TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Just-in-time a just-in-sequence

Automobil zložený z veľkého počtu jednotlivých dielov = symbol procesov just-in-time a just-in-sequence.

EDI ako jeden z faktorov úspechu vo výrobe automobilov

Počuli ste niekedy o pláne dodávok (DELFOR), pokyne na dodávku (DELJIT) alebo oznámení o doručení (ASN alebo DESADV)? Ak sa zaoberáte výrobou v automobilovom priemysle, pravdepodobne viete, aké dôležité sú tieto typy EDI správ pre zabezpečenie stálej výmeny informácií. Minimálne, ak už používate elektronickú výmenu dát (EDI). Pokiaľ ešte nie, rád by som vám poskytol niekoľko základných, ale užitočných informácií. Tento príspevok na blogu sa okrem iného zaoberá aj tým, ako EDI súvisí s výrobnými metódami just-in-time a just-in-sequence, ktoré sa bežne v automobilovom priemysle používajú.

Ōno Taiichi je už viac ako 30 rokov mŕtvy. Tento nadaný priemyselný inžinier je v japonských obchodných kruhoch považovaný za legendu. Taiichi bol okrem iného vynálezcom výrobného systému Toyota – a na jeho myšlienkach je založená aj dnes veľmi rozšírená metóda dodávok just-in-time. Toyota je teraz najväčším výrobcom automobilov na svete a v českých Ovčárech pri Kolíne má jeden zo svojich výrobných závodov. Mimochodom, ja aj moji kolegovia sme veľmi hrdí na to, že spoločnosť Toyota Motor Manufacturing Slovakia (TMMCZ) sa roky spoliehala na odborné znalosti spoločnosti EDITEL v oblasti elektronickej výmeny dát (EDI). Pokiaľ sa národní a medzinárodní dodávatelia automobilového priemyslu chceli pripojiť k TMMCZ, radi sme im kedykoľvek poradili, a zároveň sa postarali o technickú implementáciu a priebežnú podporu. To platí aj pre spojenie EDI so všetkými ostatnými spoločnosťami po celom svete, ktoré podporujú EDI.

Just-in-time a just-in-sequence: aký je medzi nimi rozdiel?

Skôr ako sa pozrieme na výmenu dát na základe najbežnejších typov EDI správ, rád by som objasnil hlavné výhody dvoch výrobných metód, just-in-time (JIT) a just-in-sequence (JIS). JIT sa zvyčajne používa v prípadoch, keď je potrebné udržiavať nízku úroveň zásob na pracovisku. Tým sa znižujú náklady na skladovanie aj náročnosť na manipuláciu, pretože požadované diely alebo komponenty sú pravidelne dodávané podľa potrieb finálnej montáže. To znamená, že materiál je na výrobnej hale vždy len niekoľko hodín, maximálne 1 deň, pretože dodávatelia postupne zaisťujú jeho priebežné doplňovanie v súlade s príslušnými zmluvami.

Ďalším vývojom JIT je just-in-sequence (JIS). Vďaka tejto koncepcii sú diely a komponenty nielen včas a v požadovanom množstve dodané na výrobnú halu, ale aj v správnom počte a poradí dodané na miesto montáže podľa taktu montážnej linky. Všetko je v súlade s príslušným montážnym postupom. Dodávatelia pre automobilový priemysel balia a označujú dodávky tak, aby pracovníci mali k dispozícii príslušné diely včas a mohli ich v príslušnom poradí rovno montovať. JIS sa používa najmä vtedy, keď si kupujúci automobilu objedná požadovaný model so špeciálnou výbavou, čo sa v praxi stáva pomerne často. Ak si napríklad prajete žlté poťahy sedadiel, aj keď sú štandardne čierne, a napríklad aj špeciálne hliníkové ráfiky a určitý zvukový systém, výrobcovia vám obvykle vyhovejú. Systém JIS zaisťuje, že výrobné náklady zostávajú napriek nespočetným možnostiam variácií veľmi nízke, pretože veľká časť je automatizovaná.

Stála výmena informácií vďaka EDI

Pre hladké a bezproblémové fungovanie JIT a JIS je však nevyhnutná neustála a bezchybná komunikácia napríklad medzi výrobcom OEM a jeho dodávateľmi. A práve tu prichádza k slovu elektronická výmena dát (EDI). V ideálnom prípade by mali byť všetci v dodávateľskom reťazci vzájomne prepojení bez ohľadu na hierarchické zaradenie v pyramíde dodávateľov (TIER 1 – TIER 3). Na automatizovanú výmenu informácií medzi všetkými účastníkmi je možné použiť rôzne štandardy (EDIFACT, ODETTE, VDA, ANSI X.12…). Použitú normu dodávateľom obvykle určuje zákazník. Bez ohľadu na to, ktorý štandard sa skutočne používa, sú procesy výmeny informácií vždy dosť podobné. Pozrime sa na ne bližšie pomocou nasledujúcej schémy.

Nejbežnejšie správy EDI v automobilovom priemysle a ich hlavné funkcie

Illustration-automotive-supply-chain-SK

Nákup tovaru na EDI báze, výmena dokumentov v automobilovom priemysle

Vysvetlenie grafu:

  1. Plán dodávok (DELFOR): Napríklad výrobcovia OEM používajú správy DELFOR na odovzdávanie svojich dlhodobých predpovedí dopytu svojim priamym dodávateľom (TIER 1), aby podľa nich mohli prispôsobiť svoju výrobu. Dodávatelia 1. úrovne zase posielajú správy DELFOR svojim vlastným dodávateľom 2. úrovne (TIER 2), aby mohli tiež zodpovedajúcim spôsobom zabezpečiť svoju výrobu.
  2. Pokyn k dodávke (DELJIT): Tieto správy sa používajú na stálu výmenu v režime dodávok just-in-time aj just-in-sequence. Napríklad výrobcovia OEM využívajú DELJIT na pravidelné odvolávanie dodávok od TIER 1 v mnohonásobne kratšom čase, než je tomu pri pláne dodávok (DELFOR) tak, aby nedošlo k zastaveniu výroby, ale zároveň, aby skladovanie zostalo úsporné.
  3. Oznámenie o dodaní (ASN či DESADV): Pomocou týchto elektronických dokumentov sú napríklad výrobcovia OEM informovaní dodávateľmi prvého stupňa o expedícii požadovaných dielov, aby ich logistické oddelenia mohli vykonať prípravu na príjem. DESADV je typ správy EDIFACT, avšak v automobilovom priemysle sa často používa aj termín ASN. Namiesto oznámenia o doručení sa bežne používa aj termín oznámenia o odoslaní.
  4. Potvrdenie o prijatí tovaru (RECADV): Touto správou informujú napríklad výrobcovia OEM svojich dodávateľov TIER 1, že dostali požadované diely. Uvádza tiež, či bolo dodaných príliš veľa alebo príliš málo dielov alebo či diely dorazili poškodené alebo chybné. To isté samozrejme vždy platí aj pre úroveň 1, ktorá môže týmto typom správy informovať svoje vlastné TIER 2 dodávateľa o prijatí tovaru.
  5. Faktúra (INVOIC): Ak bolo všetko prijaté a neboli podané žiadne námietky k dodávke, sú následne vystavené a odovzdávané faktúry. V automobilovom priemysle sú faktúry vystavované dvoma spôsobmi. V prvom prípade sa jedná o klasický spôsob vystavenia faktúry dodávateľom zákazníkovi, v druhom prípade zákazník fakturuje sám sebe v mene dodávateľa, tzv. Self-billing systém. Zabezpečený prenos prostredníctvom EDI zaisťuje jasnú identifikáciu odosielateľov a príjemcov, prirodzene šetrí papier a taktiež umožňuje rýchlejšie vysporiadanie fakturovaných čiastok.

Ako sme videli na príklade v diagrame, EDI veľmi uľahčuje komunikáciu medzi jednotlivými účastníkmi dodávateľského reťazca v automobilovom priemysle. Vďaka používaniu odborových štandardov hovoria všetky zúčastnené strany takpovediac rovnakým jazykom a automatizácia procesov zaisťuje efektívnu výmenu obchodných dokumentov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako si aj Vaša spoločnosť môže vymieňať EDI správy so svojimi obchodnými partnermi v automobilovom priemysle, radi Vám zodpovieme všetky Vaše otázky. Stačí použiť kontaktné pole (vpravo) a poslať nám správu s požiadavkou.

Autor

Jan Molnár
Sales & Business Development Manager

 

Icon \'i\'

O spoločnosti EDITEL

EDITEL

EDITEL je medzinárodným popredným poskytovateľom služieb v oblasti elektronickej výmeny dokumentov EDI (z anglického originálu Electronic Data Interchange), ktorý sa špecializuje na optimalizáciu procesov dodávateľského reťazca. Spoločnosť poskytuje služby klientom v mnohých rôznych odvetviach.

Portrait photo copyright Editel/Roman Chudý
Symbolic image copyright iStockphoto, photo credit vladru
Illustration copyright EDITEL Austria GmbH

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.