Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

EDI: tradícia v inovácii

Elektronická výmena dát, známa tiež ako EDI (Electronic Data Interchange), je už tri desaťročia synonymom pre optimalizované procesy v rámci dodávateľského reťazca. Technológie sa počas tejto doby neustále vyvíjajú. V dnešnom svete biznisu je EDI kľúčovou technológiou pre inovatívne spoločnosti, ktoré vidia v efektívnej optimalizácii svojich procesov dlhodobú perspektívu, či už v rámci celej spoločnosti, v priemyselných odvetviach, alebo medzi rôznymi štátmi.

Kliknite sem pre zhliadnutie videa!

Čo EDI znamená?

Elektronická výmena dát, známa tiež ako EDI (Electronic Data Interchange), označuje výmenu elektronických obchodných dokumentov medzi partnermi. Ide o súčasť e-commerce alebo e-business. Cieľom EDI je dosiahnuť najvyššiu možnú úroveň automatizácie procesov prostredníctvom integrovanej výmeny dát a predchádzať ručným a papierovým obchodným transakciám. EDI sa okrem iného používa na výmenu objednávok medzi obchodnými spoločnosťami a výrobcami, a taktiež pre fakturačné procesy, čo umožňuje elektronický prenos faktúr v reálnom čase, ich okamžitú kontrolu a následné spracovanie.

Prostredníctvom EDI je možné riešiť mnoho ďalších obchodných procesov, vrátane správy kmeňových dát, zasielania elektronických dodacích listov poskytovateľom logistických služieb, poskytovania avíz s informáciami o tvare alebo spracovávaní požiadaviek na platby.

Štandardizovaná technológia je kľúčom, ktorý umožňuje spoločnostiam akejkoľvek veľkosti, v akomkoľvek priemyselnom odvetví, v akejkoľvek krajine vymieňať si obchodné dáta bez ohľadu na to, aké používajú komunikačné kanály, dátové formáty a médiá. Patrí sem GS1 EANCOM® alebo UN/EDIFACT pre dátové formáty, rovnako ako identifikačné štandardy, ako sú GLN, GTIN, SSCC atď.