Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

Obchodné procesy podporované EDI a správy EANCOM®

EDI sa široko používa k sprostredkovaniu tovaru, čo zahŕňa všetko, čo súvisí s procesmi objednávania, dodávania a fakturáciou s využitím nasledujúcich správ EDI:

 • Objednávky (ORDERS)
 • Dodacie listy (DESADV)
 • Príjemky (RECADV)
 • Faktúry (INVOIC)

K základným procesom (riadenie predaja, riadenie zásob, platobné príkazy, atď.) môžete pridať nižšie uvedené správy, ktoré vám umožnia posunúť automatizáciu vo vašej spoločnosti na ďalšiu úroveň:

 • Odpoveď na objednávku (ORDRSP)
 • Zmena objednávky (ORDCHG)
 • Prehľad zásob (INVRPT)
 • Prehľad o predaji (SLSRPT)
 • Oznámenie o vrátení tovaru – vratka / reklamácia (RETANN)
 • Katalóg tovaru a cien (PRICAT)
 • Obchodná námietka (COMDIS)
 • Hromadný platobný príkaz (PAYMUL)
 • Hromadné kreditné avízo (CREMUL)
 • Hlásenie o chybových stavoch a kontrolné správy (APERAK, CONTRL)
 • Atď.