TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Komplexné a flexibilné integračné riešenia

automotive-production_l

EDITEL poskytuje EDI služby pre rôzne odvetvia vrátane automobilového priemyslu. Automobilový priemysel je rozsiahly priemyselný segment, ktorý zahŕňa nielen samotnú výrobu automobilov, ale aj všetky procesy dodávateľského reťazca, vrátane potrebnej logistiky a mnohých ďalších súvisiacich oblastí.

Náš zákazník, náš pán

Dodávateľský reťazec v 21. storočí si vyžaduje komplexnú transparentnosť. V prípade dosiahnutia, umožňuje rast, inovatívnu spoluprácu všetkých strán, ktorá vedie k úspechu a schopnosti prekonať aj budúce riziká zlyhania alebo nepredvídané obmedzenia v podobe hospodárskej krízy alebo pandémie. Dodávateľské reťazce v automobilovom priemysle sa postupne optimalizujú už viac ako 40 rokov. Sú čoraz zložitejšie, pretože kladú vysoké nároky na rýchle inovácie, flexibilitu, efektívnosť, ale predovšetkým na nekompromisnú kvalitu a bezpečnosť výroby. Spoľahlivá EDI komunikácia je preto v automobilovom sektore jedným z kľúčových predpokladov na zabezpečenie funkčných výrobných systémov.

„Vzhľadom na prevádzkové prostredie bolo potrebné zabezpečiť automatizované nastavenie a migráciu viac ako 8 000 konfigurácií pre takmer 4 000 obchodných partnerov alebo obchodných jednotiek, čo vyžadovalo dôslednú koordináciu úloh medzi tímami vývoja a podpory. Výsledkom bola minimalizácia nedostupnosti služieb a eliminácia chýb či dátových anomálií,“ dodáva Miroslav Leško, Technický konzultant spoločnosti EDITEL, zodpovedný za implementáciu riešenia.

Komplexné a flexibilné integračné riešenia na mieru

EDITEL má bohaté skúsenosti s dodávaním sofistikovaných EDI riešení šitých na mieru zákazníkom z rôznych odvetví. Hlavným cieľom jedného z takýchto nedávnych projektov bola implementácia komplexného a flexibilného integračného riešenia v prostredí významného zákazníka pôsobiaceho v automobilovom priemysle v Českej republike. Súčasťou dodávky bola aj migrácia procesov spracovania a výmeny údajov typu business-to-business, internej logistiky a finančných dokumentov z technicky zastaraného riešenia na modernú platformu edisuITe. Na zabezpečenie stability riešenia v spoločnosti, pre ktorú je kľúčovým parametrom bezpečnosť prevádzky, bola platforma unikátne nasadená v konfigurácii serverov s vysokou dostupnosťou, konkrétne v režime active-active s cieľom zvýšiť výkon a skrátiť čas spracovania údajov.

Výzvy tohto projektu zahŕňali nasledujúce úlohy:

  • Hĺbková analýza 15 skupín procesov, ktorých výsledkom je 64 rôznych typov EDI správ.
  • Návrh a implementácia plne riadeného toku dát v synchrónnom a asynchrónnom režime do rôznych koncových bodov so špecifickými parametrami a formátmi prenosu (EDIFACT, VDA, INH, XML, ZIP atď.).
  • Konverzia EDI správ zahŕňajúcich dáta z konfigurovateľných číselníkov a externých dátových zdrojov.
  • Validácia EDI dokumentov spolu s užívateľsky prívetivými e-mailovými reportami o nevyhovujúcich segmentoch.

Okrem uvedeného bola zavedená aj konvergencia medzi integračnou platformou a komunikátorom OFTP. To bolo možné rozšírením konfigurácie partnerov a pridaním nového aplikačného modulu, ktorý funguje ako klient a vytvára alebo spravuje stavy prenosu OFTP prostredníctvom aplikačného rozhrania. Sledovanie dokumentov v režime end-to-end, kontrola chýb prenosu, alebo prítomnosť potvrdení o prijatí sú tak v jednotnom používateľskom prostredí edisuITe dostupné nielen pre správcu platformy, ale aj pre príslušné organizačné jednotky zákazníka prostredníctvom ich vlastných pohľadov na dokumenty.

Špeciálne požiadavky zákazníkov rieši EDITEL vždy individuálne. EDITEL je preto pre vás tou správnou voľbou!

Symbolic image copyright iStockphoto, photo credit alvarez

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.