Používaním tejto stránky súhlasím s používaním súborov cookies. Pre viac informácií kliknite tu

EDI: tradícia v inovácii

Elektronická výmena dát, známa tiež ako EDI (Electronic Data Interchange), je už tri desaťročia synonymom pre optimalizované procesy v rámci dodávateľského reťazca. Technológie sa počas tejto doby neustále vyvíjajú. V dnešnom svete biznisu je EDI kľúčovou technológiou pre inovatívne spoločnosti, ktoré vidia v efektívnej optimalizácii svojich procesov dlhodobú perspektívu, či už v rámci celej spoločnosti, v priemyselných odvetviach, alebo medzi rôznymi štátmi.

Kliknite sem pre zhliadnutie videa!

Viac informácií o EDI

Elektronická výmena dát, známa tiež ako EDI (Electronic Data Interchange), označuje výmenu elektronických obchodných dokumentov medzi partnermi. Ide o súčasť e-commerce alebo e-business. Cieľom EDI je dosiahnuť najvyššiu možnú úroveň automatizácie procesov prostredníctvom integrovanej výmeny dát a predchádzať ručným a papierovým obchodným transakciám. EDI sa okrem iného používa na výmenu objednávok medzi obchodnými spoločnosťami a výrobcami, a taktiež pre fakturačné procesy, čo umožňuje elektronický prenos faktúr v reálnom čase, ich okamžitú kontrolu a následné spracovanie.

Prostredníctvom EDI je možné riešiť mnoho ďalších obchodných procesov, vrátane správy kmeňových dát, zasielania elektronických dodacích listov poskytovateľom logistických služieb, poskytovania avíz s informáciami o tvare alebo spracovávaní požiadaviek na platby.

Štandardizovaná technológia je kľúčom, ktorý umožňuje spoločnostiam akejkoľvek veľkosti, v akomkoľvek priemyselnom odvetví, v akejkoľvek krajine vymieňať si obchodné dáta bez ohľadu na to, aké používajú komunikačné kanály, dátové formáty a médiá. Patrí sem GS1 EANCOM® alebo UN/EDIFACT pre dátové formáty, rovnako ako identifikačné štandardy, ako sú GLN, GTIN, SSCC atď.

   
Výhody EDI

Spoločnosti získajú vďaka EDI nasledujúce výhody:

Úspora nákladov:

 • Úspora papieru na tlač a poštu
 • Zníženie potreby ručného zadávania dát
 • Automatizácia procesov
 • Zaručená investícia vďaka používaniu štandardizovanej technológie

Zvýšenie efektivity:

 • Informácie sú prenášané v reálnom čase, čo urýchľuje spracovanie
 • Vyššia presnosť a nižšia chybovosť, ku ktorej by mohlo dôjsť pri ručnom zadávaní dát
 • Sledovateľnosť a možnosť kontroly všetkých transakcií
 • Žiadne medzery v integrácii

Zdokonalenie podnikových procesov:

 • Zlepšenie spolupráce medzi všetkými obchodnými partnermi v rôznych spoločnostiach
 • Transparentné procesy vďaka neustálemu toku informácií
 • Vysoká kvalita informácií pre plánovanie výroby, optimalizáciu zásob, rýchly reakčný čas atď.

Ako ukázali medzinárodné štúdie, procesy EDI, od spracovávania objednávok až po fakturáciu, môžu predstavovať úspory 2 až 3,20 EUR na jednu obchodnú transakciu.

Pokiaľ ste sa rozhodli vo vašej spoločnosti zaviesť EDI, odporúčame vám, aby ste pre dosiahnutie tých najlepších výsledkov postupovali podľa týchto pokynov.

1. Analyzujte vaše podnikové procesy
Počas úvodnej konzultácie sa sústreďte na nasledujúce otázky:

 • Ktoré podnikové procesy by ste chceli podporovať využívaním EDI? (napr. procesy objednávok, dodávok, fakturácie atď.)
 • Aké množstvo obchodných dokumentov približne plánujete vymieňať s vašimi obchodnými partnermi?
 • Máte existujúce systémy ERP s dostupným dátovým rozhraním?

Odporúčame, aby všetci obchodní partneri, ktorí plánujú vzájomnú výmenu obchodných dokumentov, podpísali tzv. „rámcovú dohodu o používaní EDI nástrojov“, ktorá špecifikuje technické a organizačné podmienky.

2. Nájdite správne EDI riešenie pre svoje potreby
K dispozícii je niekoľko možností využitia EDI nástrojov v závislosti na veľkosti vašej spoločnosti, technickej infraštruktúre a od množstva vymieňaných dokumentov.

Malé a stredne veľké spoločnosti s malým objemom dokumentov zvyčajne používajú online portál EDI pre rýchle zavedenie EDI s nízkym nákladmi. EDI riešenie umožňujúce integráciu dát do existujúceho podnikového systému ERP sú vhodnou voľbou pre stredné alebo veľké spoločnosti s veľkým objemom vymieňaných dokumentov. Ak chcete získať ďalšie informácie, navštívte, prosím, stránky EDI Komunikácie a EDI Integrácie na tomto webe.

Tím EDITEL vám ochotne pomôže nájsť najlepšie riešenie EDI pre vašu spoločnosť v rámci nezáväznej konzultácie.

3. Prihláste sa ako užívateľ eXite® Business Integration Network
Viac ako 15 000 spoločností na celom svete používa platformu EDI eXite®, čo znamená, že teoreticky sú k platforme pripojené všetky podniky používajúce EDI.

Choď na registráciu do eXite®

4.Synchronizujte svoje dáta o tovare so svojimi obchodnými partnermi
Odporúčame vám synchronizáciu vašich dát o tovare (čísla obchodných položiek/GTIN, identifikačné čísla partnerov/GLN) s vašim obchodným partnerom v úvodných fázach projektu EDI. Je veľmi dôležité, aby obaja partneri používali rovnakú sadu dát (čísla obchodných položiek, popis obchodných položiek, atď.).

5. Skontrolujte svoje správy a spustite fázu testovania
Predtým, než začnete s výmenou elektronických dát s vašimi obchodnými partnermi, odporúčame vám, aby ste svoje prvé správy zaslali prostredníctvom e-mailu na EDITEL, aby bola uskutočnená kontrola syntaktickej presnosti EDI správy. Po kontrole správ uskutočnite so svojim obchodným partnerom fázu testovania, počas ktorej vyskúšate komunikačné procesy a spracovávanie správ.

6. Začnite s výmenou dát
Po úspešnom dokončení fázy testovania budete môcť spustiť elektronické komunikačné procesy so svojimi obchodnými partnermi.

EDI sa široko používa k sprostredkovaniu tovaru, čo zahŕňa všetko, čo súvisí s procesmi objednávania, dodávania a fakturáciou s využitím nasledujúcich správ EDI:

 • Objednávky (ORDERS)
 • Dodacie listy (DESADV)
 • Príjemky (RECADV)
 • Faktúry (INVOIC)

K základným procesom (riadenie predaja, riadenie zásob, platobné príkazy, atď.) môžete pridať nižšie uvedené správy, ktoré vám umožnia posunúť automatizáciu vo vašej spoločnosti na ďalšiu úroveň:

 • Odpoveď na objednávku (ORDRSP)
 • Zmena objednávky (ORDCHG)
 • Prehľad zásob (INVRPT)
 • Prehľad o predaji (SLSRPT)
 • Oznámenie o vrátení tovaru – vratka / reklamácia (RETANN)
 • Katalóg tovaru a cien (PRICAT)
 • Obchodná námietka (COMDIS)
 • Hromadný platobný príkaz (PAYMUL)
 • Hromadné kreditné avízo (CREMUL)
 • Hlásenie o chybových stavoch a kontrolné správy (APERAK, CONTRL)
 • Atď.