TECHNICKÁ PODPORA +421 232 272 255
EDI KONZULTÁCIE +421 232 272 210

EDI v segmente HORECA

Metro-Cash-and-Carry-car-lPandémia prebudila EDI v segmente HORECA

Počas pandémie bol segment HORECA asi najviditeľnejšie obmedzeným podnikateľským segmentom, ktorého obmedzenia sa sprostredkovane dotkli každého, kto chodí či už pravidelne alebo občas do reštaurácie.

Práve klasické reštaurácie s obsluhou alebo aj tie, ktoré jedlo bežne rozvážajú, si museli nájsť a osvojiť nové prístupy k obchodovaniu, vrátane prechodu do online sveta. Samozrejme nastal aj odliv prevádzkových pracovníkov do iných oblastí. Pri postupnom obnovovaní činností, a taktiež následnom nedostatku ľudských síl bolo potrebné hľadať ďalšie cesty pre optimalizáciu prevádzky. V spojení s už implementovanými pokladničnými systémami tak prišlo aj na zavedenie EDI komunikácie s významnými dodávateľmi, hlavne z radov výrobcov nealko nápojov a veľkých pivovarov. Súčasťou procesu sú tiež veľkoobchodní dodávatelia produktov pre gastronómiu a dodávatelia polotovarov, ktorí často disponujú aj vlastnými distribučnými kanálmi. Všetky tieto články potom spoločne tvoria významnú časť dodávateľského reťazca. Stranu odberateľov tvoria hlavne významné hotelové a reštauračné reťazce, ktoré elektronickú komunikáciu implementovali v Českej republike aj na Slovensku. Keď spočítame množstvo účastníkov na oboch stranách, je úplne zjavné, že digitalizácia procesov prostredníctvom EDI prináša pre veľa spoločností s malými prevádzkami skutočne výrazné zrýchlenie a zjednodušenie prevádzky s nižšími nárokmi na množstvo a kvalitu ľudských zdrojov.

Z prevádzkového pohľadu má pre zapojené spoločnosti najväčší význam implementácia elektronického dodacieho listu – EDI správy DESADV, ktorá výrazne uľahčí a spresní príjem tovaru v rámci pokladničných a skladových systémov reštaurácií, a uľahčí tak prácu obsluhe. Na príjem tovaru potom priamo nadväzuje elektronická fakturácia a prípadné objednávanie, ktoré býva v niektorých prípadoch riešené hybridne v kombinácii s portálovými riešeniami jednotlivých dodávateľov.

Dodávatelia v segmente HORECA sú zvyčajne rovnakí ako dodávatelia do obchodných reťazcov. V HORECA segmente je možné vhodne využiť už vybudovanú infraštruktúru týchto dodávateľov a veľmi rýchlo začať ťažiť z výhod zapojenia do EDI, pretože už „nastupujú do rozbehnutého vlaku“. Príkladom takýchto dodávateľov, etablovaných v segmente HORECA, sú napr. spoločnosti Ryba Žilina alebo MASO UZENINY POLIČKA.

Symbolic image copyright Metro Cash & Carry SR s r.o.

Aktivujte si prosím súbory cookie v nastaveniach Vašeho prehliadača pre prezeranie webovej stránky v plnom rozsahu.
V súčasnosti používate staršiu verziu prehliadača, ktorá môže spôsobovať chyby v zabezpečení a znižovať užívateľský komfort.
learn how to easily update your browser.