TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Objednávkový portál buyIT prináša EDI priamo k obchodným zástupcom

Two person are sitting in a car. EDI to go: Online order portal buyIT brings EDI to the sales representatives

EDI ako „tajná digitálna zbraň“ pre externých obchodných zástupcov

Tou najväčšou devízou externých obchodných zástupcov zvyknú byť skôr ich ľudské vlastnosti: musia byť okrem iného vysoko orientovaní na zákazníka, mať zmysel pre humor a byť presvedčiví. Ako si ale dokážu obchodní zástupcovia na cestách udržiavať prehľad o neustále sa meniacich cenách, sortimente, minimálnych objemoch objednávok, zľavách, histórii objednávok alebo dokonca o aktuálnom stave objednávok? Už dlhšiu dobu je k dispozícii niečo ako „tajná digitálna zbraň“ pre externých obchodných zástupcov: buyIT. Prečítajte si tento príspevok na našom EDI blogu a dozviete sa všetko o tomto sofistikovanom objednávkovom portáli a mnohých spôsoboch jeho využitia.

Externí obchodní zástupcovia bývajú obvykle veľmi komunikatívni ľudia. V závislosti od odvetvia a obchodného modelu sú v každodennom kontakte s množstvom ľudí. Večer alebo skoro ráno nasledujúci pracovný deň však musia riešiť ďalšiu úlohu, ktorá je väčšinou menej zábavná: nové objednávky musia preniesť do firemného ERP alebo na zadanie informácií použiť iné softvérové riešenie, čo je väčšinou zdĺhavý proces.

Ale nemusí to tak byť! Stále viac firiem vybavuje svojich terénnych pracovníkov našim online portálom buyIT. Slúži na evidenciu zákaziek v priebehu schôdzky s klientom (či krátko po nej) priamo na mieste v notebooku alebo na tablete, a na prenos zadaných informácií priamo do ERP. Ďalšou veľkou výhodou tohto nástroja je, že poskytuje obchodným zástupcom tie najaktuálnejšie informácie, aj keď sú práve na cestách. Môžu tak mať vďaka nemu prehľad o najnovších cenách, zľavách, celej histórii objednávky, bezplatných vzorkách poskytnutých klientom a špecifických potrebách nových aj dlhodobých klientov. Na prácu s buyIT stačí len funkčné pripojenie k internetu.

buyIT je skvelou multiúčelovou voľbou pre mnoho odvetví:

Pre externých obchodných zástupcov:

  • umožňuje pri jednaní s klientom spracovať objednávku priamo na mieste
  • umožňuje získavať najaktuálnejšie informácie o podmienkach, sadzbách, zľavách a pod., aj keď sú práve na cestách

Pre malých klientov:

  • pohodlný nástroj pre objednávkové procesy dostupný 24 hodín denne, 7 dní v týždni
  • jedinou podmienkou je prístup k internetu

Malí klienti objednávajú u dodávateľov prostredníctvom buyIT

buyIT môžu používať nielen externí obchodní zástupcovia na evidenciu objednávok počas rokovaní s klientmi. Ďalším z mnohých príkladov využitia portálu môžu byť napríklad predajcovia alebo výrobcovia kaderníckych potrieb, ktorí používajú buyIT na prepojenie s mnohými malými kaderníctvami, ktorým umožňuje rýchlo a jednoducho zadávať objednávky. Na prepojenie s drobnými klientmi môžu buyIT samozrejme využívať aj maloobchodníci v ďalších odvetviach. Je veľmi pravdepodobné, že aj vaša firma by pre buyIT našla uplatnenie, a to bez ohľadu na odvetvie, v ktorom pôsobíte.

Či už buyIT používate ako objednávkový portál alebo ako nástroj pre externých obchodných zástupcov, jeho používanie je veľmi jednoduché. Všetko, čo potrebujete, je funkčné pripojenie k internetu a mobilné elektronické zariadenia (napr. notebook alebo tablet). Všetky funkcie je možné prispôsobiť podľa potrieb daného odvetvia alebo spoločnosti. Princíp je vždy rovnaký: prihlásenie, zadanie údajov k objednávke a ich odoslanie spolu so stavom objednávky a faktúrou.

Automatické spracovanie údajov o objednávkach v ERP systéme

Zmyslom buyIT je umožniť drobným klientom zadávať objednávky 24 hodín denne, 7 dní v týždni a uľahčiť tak prácu pracovníkom oddelenia teleshoppingu. Pridanou hodnotou je začlenenie objednávok zadaných prostredníctvom portálu buyIT prostredníctvom existujúceho riešenia EDI priamo do ERP systému danej firmy. Okrem toho je v ňom možné vytvárať cenníky a zľavy špecifické pre konkrétneho klienta, a automaticky aktualizovať kmeňové dáta tovaru.

Pokiaľ by ste chceli buyIT sprístupniť svojim terénnym pracovníkom alebo ho využiť na prepojenie svojich drobných klientov s vašim ERP, neváhajte nás osloviť pomocou kontaktného poľa vpravo. buyIT ponúka oveľa viac ako príklady uvedené v tomto príspevku. O všetkých jeho prínosoch sa s vami radi porozprávame na osobnej schôdzke. Tešíme sa na stretnutie s vami!

Portrait Christoph Stenech EDITEL AustriaAutor

Christoph Stenech
Head of Sales spoločnosti EDITEL Austria

Icon \'i\'

O spoločnosti EDITEL

EDITEL

EDITEL je medzinárodným popredným poskytovateľom služieb v oblasti elektronickej výmeny dokumentov EDI (z anglického originálu Electronic Data Interchange), ktorý sa špecializuje na optimalizáciu procesov dodávateľského reťazca. Spoločnosť poskytuje služby klientom v mnohých rôznych odvetviach.

Portrait photo copyright Editel/Petra Spiola
Symbolic image copyright iStockphoto, photo credit Wavebreakmedia

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.