TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

Flexibilný proces zásobovania

Špeciálne ponuky v športovom obchode, ktoré majú vplyv na proces zásobovania.Je to večný boj…

…prinajmenšom pre klientov z oblasti obchodu so športovým tovarom. V odvetví zmietanom neustálym poklesom cien aj zmenami počasia sa z pružnej, nákladovo efektívnej výmeny tovaru stala rozhodujúca konkurenčná výhoda. Obchod so športovým tovarom má oproti iným odvetviam svoje špecifiká. Sú to špeciálne ponuky, sezónne výpredaje a otváranie nových obchodov, ktoré sa odrážajú v neustále sa meniacich cenách, objednávkach, dodávkach a stave skladových zásob. Ak chcú predajcovia športových potrieb zostať v hre a konkurencieschopní, musia konať rýchlo – naozaj rýchlo! A rovnako rýchle musia byť aj procesy, ktoré zaisťujú ich zásobovanie. Dnes je najrýchlejším variantom odovzdávanie objednávok v reálnom čase. Preto sa tiež stále viac spoločností, v snahe o efektívny a predovšetkým flexibilný proces zásobovania, obracia k elektronickej výmene dát čiže EDI. Tá ponúka nespočetné množstvo výhod, vrátane kratších dodacích termínov, rýchlejšie reakcie na zmeny a požiadavky výroby, zníženie nákladov na skladovanie, zníženie alebo úplné odstránenie manuálnych procesov a mnohé ďalšie.

Proces zásobovania – sezónny predaj je výzva

Takmer celý proces spracovania objednávok bol v minulosti riešený manuálne. Vzhľadom na sezónnosť obchodu so športovým tovarom, musia byť všetky dáta v predbežných sezónnych objednávkach porovnávané a overované. Hoci sa väčšina spoločností spolieha na systém plánovania zdrojov (ERP), často zároveň nepristúpi k automatizácii objednávok a zostávajú pri výmene papierových dokumentov. Znamená to, že musia všetky dáta do ERP systému zadávať ručne, čo je veľmi zdĺhavý proces.

Riešenie spracovania objednávok: vždy dostatok tovaru na sklade

Zmenu priniesol stále sa zvyšujúci podiel tovaru, ktorý je tzv. „stále na sklade“. Veľké obchody so športovým tovarom sú stále viac závislé na automatizovanom procese spracovania objednávok, ktorý pomáha k vzostupu celého odvetvia.

Medzi obchody, ktoré už prešli na automatizované spracovanie objednávok patria napríklad: SPORT2000, Hervis, Sportisimo, A3 Šport, HZH, Alpine PRO a výrobcovia ako Adidas, Puma, Amer Sports, Nike a mnohé ďalšie. Našim cieľom je predstaviť EDI celému odvetviu obchodu so športovým tovarom. EDI totiž umožní všetkým týmto spoločnostiam, aj v dnešnom vysoko konkurenčnom prostredí, ťažiť zo vzájomnej spolupráce. V konečnom dôsledku im to prinesie vyššiu flexibilitu v procese dodávok tovaru než kedykoľvek predtým.

EDITEL ponúka optimalizáciu spracovania objednávok tovaru pomocou EDI predajcom športového tovaru všetkých veľkostí. Tešíme sa na Vašu odozvu!

Nižšie uvádzame niektoré zo spoločností z oblasti obchodu so športovým tovarom, ktoré sa pri svojich procesoch spracovania objednávok na elektronickú výmenu dát (EDI) spoliehajú:

Logos der Sportfachhändler, die EDI nutzten

Výhody EDI v obchode so športovým tovarom

  • kratšie dodacie lehoty
  • rýchlejšia reakcia na zmeny požiadaviek
  • požiadavky na výrobu podľa aktuálnych potrieb
  • úspory prevádzkových nákladov a mnohé ďalšie
Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.