TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

EDITEL – člen Zväzu automobilového priemyslu SR

automobilový priemysel symbolizujúci EDITEL - člen Zväzu automobilového priemyslu SR

Je nám veľkou cťou oznámiť, že sa spoločnosť EDITEL SK stala riadnym členom Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR). ZAP SR je dobrovoľné združenie právnických osôb, spoločností, podnikov a ďalších právnych subjektov pôsobiacich v oblasti automotivu.

Našim cieľom a zámerom je ovplyvňovať budúci vývoj hospodárstva tak, aby zohľadňoval  priority a trendy rozvoja konkurencieschopnosti priemyslu SR v súlade s dianím vo svete. Sme radi, že k nám vstupujú spoločnosti ako  EDITEL. Je medzinárodným poskytovateľom služieb v oblasti elektronickej výmeny dokumentov.  Špecializuje  sa na optimalizáciu procesov dodávateľsko-odberateľského reťazca a poskytuje služby klientom vo všetkých odvetviach, vrátane automotive, uvádza Viktor Marušák zo ZAP SR.

EDITEL sa v posledných rokoch v oblasti automotive veľmi angažuje a členstvo v ZAP SR je preto logickým krokom. Nadchádzajúce trendy, ako e-mobilita, digitalizácia, autonómne riadenie, znižovanie emisií CO2 a ďalšie, znamenajú pre automobilový priemysel nové výzvy. Rovnako ako nové trendy, GTL, RFID či Global Invoice, v oblasti EDI. Veríme, že aj odborné znalosti tímu EDITEL a jeho skúsenosti na trhu strednej a východnej Európy budú pre ZAP SK prínosom.

„Ponúka sa nový priestor k rastu aktivít v oblasti automobilového priemyslu a k rozvoju digitalizácie. EDI je neoddeliteľnou súčasťou úspešnej výroby automobilov a riešenie integrácie EDI pre automobilový priemysel sa zameriava na automatizáciu ručného spracovania. Jediná flexibilná platforma vám umožní komunikovať so všetkými obchodnými partnermi, sledovať priebeh vymieňaných dokumentov, zrýchliť výrobný cyklus a zaistiť hladký a transparentný priebeh JIT alebo JIS operácií,“ uvádza Štefan Sádovský

ZAP SR

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) je dobrovoľné združenie právnických osôb (spoločností, podnikov, výrobných družstiev a ďalších právnych subjektov) pôsobiacich v oblastiach automobilového priemyslu. Vznikol 22. júna 1993 v Bánovciach nad Bebravou podpisom Zakladateľskej zmluvy 14 zakladajúcimi organizáciami. V súčasnosti združuje 161 právnych subjektov, udržiava mnoho domácich aj zahraničných kontaktov a spolupracuje s viacerými združeniami obdobného zamerania.

Symbolic image copyright iStockphoto, photo credit RainerPlendl
Logo copyright ZAP SR

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.