestávajú byť pre spotrebiteľov atraktívne vo chvíli, keď sa objaví nový model.

Maloobchodní predajcovia potravín sú priekopníkmi EDI

Pre všetky odvetvia je spoločné aj to, že im elektronická výmena dát (EDI) prináša množstvo výhod. Maloobchodníci a výrobcovia potravín sú tu skutočnými priekopníkmi. Spoločnosť EDITEL ako popredný poskytovateľ služieb EDI predstavuje pre toto odvetvie spoľahlivého partnera už vyše 40 rokov a významne formuje technológie, ktoré sa v EDI využívajú. V priebehu rokov si EDI postupne osvojuje stále širšie spektrum odvetví.

Generálny riaditeľ spoločnosti EDITEL Gerd Marlovits podotýka: „ODETTE je pre automobilový priemysel tým, čím je EANCOM pre priemysel spotrebiteľský. Každé odvetvie používa také riešenie, aké najlepšie vyhovuje jeho potrebám.“

Uvažovanie nad rámec ukazuje širšie súvislosti

Odlišnosti v riešení, ktoré používajú jednotlivé odvetvia, ponúkajú skvelú príležitosť, ako sa od seba vzájomne učiť. Automobilový priemysel sa koniec koncov považuje za jedno z najnáročnejších odvetví, čo sa týka najmä automatizácie výroby a digitálneho prepojenia dodávateľov. V tejto súvislosti sú najdôležitejšie dva technické pojmy: „just in time (JIT)“ a „just in sequence (JIS)“.

Vzhľadom na to, že zákazníci v automobilovom priemysle vyžadujú rozmanité prvky, jednotlivé modely automobilov sa vyrábajú v rôznych verziách. Niekoľko paralelných výrobných liniek zložitosť ešte zvyšuje. Pre lepšiu predstavu: len v roku 2019 vyrobilo 19 najväčších svetových výrobcov automobilov 78,6 milióna automobilov (podľa údajov CAM, vrátane ľahkých úžitkových vozidiel). Tu je vidieť, že presnosť v nákupe, skladovaní a logistike jednotlivých komponentov je v automobilovom priemysle kľúčová.

Zodpovedajúce množstvo v správny čas

Čo spočiatku vyzerá ako herkulovská úloha, je zvládnuteľné práve vďaka konceptom ako „just in time“ a „just in sequence“. Rozumie sa nimi, že dodávatelia v automobilovom priemysle dodávajú diely a súčiastky na montážnu linku nielen v zodpovedajúcom množstve a parametroch, ale aj presne v čase, ktorý zákazník požaduje. Pomáha to vyhnúť sa chybám na strane montážnych technikov.

Takto zložitá a zároveň sofistikovaná logistika by vôbec nebola možná bez hladkej výmeny informácií medzi výrobcami automobilov a ich dodávateľmi prostredníctvom EDI (v ideálnom prípade na troch úrovniach, ktoré sa nazývajú „TIER 1 – TIER 3“).

Upstream EDI: ďalší článok v reťazci

Aj výrobcovia potravín v čoraz väčšej miere objavujú výhody upstremového EDI, teda začlenenia dodávateľov na všetkých úrovniach dodávateľského reťazca do systému. Tento prístup ale zatiaľ nie je príliš rozšírený. Okrem priameho zefektívnenia procesov má upstream EDI aj ďalšie pozitívne dopady: vďaka detailnejšej koordinácii dodávateľského reťazca je tak možné zabrániť nadprodukcii a plytvaniu potravín. Technológia EDI zohráva významnú úlohu aj v oblasti kontroly pôvodu a sledovateľnosti výrobkov. Presné informácie uspokojujú nielen rastúci dopyt spotrebiteľov po informáciách, ale zároveň sa veľmi osvedčujú v prípadoch, kedy dochádza k stiahnutiu výrobku z predaja a z regálov, a je potrebné vyradiť iba niektoré jeho šarže, nie všetky výrobky.

Icon \'i\'

O spoločnosti EDITEL

EDI Blog

EDITEL je medzinárodným popredným poskytovateľom služieb v oblasti elektronickej výmeny dokumentov EDI (z anglického originálu Electronic Data Interchange), ktorý sa špecializuje na optimalizáciu procesov dodávateľského reťazca. Spoločnosť poskytuje služby klientom v mnohých rôznych odvetviach.

Symbolic image copyright iStockphoto, photo credit ipopba

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.