TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Sieť čerpacích staníc Slovnaft a EDI

žena v pozadí s rukou dotýkajúcou sa digitálneho displeja vo význame EDI v spoločnosti Slovnaft

Ako to začalo

Spolupráca so Slovnaftom sa datuje od roku 2015, kedy sieť čerpacích staníc Lukoil v Čechách prevzala skupina MOL. MOL CZ a sesterská SLOVNAFT, a.s. sa rozhodli pre ponechanie existujúcich nástrojov pre elektronickú výmenu dokumentov a ich rozšírenie o ďalšie moduly. Dnes je technická časť EDI (tzv. backend) siete MOL CZ spravovaná v slovenskom Slovnafte a v Čechách operujú EDI koordinátori.

Pri implementácii EDI v Slovnafte nebola potrebná migrácia z jedného systému na druhý ako v Čechách. Spočiatku EDI systém slúžil iba na správu faktúr. EDITEL poskytol softvérový mechanizmus pre vyhodnotenie faktúr a validáciu elektronického podpisu. Predchádza sa tak chybám ešte pred vstupom faktúr do centrálneho systému SAP, uvádza Štefan Sádovský, výkonný riaditeľ EDITEL SK s.r.o.

Komplexné riešenie

Slovnaft si každý mesiac vymení s partnermi približne 11.000 faktúr a asi 6.700 objednávok. Po implementácií modulu pre elektronické zasielanie objednávok vyhodnotil EDI moduly ako veľmi prínosné.  So špecialistami z EDITELu hľadal ďalšie možnosti zefektívnenia procesov a identifikoval ich v oblasti dodacích listov. V praxi môže mať dodací list aj 300 položiek, pričom personál čerpacej stanice ich doposiaľ ručne kontroloval a zadával do systému. Behom špičky sa príjem tovaru presúval do časov po odchode vozidla dodávateľa, ktorý tak nemal informáciu, či sa nevyskytli nezrovnalosti medzi fyzickým stavom a položkami v dodacom liste. Cieľom projektu bola implementácia modulu pre spracovanie dodacích listov a generovanie príjemiek pre dodávateľa. Vďaka EDI archívu od EDITELu bude môcť Slovnaft sledovať celý obchodný prípad na jednom prehľadnom softvéri.

Jedným z našich pilotných EDI partnerov je PF Distribution a.s., zásobujúci celú sieť čerpacích staníc Slovnaft. Na tomto príklade sme si overili pripravenosť celého projektu a aj vďaka profesionálne odvedenej práci zo strany EDITELu som presvedčený, že sa nám podarí v krátkom čase dosiahnuť očakávané ciele.

Ing. Roman Rybanský, Head of Enterprise Application Management, Information Technology, SLOVNAFT, a.s.

Benefity EDI pre Slovnaft

  • prehľadné previazanie jednotlivých správ obchodnej výmeny
  • úspora času a financií
  • zníženie potencionálnych chýb (nie je nutný ručný zápis)
  • archivácia

O spoločnosti

SLOVNAFT, a. s., je rafinérsko-petrochemická spoločnosť s ročným spracovaním 6 miliónov ton ropy. Od roku 2004 je SLOVNAFT, a. s., súčasťou najvýznamnejšej stredoeurópskej integrovanej ropnej skupiny – Skupiny MOL. Spoločnosť SLOVNAFT, a. s., disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci Slovenska. Zameriava sa na predaj motorových palív a mazív a na poskytovanie širokej škály služieb motoristom vrátane predaja potravín, kávy, snackov a nápojov. V súčasnosti má 253 prevádzok.

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.