Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+421 232 272 2
TECHNICKÁ PODPORA -55
EDI KONZULTÁCIE -11

B2B Integracia

Prepojenie obchodných procesov s vašimi partnermi 

Váš business úspešne rastie, získavate nových obchodných partnerov, otvárate nové predajné kanály, počet vašich obchodných transakcií sa zvyšuje? B2B Integrácia je o aplikácii obchodných procesov do IT sveta, o garantovanom prenose dôležitých obchodných dát partnera cez internú architektúru až do cieľovej aplikácie. V súčasnej dobe sa zvyšuje rozmanitosť a hĺbka požiadaviek jednotlivých obchodných partnerov, ako z hľadiska riešených procesov, tak z hľadiska použitých EDI štandardov, požadovaných komunikačných kanálov a hlavne aj rýchlosti realizácie. Pre tieto prípady ponúkame komplexné riešenie v podobe integračnej platformy.

IBM Sterling B2B Integrátor predstavuje flexibilné riešenie pre zabezpečenie B2B komunikácie a riešenie požiadaviek internej integrácie aplikácií (EAI). B2B integrácia umožňuje pružnú reakciu na požiadavky obchodných partnerov, EAI ponúka možnosť napojenia na rôzne systémy vnútri organizácie a s tým spojenou flexibilnou distribúciou dát.

B2B adaptéry zaisťujú komunikáciu s externými partnermi pomocou širokej škály protokolov, ako napríklad:

 • S1, AS2, AS3
 • FTP(S), SFTP klient + server
 • http klient + server
 • EBXML
 • POP3 / SMTP
 • OFTP
 • Connect:Direct...

Sterling B2B Integrátor ponúka možnosť prekladov rôznych formátov súborov s dôrazom na dodržiavanie štandardov i podporu pre vlastné formáty. Medzi podporované formáty patria okrem iného:

 • Tradičné EDI formáty: X12, EDIFACT, CII, TRADACOMS, VDA
 • XML štandardy: OAGi, CIDX, PIDX, RosettaNet
 • XSL transformácie, SQL dotazy, preklady TXT, CSV
 • Inteligentné smerovanie podľa obsahu

Sterling Integrátor tiež umožňuje rýchlo diagnostikovať problémy v komunikácii prostredníctvom sofistikovaných funkcií pre sledovanie dokumentov a procesov. Užívateľské rozhranie umožňuje sledovať tok dokumentov a stav jednotlivých obchodných procesov, čím zjednodušuje analýzu problémov, audit a tvorbu reportov. Získané výhody:

 • Zníženie nákladov spojených s integráciou obchodných partnerov
 • Časová nenáročnosť priechodu dát rôznymi systémami
 • Garancia kvality dát
 • Vysoký stupeň zabezpečenia
 • Efektívna B2B komunikácia
 • Preklady medzi rôznymi formátmi
 • Podpora širokej škály komunikačných protokolov
 • Nenáročné riadenie zmien
 • Presný monitoring B2B obchodného procesu
 • Riešenie aj pre neštandardné spôsoby komunikácie

Sterling B2B Integrátor umožňuje špecifikovať interakcie medzi jednotlivými účastníkmi a aplikáciami obchodného procesu vizuálne - bez nutnosti ďalšieho užívateľsky špecifického programovania. Využitie grafického nástroja pre modelovanie obchodných procesov umožňuje pracovníkom IT oddelenia alebo analytikom načrtnúť schému obchodného procesu a následne proces spustiť priamo v integračnej platforme IBM Sterling B2B Integrátor.