Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -10
Slovnaft, a.s

Ako to začalo

Spolupráca so Slovnaftom sa datuje do roku 2015, kedy sieť čerpacích staníc Lukoil v Čechách prevzala skupina MOL. MOL CZ a sesterská SLOVNAFT, a.s. sa rozhodli pre ponechanie existujúcich nástrojov pre elektronickú výmenu dokumentov a ich rozšírenie o ďalšie moduly. Dnes je technická časť EDI (tzv. backend) siete MOL CZ spravovaná v slovenskom Slovnafte a v Čechách operujú EDI koordinátori.

„Pri implementácii EDI v Slovnafte nebola potrebná migrácia z jedného systému na druhý ako v Čechách. Spočiatku EDI systém slúžil iba na správu faktúr. EDITEL poskytol softvérový mechanizmus pre vyhodnotenie faktúr a validáciu elektronického podpisu. Predchádza sa tak chybám ešte pred vstupom faktúr do centrálneho systému SAP,“ uvádza Štefan Sádovský, výkonný riaditeľ EDITEL SK s.r.o.

Komplexné riešenie

Slovnaft si každý mesiac vymení s partnermi približne 11.000 faktúr a asi 6.700 objednávok. Po implementácií modulu pre elektronické zasielanie objednávok vyhodnotil EDI moduly ako veľmi prínosné.  So špecialistami z EDITELu hľadal ďalšie možnosti zefektívnenia procesov a identifikoval ich v oblasti dodacích listov. V praxi môže mať dodací list i 300 položiek, pričom personál čerpacej stanice ich doposiaľ ručne kontroloval a zadával do systému. Behom špičky sa príjem tovaru presúval do časov po odchode vozidla dodávateľa, ktorý tak nemal informáciu, či sa nevyskytli nezrovnalosti medzi fyzickým stavom a položkami v dodacom liste. Cieľom projektu bola implementácia modulu pre spracovanie dodacích listov a generovanie príjemiek pre dodávateľa. Vďaka EDI archívu od EDITELu bude môcť Slovnaft sledovať celý obchodný prípad na jednom prehľadnom softvéri.

„Jedným z našich pilotných EDI partnerov je PF Distribution a.s., zásobujúci celú sieť čerpacích staníc Slovnaft. Na tomto príklade sme si overili pripravenosť celého projektu a aj vďaka profesionálne odvedenej práci zo strany EDITELu som presvedčený, že sa nám podarí v krátkom čase dosiahnuť očakávané ciele,“ komentoval spoluprácu Ing. Roman Rybanský, Head of Enterprise Application Management, Information Technology, SLOVNAFT, a.s.

O společnosti

SLOVNAFT, a. s., je rafinérsko-petrochemická spoločnosť s ročným spracovaním 6 miliónov ton ropy. Od roku 2004 je SLOVNAFT, a. s., súčasťou najvýznamnejšej stredoeurópskej integrovanej ropnej skupiny – Skupiny MOL. Spoločnosť SLOVNAFT, a. s., disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci Slovenska zameranou na predaj motorových palív a mazív a na poskytovanie širokej škály služieb motoristom vrátane predaja potravín, kávy, snackov a nápojov. V súčasnosti má 253 prevádzok.

V skratke: EDI v Slovnaft

 • EDITEL riešenie pre Slovnaft
  • EDI komunikácia na platforme
  • eXite Implementácia procesov:
   • Objednávky
   • Faktúry
   • Dodacie listy
 • Benefity EDI pre Slovnaft
  • Prehľadné previazanie jednotlivých správ obchodnej výmeny
  • Úspora času a financií
  • Zníženie potencionálnych chýb (nie je nutný ručný zápis)
  • Archivácia