TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

SPAR sa spolieha na EDI správy RECADV

RECADV nie je len potvrdenie príjmu tovaru. RECADV (príjemka) dokáže zrýchliť tok informácií, minimalizovať nezrovnalosti vo faktúrach a znížiť nápor práce v sklade, na predajni aj na účtovnom oddelení. Spoločnosť SPAR Austria využíva tieto výhody ako vo svoj prospech, tak v prospech svojich dodávateľov. Daniel Schuster (vedúci elektronických nákupov a B2B projektov) zo spoločnosti SPAR Austria sa problematike podrobne venuje v nasledujúcom interview:

Spoločnosť SPAR Austria začala nedávno používať RECADV. Prečo?

Obchodní partneri v rámci EÚ stále častejšie vyžadujú správy RECADV ako potvrdenie príjmu tovaru. Naviac očakávame, že používanie RECADV bude viesť k zníženiu chybovosti faktúr.

Ktoré súčasti Vašej spoločnosti z tejto zmeny ťažia najviac?

Veľký prínos pozorujeme vo všetkých oblastiach, ktorých sa dotýkajú nezrovnalosti v množstve dodaného tovaru a vo faktúrach. Naši zamestnanci na predajniach a v skladoch už nemusia hlásiť rozdiely v množstve tovaru. V rámci obchodu a účtovníctva RECADV odbúrava kontroly chýb vo faktúrach, prípadne chyby úplne eliminuje.

Aké výhody plynú z RECADV pre Vašich dodávateľov?

Akonáhle SPAR obdrží tovar, je o dodanom množstve okamžite informovaná centrála dodávateľa, čo podstatne urýchľuje výmenu informácií. Ďalšou výhodou je pre našich dodávateľov možnosť fakturovať hneď po dodaní tovaru, čo znižuje riziko sťažností a následných krokov (opravy, vystavovanie dobropisov).

Znamená toto rozšírenie viac práce pre Vašich dodávateľov?

Niektorí dodávatelia budú musieť vo svojich faktúrach prispôsobiť dátum vystavenia. Oplatí sa počkať na potvrdenie o prijatí tovaru v RECADV, pretože sa tým eliminujú prípadné dobropisy. Pre dodávateľov, ktorí používajú INVOIC alebo sa k tomu chystajú, bude všetko podstatne jednoduchšie. Tento postup je totižto oveľa efektívnejší ako v prípadoch, kedy sa stále ešte počíta s tlačou dokumentov, obálkovaním a doručovaním poštou.

Akú podporu poskytuje SPAR svojim dodávateľom pri implementácii RECADV?

SPAR ponúka možnosť testovacieho obdobia každému dodávateľovi, ktorý má záujem o potvrdzovanie množstva dodaného tovaru prostredníctvom správ RECADV.

Plynú z RECADV výhody aj pre ďalšie strany?

Čím viac účastníkov sa na dodávke tovaru podieľa, tým väčšie sú výhody, ktoré im RECADV ponúka. V strednodobej perspektíve by do tejto skupiny mohli spadať taktiež poskytovatelia logistických služieb. Usilujeme sa o skrátenie času prenosu informácií našim zmluvným dodávateľom a vystavovateľom faktúr a o doručovanie RECADV priamo týmto partnerom.

Ako bude SPAR svojich dodávateľov motivovať k používaniu RECADV?

V prvej fáze ponúkneme v EDI túto možnosť všetkým dodávateľom, ktorí už dostávajú tradičné potvrdenie príjmu tovaru alebo majú s RECADV predchádzajúcu skúsenosť. V druhej fáze oslovíme dodávateľov, u ktorých sme opakovane zaznamenali nezrovnalosti vo faktúrach.

RECADV – potvrdenie príjmu tovaru

RECADV (príjemka) je druh EDI správy v štandarde EANCOM, používaný k potvrdzovaniu príjmu tovaru. Správa obsahuje podrobné informácie o nezrovnalostiach v množstve tovaru, chybajúcom tovare a krádeži, prípadne poškodení tovaru pri preprave.

Výhody pre dodávateľa:

  • dodávatelia sa dozvedia, či bol ich tovar prijatý v súlade s objednávkou
  • eliminuje dobropisy vystavované kvôli chybám vo faktúrach

Výhody pre predajcu:

  • menej chýb pri spravovaní faktúr
  • dáta o prijatí tovaru sú dostupné v systéme

 

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.